Başbakan Erdoğan'ın, İsrail ile ilişkilerin bozulduğu bir dönemde İran’a yaptığı ziyaret, Batılı basında yankılandı. New Yort Times “Türkiye ile Batı arasındaki gerginlikler artıyor” derken The Guardian “Türkiye, Ortadoğu’da çok olumlu yeni bir rol oynuyor” değerlendirmesini yaptı. Financial Times ise “Ankara’nın İsrail ile ilgili sert tutumu, Ahmedinejad’tan övgü getirdi” görüşünü dile getirdi. Le Monde bu konudaki haberinde “Bu dostluk gösterisi Türkiye’nin bazı müttefiklerini sinirlendiriyor” diye yazdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail ile ilişkilerin bozulduğu bir dönemde İran’a yaptığı ziyaret, Batılı basında yankılandı. New Yort Times “Türkiye ile Batı arasındaki gerginlikler artıyor” derken, The Guardian, “Türkiye, Ortadoğu’da çok olumlu yeni bir rol oynuyor” değerlendirmesini yaptı. Financial Times ise “Ankara’nın İsrail'e ilişkin sert tutumu, Ahmedinejad’tan övgü getirdi” görüşünü dile getirdi. Le Monde bu konudaki haberinde “Bu dostluk gösterisi Türkiye’nin bazı müttefiklerini sinirlendiriyor” diye yazdı.


NYT: “TÜRKİYE İLE BATI ARASINDAKİ GERGİNLİKLER ARTIYOR”

“Türkiye ile Batı arasındaki gerginlikler artıyor. Türkiye’nin AB’ye katılma olasılığı giderek zayıflarken ve ülkenin yıllarca görünmeyen bir gayretle Müslüman ülkelerine uzanırken, ABD ve Avrupa’nın canını, uzun bir zamandır gündemde olan bir soru sıkıyor: Bu büyük, laik, Müslüman ülkesi Batı’nın yerine Doğu’ya yöneliyor mu?”

GUARDİAN: “TÜRKİYE, ORTADOĞU’DA ÇOK OLUMLU YENİ BİR ROL OYNUYOR”

“Türkiye, Ortadoğu’da çok olumlu yeni bir rol oynuyor. Barıştırıcı, arabulucu, barış yapıcı olmayı amaçlıyor. İran’a uzanmak, bu rolü oynamanın ideal yoludur. Türk liderleri, birkaç yılı, ‘komşularla sıfır sorun olarak adlandırdıkları bir hedefi izleyerek geçirdi. Çok başarılı da oldu. Ancak olumsuz bir nokta var o da Türkiye’nin İsrail’den uzaklaşmayı başlamasıdır.”

FİNANCİAL TİMES: “ANKARA’NIN İSRAİL'E İLİŞKİN SERT TUTUMU, AHMEDİNEJAD’TAN ÖVGÜ GETİRDİ”


“Ankara’nın İsrail ile ilgili sert tutumu, Ahmedinejad’tan övgü getirdi. (Ahmedinejad’ın) Sayın Erdoğan’ın İsrail’in politikalarına yönelik sert çıkışlarına verdiği destek, Batılı ortaklarını, Ortadoğu ve bölgesel diplomasisinde yeni bir rol oluşturmak amacıyla eski ittifakları terk etmeyeceğine ikna etmeye çalıştığı bu dönemde Türkiye’yi mahcup edebilir.”

LE MONDE: “TAHRAN’LA DOSTLUK TÜRKİYE’NİN BAZI MÜTTEFİKLERİNİ SİNİRLENDİRİYOR”

“Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da İran ile Türkiye arasındaki dostluğunu kutluyor. Ama bu dostluk gösterisi, Türkiye’nin bazı geleneksel müttefiklerini sinirlendiriyor, özellikle son aylarda ilişkilerin hiç durmadan kötüleşen İsrail’i.”

(ANKA)

Fotoğraf: AA