Hızlı bir artış gösteren göçmenlik ile ilgili suç dosyaları, 2009 Mali Yılı federal suç kovuşturmaları sayısında keskin bir artış yaşanmasına neden oldu. İstatistiklere göre kayda geçirilen genel yasa ihlallerinde yüzde 9'luk bir artış gözlenirken, göçmenlik ile ilgili yasa ihlallerinde bu artış yüzde 15.7 seviyesinde gerçekleşti. Güncel istatistiklere göre göçmenlik ihlalleri tüm suç dosyalarının yarısından fazlasını (%54) oluşturuyor.

İlginç bir şekilde, hükümet tarafından yapılan bilinçli olarak kaçak göçmen çalıştıran iş verenlerin üzerine gidileceği yönündeki açıklamaya rağmen, istatistiklerde yer alan göçmenlikle ilgili toplam 91,899 yasa ihlali arasında, kaçak göçmen çalıştırma nedeniyle haklarında yasal işlem uygulanan işverenlerin sayısı sadece 13.

Diğer taraftan, diğer suç kategorilerinde ise küçük oranda bir artış ya da azalma gözlendi. Örneğin, Adalet bakanlığı 2009 Mali Yılı süresince 178 sahtekarlık suçu işlendiğini rapor ediyor. Bu miktarın geçen yıla göre yüzde 22'lik bir artışı simgelediğini söyleyen yetkililer, diğer taraftan 2002 yılı göz öne alındığında aynı rakamın 2002 mali yılında işlenen toplam sahtekarlık ile ilgili suçların sadece üçte birini oluşturduğuna dikkat çekiyorlar.

Turkishny.com