Araçların yaydığı zehirli gazları en aza indirmek için otomobil şirketleri akıl almaz yöntemlere başvuruyor.

Mazda, yeni modeli CX-7 yaydığı egzoz emisyonunu en aza indirmek için idrar benzeri bir maddenin kullanımına başladı. Mazda, nitrojen oksidi emisyonlarını en aza indirmek için insan yapımı idrara benzeyen bir sıvıyı devreye soktu. AdBlue adı verilen ve üçte biri saf üre ve üçte ikisi demineralize edilmiş sudan oluşan sıvı aslında Avrupa ve Avustralya'da bir süredir taşımacılık sektöründe kullanımda. Özellikle de Avrupa'daki dizel araçlarda idrar benzeri bu madde çok yaygın kullanılıyor ancak Mazda, bu maddeyi Avustralya'daki yolcu taşıma aracında kullanacak ilk şirket.

Bu teknoloji, üre içerikli bu sıvıyı aracın egzos sistemine enjekte etmeyi ve NOx emisyonlarını zararsız nitrojer ve suya dönüştürmeyi içeriyor. Bu aracın aynı zamanda, araç tarafından emilen is miktarını azaltmak için özel bir de filtresi bulunuyor.

Aslında dizel araçlar çevresel etkileri söz konusu olduğunda iki tarafı keskin kılıç konumundalar. Çünkü petrole dayalı motorlardan daha verimliler ve daha az karbon yayıyorlar ancak çevreyi daha fazla kirletiyorlar.

Dizel araçlardan yayılan NOx ve partiküllerin çok sayıda hastalığa neden olduğu, kanser ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetiklediği belirtiliyor. Bu nedenle, dizel araçlar hükümetlerin yeşil araç rehberinde üst sıralarda yer almıyor.

Hatta Avrupa ve ABD, önümüzdeki yıllarda dizel araçların neden olduğu kirliliğin azaltılması için katı önlemler almayı planlıyor. Bununla birlikte, üreye dayalı sistemin kirletici gaz salınımını azaltacağı ve gelecek dönemde kullanılmasının zorunlu hale geleceği de öngörülüyor.

Turkishny.com / Gülten Sarı