AB Komisyonunun Türkiye 2009 İlerleme Raporu öncesindeki Hükümet açıklamasında, ''Bölgesinde bir güven ve istikrar unsuru dinamik Türkiye'nin AB üyeliği evrensel değerlerin geniş bir coğrafyaya yayılması, ortak refah ve güvenliği artırmak için vazgeçilmez niteliktedir. Türkiye tam üyelik hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edecektir'' denildi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından dağıtılan Hükümet açıklamasında, bu tarihi hedefin gerek iç reform sürecinde gerek uluslararası platformdaki faaliyetlerde önemle gözetildiği belirtildi.
AB'ye yönelik çalışmaların yer aldığı Hükümet açıklamasında, şu hususlara yer verildi:

''Biz bu süreci sürekli olarak ilerletmeye, daha da önemlisi ivme kazandırmaya kararlıyız. Bir devlet politikası olan AB'ye üyelik hedefinden ve bu bağlamda kazanılmış olan haklarımızdan hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir. Önümüze çıkabilecek engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz.

Bu bağlamda 8 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen son RİZ toplantısında belirtildiği gibi önümüzdeki dönemde geniş uzlaşıya dayalı bir anayasa üzerinde çalışırken Ombudsman Kurumunun kurulması, Seçimlerin ve Seçmen Kütüklerinin Temel İlkeleri Kanunu'nun onaylanması, Ulusal İnsan Hakları Kurumunun kurulması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun onaylanması, Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi'nin kabulü, Örgütlü Suçlarla Mücadele Eylem Planı'nın onaylanması gerek entegre sınır yönetimi gerek göç ve iltica alanlarında 5'er yıllık yol haritaları hazırlanması gibi konular gündemimizin ilk sıralarında olacaktır.''

Nabucco Projesi'nin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yol açacağına inanıldığına işaret edilen Hükümet açıklamasında ''Türkiye bu anlayışla enerji topluluğu anlaşmasının olası katılımı ile ilgili müzakerelere de başlamıştır'' denildi.
Hükümet açıklamasında şunlar kaydedildi:

''Türkiye gerek iç reform süreci, gerek küreselleşen dünyadaki aktif politikalarıyla Avrupa Birliği ile bütünleşme yolunda hızla devam etmektedir. Türkiye'nin bu stratejik hedefi, geleceğin dünyasındaki rolünü güçlendirmesi açısından AB tarafından da benimsenmesi doğal bir stratejik hedef olarak ortaya çıkmaktadır. Bölgesinde bir güven ve istikrar unsuru dinamik Türkiye'nin AB üyeliği evrensel değerlerin geniş bir coğrafyaya yayılması, ortak refah ve güvenliği artırmak için vazgeçilmez niteliktedir.
Türkiye tam üyelik hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.''

AA