Undp, 2009 İnsanı Gelişme Endeksi'ne Göre Türkiye'nin, Temel İnsanı Gelişme Göstergelerinde Son 27 Yıldır Tutarlı Bir Şekilde İlerlediği Belirtildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2009 İnsanı Gelişme Endeksi'ne göre Türkiye'nin, temel insanı gelişme göstergelerinde son 27 yıldır tutarlı bir şekilde ilerlediği belirtildi. İnsani gelişmenin temelini oluşturan göstergelerde en fazla ilerlemenin 1980-2007 yılları arasında gerçekleştirildiğine dikkat çekilen endekste, bu sürede ortalama ömrün 11 yıl yükseldiği, okur yazarlık oranında yüzde 23 artış sağlandığı kaydedildi. Aynı dönemde satın alma gücü paritesine göre uyarlanan kişi başına düşen GSYH yüzde 100 oranında arttı.

UNDP'nin 2009 İnsani Gelişme Endeksi'ne (İGE) göre, Türkiye temel insanı gelişme göstergelerinde son 27 yıldır tutarlı bir şekilde ilerledi. Ortalama insanın gelişme düzeyi, sağlıklı - uzun bir yaşam, bilgiye erişim ve iyi bir yaşam standardı olmak üzere üç temel boyutta uzun vadeli ilerlemeyi gözlemleyen özel bir ölçüt olan İGE, bu üç temel boyutu (sırasıyla ortalama ömür, yetişkinlerde okur yazarlık, ilköğretim, ikinci öğretim, üçüncü öğretime brüt kayıt olma oranı ve alım gücü paritesini) 1 Dolar karşılığı kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile ölçüyor. Endekste, Türkiye'nin temel insanı gelişme göstergelerinde son 27 yıldır tutarlı bir şekilde ilerlediği belirtildi. İnsani gelişmenin temelini oluşturan göstergelerde en fazla ilerlemenin 1980-2007 yılları arasında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Bu sürede ortalama ömrün 11 yıl yükseldiği, okur yazarlık oranında yüzde 23 artış sağladığı kaydedildi. Satın alma gücü paritesine göre uyarlanan kişi başına düşen GSYH'da yüzde 100 oranında artış görüldü.

-TÜRKİYE GSYH'DE BOSNA HERSEK'İN GERİSİNDE KALDI-

İGE'de, Türkiye yüksek insana gelişim kategorisinde yer almasına rağmen, 182 ülke arasında 79'uncu sırada yer aldığına dikkat çekildi. Bunda eğitim ve okuryazarlık oranının Türkiye'de geri olmasının etkisi olduğuna işaret edildi. İGE'ye göre, Türkiye'de ilköğretim, ikinci öğretim ve üçüncü öğretime brüt kayıt olma ve yetişkinlerde okur yazarlık oranları, sırasıyla yüzde 71.1 ve yüzde 88.7 iken, ortalama ömür 71.7 yıl olarak ölçüldü. Kişi başına düşen GSYH ise 12 bin 955 dolar. Endekste, kişi başına düşen GSYH değerlerinde, Türkiye'nin üzerinde olan ülkelerin olduğu bilgisine de dikkat çekilerek, Bosna Hersek'ten bir örnek verildi. Buna göre Bosna Hersek'te kişi başına düşen GSYH 7 bin 764 Dolar ile Türkiye'den daha geride olsa da, bu ülkenin endekste Türkiye'nin üç sıra üstüne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Sıralamanın bu şekilde olması endekste, Bosna Hersek'te yetişkinlerde okur yazarlık oranının yüzde 96.7, Türkiye'de yüzde 88.7'lik oranla daha yüksek olmasına dayandırıldı.

Yoksulluk ve cinsiyet gibi konuları da kapsayan endekste, yoksulluğun günde 1.25 Dolar olduğu belirtildi. Türkiye'nin ise İnsani Yoksulluk Endeksi (HPI) göre 135 ülkeden 40'ıncı sırada olduğu belirtilirken, kadınların ekonomik ve politik hayata aktif katılımını ölçen Cinsiyet Gülendirme Ölçütü (GEM) ile tamamen farklı bir tablo çizdiğine dikkat çekildi. Endekste, "GEM'e göre Türkiye 109 ülke arasında 101.sırada. Yani sondan 18'inci. bu da Türkiye'nin cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi için daha fazla çaba harcaması gerektiğinin altını çiziyor" ifadelerine yer verildi.

-BM'NİN İNSANİ GELİŞME RAPORUNA GÖRE 7 KİŞİDEN 1'İ GÖÇMEN-

-Dünyada yaklaşık 6.7 milyarlık nüfusun 1 milyarı hareket halinde. Her 7 insandan biri göçmen.

- 740 milyonu ülke sınırları içinde, 21 milyonu uluslararası göçmen. Ülke içinde göç edenler, sınır ötesine göç edenlerden dört kat fazla

- Uluslararası göçmenlerin yaklaşık yarısı (yüzde 48) kadın. 1960'da yüzde 47 olan bu oran, 50 yıldır hemen hemen sabit.

- Çatışma ve güvensizlik uluslararası göçün onda birini ve iç göçün yirmide birini tetikliyor.

- Asya içi göç, bütün uluslararası göç haretelerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu rakam, Avrupa'nın bütün diğer bölgelerden aldığı göçün toplamını da geçiyor.

- Afrikalıların yalnızca yüzde 1'i Avrupa'da yaşıyor

- Eğer göç olmasaydı, Avrupa nüfusu 2010 yılında doruk noktasına ulaşıp, ilerideki 30 yıl boyunca yüzde 7 oranında gerilecyecekti.

-BM'NİN SAPTAMASI GÖÇMENLERİN YAKINLARINA GÖNDERDİĞİ PARA, YARDIMLARDAN 4 KAT FAZLA-

- Rapor için yapılan araştırmalarda, gelişmiş ülkelere yapılan göçten en çok fayda sağlayanların, en yoksul ülkelerden gelen göçmenlerin olduğu ortaya çıktı.

- Bu göçmenlerin gelirlerini 15 kat arttırdığı, eğitim oranlarını ikiye katladığı ve bebek ölümlerinde 16 kat düşüş sağladığı gözlendi.

- Göçmenler, eğitim ve sağlık konularında erişimdeki eşitsizlik nedeni ile yerlilere oranla genel olarak daha götü bir grafik sergiliyor.

- Göçmenlerin yakınlarına gönderdiği paraların toplamı, resmi kalkınma yardımları toplamının dört tatıdan daha fazla.

- İç göç üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 16 ülkenin 14'ünde göçmelrenin, göçmen olmayanlara oranla daha yüksek bin insanı gelişme düzeyine sahip olduğu belirlendi.

(ANKA)