ABD Başkanı Barack Obama, iktidara gelişinin ardından dünyada yakaladığı olumlu havayı Türkiye’de aynı ölçüde yakalayamadı. Türk toplumu önceki Başkan George W. Bush’a göre Obama’ya daha fazla sempati beslese de Obama ile birlikte ABD’nin dünya barışına ve insan haklarına katkıda bulunacak bir politika izleyeceğine inanların oranı azınlıkta kalıyor. Araştırmaya göre halkın yüzde 54.7’si Türkiye-ABD ilişkilerinin Obama’yla birlikte değişmeyeceği görüşünü belirtirken yüzde 18.4’ü ise ilişkilerin daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Obama ile birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin güçleneceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 26.9’da kalıyor.

ABD Başkanı Barack Obama, iktidara gelişinin ardından dünyada yakaladığı olumlu havayı Türkiye’de aynı ölçüde yakalayamadı. Türk toplumu önceki Başkan George W. Bush’a göre Obama’ya daha fazla sempati beslese de Obama ile birlikte ABD’nin dünya barışına ve insan haklarına katkıda bulunacak bir politika izleyeceğine inanların oranı azınlıkta kalıyor. Araştırmaya göre halkın yüzde 54.7’si Türkiye-ABD ilişkilerinin Obama’yla birlikte değişmeyeceği görüşünü belirtirken yüzde 18.4’ü ise ilişkilerin daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Obama ile birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin güçleneceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 26.9’da kalıyor.

Yeni Vizyon Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırma, 20 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında 16 şehirde toplam 1445 denek ile yapıldı.

Araştırmaya katılanlardan yüzde 38.3’ü Obama’nın dünya lideri olma özelliğine sahip olduğunu düşünürken yüzde 36.2’si Obama’nın dünya lideri olmadığını düşünüyor. Katılanların yüzde 25.5’i ise bu konuda fikri olmadığını beyan ediyor.

Dünyadaki savaşların ve anlaşmazlıkların sona erdirilmesi konusunda katılımcıların yüzde 32.4’ü Obama’nın etkisi olmayacağını düşünürken yüzde 50.9’u “kısıtlı etkisi olur”, yüzde 16.7’si ise “kesin etkisi olur” görüşünü belirtiyor.

Obama yönetimindeki ABD’nin teröre karşı mücadelesini samimi bulup bulmadıkları sorusuna yüzde 59.4 oranındaki katılımcı samimi bulmadıkları görüşünü belirtiyor. Yüzde 22.9’u ABD’nin terörle mücadelesini samimi bulduğunu belirtirken yüzde 17.7’si ise bilmiyorum yanıtını veriyor.

ABD’nin süper güç olup olmadığı sorusunu ise katılımcıların yüzde 37.5’i ABD’nin tek süper güç olduğu yönünde yanıtlarken, yüzde 33.7’si ABD’nin Rusya, Çin gibi ülkelerin yanında onlar gibi bir süper güç olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 28.8’i ise ABD’nin artık süper güç olmadığı görüşünü belirtiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 45.2’si Obama ile birlikte ABD’nin İslam ülkelerine yönelik politikalarında belirli bir değişiklik olmayacağını düşünüyor; yüzde 28.6’sı olumlu yönde değişme olacağını belirtiyor. Buna karşın yüzde 26.2 oranındaki katılımcı ise Obama yönetimindeki ABD’nin İslam ülkelerine yönelik politikalarında olumsuz yönde bir değişiklik olacağını düşünüyor.

“Obama’dan sonra ABD’nin demokrasi ve insan hakları konusunda dünyaya örnek olacak, önderlik yapacak olumlu bir performans sergileyeceğine inanıyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 53.2’si inanmıyorum, yüzde 23.3’ü inanıyorum, yüzde 23.5’i ise bilmiyorum yanıtını veriyor.

Katılımcıların yüzde 41.3’ü Obama’nın önceki ABD Başkanı George W. Bush döneminde gündeme gelen Büyük Ortadoğu Projesi’ne sahip çıkacağını düşünürken yüzde 23.6’sı Obama’nın bu projeye sahip çıkmayacağını ifade ediyor. Katılanların yüzde 35.1’i ise Obama’nın Ortadoğu’da kendi politikasını gerçekleştireceğini düşünüyor. Katılanların yüzde 54.7’si Türkiye-ABD ilişkilerinin Obama’yla birlikte değişmeyeceği görüşünü belirtirken yüzde 26.9’u ilişkilerin güçleneceğini, yüzde 18.4’ü ise gerileyeceğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 45.1’i ABD yönetiminin Obama döneminde Türkiye’deki siyasal yaşama müdahale edeceğini ve istediği sonuçları alacağını düşünürken yüzde 28.8’i Türkiye siyasetine müdahale edeceğini, ancak sonuç alamayacağı görüşünü bildiriyor. Katılımcıların yüzde 26.1’i ise Obama döneminde ABD’nin Türkiye’deki siyasal yaşama müdahale edemeyeceğini düşünüyor.
Obama’nın 24 Nisan 2009’da yaptığı konuşmada “Medz Yeghern” yani “Büyük Felaket” deyimini kullanarak Ermeni yanlısı bir tutum sergilediğini düşünenlerin oranı yüzde 41 iken bu konuşma ile Ermeni yanlısı tutum sergilemediğini düşünenlerin oranı yüzde 36.8 oranında gerçekleşiyor. Katılımcıların yüzde 22.2’si ise bu konuda bir fikri olmadığını belirtiyor. Obama’nın Filistin-İsrail anlaşmazlığını çözüme kavuşturacağını düşünenlerin oranı yüzde 15.6’da kalırken yüzde 52.8 oranındaki katılımcı Obama’nın bu sorunu çözemeyeceğini düşünüyor. “Fikrim yok” yanıtını verenlerin oranı ise Yüzde 31.6.

Araştırmaya göre, Obama’nın Bush’tan sonra ABD’nin dünyadaki imajını düzeltebileceğini düşünenlerin oranı yüzde 44.4 iken yüzde 35.9 oranındaki katılımcı Obama’nın ABD’nin imajını düzeltebileceğini düşünüyor. Yüzde 19.2 oranındaki katılımcı ise fikrinin olmadığını ifade ediyor.

Türkiye ile ABD’nin sürdürdüğü ilişkileri nasıl yorumladıkları sorusuna ise katılımcıların yüzde 21.3’ü “yararlı” yanıtını verirken katılımcıların yüzde 52.8’i “dostça olmayan, zararlı” şeklinde yanıtlıyor. Yüzde 25.9 oranındaki katılımcı ise “fikrim yok” yanıtını veriyor.

Türk halkı ile Amerikan halkı arasındaki ilişkilere nasıl baktıkları sorusunu da yüzde 34.9 oranındaki katılımcı “halklar arasında bir sorun olmaz” diye yanıtlarken yüzde 43.4 oranındaki katılımcı hükümetlerin politikalarının halkları da etkileyeceğini düşünüyor. Yüzde 21.8 oranındaki katılımcı ise Türk ve Amerikan halklarının hiçbir şekilde dost olamayacağı görüşünü bildiriyor.

Katılımcılara kişisel olarak ABD’ye karşı tutumları sorulduğunda yüzde 51.2 oranındaki katılımcı “önyargım yok” yanıtını verirken yüzde 26.7 oranındaki katılımcı tutumunu “dostça” tanımlıyor. ABD’ye karşı tutumunun “düşmanca” olduğunu açıklayanların oranı ise yüzde 22.1.

(ANKA)