İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad, dünyada birçok milletin dış borçlarının yaygınlaşmasına, 1 milyar kişinin aç, 3 miyar kişinin farkirleşmesine neden olan kapitalist sistemi ve düşüncesinin artık iflas etmiş olduğunu söyledi. Ahmedinecad, İslam ülkelerine, ticaretin milli para birimi üzerinden yapılması, sürekli ortak fuarların kurulması ve vize kolaylığı sağlanması çağrısında bulunarak, “Böylece kapitalizmin olumsuz etkilerinden kurtulabiliriz. Birleşerek ekonomimizin gelişmesinde çok başarılı olabiliriz” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad, dünyada birçok milletin dış borçlarının yaygınlaşmasına, 1 milyar kişinin aç, 3 miyar kişinin fakirleşmesine neden olan kapitalist sistemi ve düşüncesinin artık iflas etmiş olduğunu söyledi. İslam ülkelerine birlikte iş yapma çağrısında bulunan Ahmedinecad, “Birleşerek, ekonomimizin gelişmesinde çok başarılar kaydedebiliriz” dedi.

İstanbul’da düzenlenen İslam Konferansı Teşkilatı 25. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK toplantısında konuşan Ahmedinecad, konuşmasına Türkiye halkının sıcak karşılamasından dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı. Dünyanın ekonomik krizle boğuştuğu bir dönemde İSEDAK Toplantısı’nın Türkiye’de gerçekleşmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Ahmedinecad, İSEDAK Toplantısı’nın, İKT’ye üye ülkelerin işbirliğinin derinleşmesi, çözüm yollarının geliştirilmesi ve sorunlara en uygun çözüm yollarının bulunması için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

“Hiç şüphesiz dünya büyük değişikliklere gebedir” diyen Ahmedinecad, “Dünyaya hakim bulunan siyasi ekonomik ve kültürel ilişkiler yola devam edemeyeceklerdir. Bu açıktır, nettir” dedi. Bu sistemin, huzur, dostluk ortamı yaratmadığı gibi, tersine, sorunları hergün derinilenleştirdiğini savunan Ahmedinecad, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında uçurumu derinleştirdiğini, içinden çıkılmayacak hale soktuğunu dile getirdi.

KAPİTALİZM YOLUN SONUNA GELDİ, DEĞİŞİM ZARURETTİR


Ahmedinecad, “Birçok milletlerin dış borçlarının yaygınlaşması, 1 milyar aç, 3 miyar kişinin fakirleşmesi ve buna benzer krizlerin yanı sıra, geleceği belli olmayan konular, gelecek on yollarda kendini gösterecektir. Bu nedenle kapitalist sistemi ve düşüncesi, yolunun sonu gelmiştir. Değişim bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır” dedi. Bu düzenin, eski ve yetersiz olduğu anlamına gelmediğini belirten Ahmedinecad, belki dünyaya hakim düzenlerin zafiyetinden ortaya çıkmakta olduğunu dile getirdi.

-DÜNYA KÖKLÜ DEĞİŞİME MUHTAÇ-


Dünyanın artık köklü bir değişime muhtaç olduğunu savunan Ahmedinecad, şunları söyledi:

“Kapitalist düzen içindeki faizcilik, belki de bu düzenin esas iflas nedenidir. Zira bu köklerine işlemiştir. İş yapamadan, çalışmadan kağıt üzerinde servet artırmanın adı acizliktir. Cenabı Allah, faizciliği savaş diye nitelemiştir. Bol kazanç elde etmek, rakipleri saf dışı bırakmak, enflasyonu başkalarına mal etmek, onların varlıklarını ele geçirmek, tüketimin yarışını başlatarak belli bir kesimi zenginleştirmek olan bu yolun artık sonu gelmiştir. Kapitalizm düşüncesi, tarzı siyasi alanda da kötü tecrübeye sahiptir. Savaşları, terörizmi geliştirmeyi, milletlerin saygınlığını küçültmeyi de kendisiyle beraber getirmiştir. Son krizde on milyonlarca insan sosyal haklardan mahrum kalmıştır. Onların bütün paraları milletlerin kesesinden karşılanmıştır. Soru burada şudur: Ne yapmalıyız.”

-İSLAM ÜLKELERİN ÇAĞIRI: BİRLEŞELİM-


Nelerin yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunan Ahmedinecad, bugün İslam ülkelerinin iki sorumluluğu bulunduğunu anlattı. Ahmedinejad, ‘Birincisi, yeniden yapılanma ve kendi ülkelerimizi ilerletme. Bu önemli bir görevdir. Bunun önemli bir bölümü ekonomik ilerleme ile çözülecektir. Çok hızlı bir şekilde ülkemizin ekonomisini yeniden yapmalı ve emin bir yere varmamız gerekir. Bu kilit bir sorundur. İkincisi, günümüzde dünya düzeninin ıslahı için çaba göstermek ve uluslararası adaleti sağlamaktır. Zira bugün dünya yeni düzenine ihtiyacı vardır. Çok açıktır, gelecek ilişkileri yapılandırmada faal bir yolumuz olmazsa, başkaları faizcilik düşüncesi üzerinden tekrar ilişkilerimizi düzenleyip bize tekrar uygulayabileceklerdir. Halbuki birleşerek ekonomimizin gelişmesinde çok başarı kaydedebiliriz” dedi.

-AHMEDİNECAD'DAN 4 ÖNERİ GELDİ-


İslam Kalkınma Bankası’nın güçlendirilmesi ve başarılı bir tecrübe olarak elde tutulması gerektiğini belirten Ahmedinecad, Kısa vadede yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı: Ticaretler milli para üzerinden yapılmalıdır. Ortak Pazar oluşumu mümkün bir projedir. Sürekli fuarların kurulması ve öncelikli tarifeler ticaretle uğraşanlar için vize alınmasında kolaylıklar sağlamak ve düzenli oturumların yapılması için bir başlangıçtır. Biz birbirlerimizi tamamlayıcı ülkeler olabiliriz. Böylelikle dünya kapitalizmin olumsuz etkilerinden kurtulacağız.

Bu konuların gündemlerinin başında geldiğini dile getiren Ahmedinecad, ‘Bu konuda hepimizi ikili veya çok yönlü olarak bir şekilde faaliyet göstererek böyle bir facianın önüne geçmek, fakirliğin mahrumiyetin İslam ülkeleri içindeki izlerini silmemiz gerekir. Bu konuda İKT önderlik yapabilir” şeklinde konuştu.

Güçbirliğine gidilerek İKÖ üyesi ülkelerin ekonomilerinin gelişmesinde çok başarı kaydedilebileceğini belirten İran Cumhurbaşkanı, “İran İslam Cumhuriyeti tüm gücünü milletlerin özellikle Müslümanların izzeti refahı ve yücelmeleri için harcamaya hazırdır” dedi.

(ANKA)