ABD'de doğan her bir birey yasalara uygun olarak ABD vatandaşı sayılıyor. Ancak bu uygulamanın suistimal edilmesi nedeniyle yasa yapıcılar yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

Eğer bu düşünce yasa yapıcılar arasında destek bulursa, Göçmen ve Milliyet Yasası'nda (INA) bir düzenleme yapılacak ve doğuma bağlı olarak kimlerin ABD vatandaşlığına uygun olduğuna karar verilecek. Oysa bugün anne-babası başka bir ülkenin vatandaşı olsa bile Amerika'da doğan her çocuk ABD vatandaşı sayılıyor.

Tasarının mimarları ise bu duruma bir son vermenin planlarını yapıyor. INA, İç Güvenlik Bakanlığı'nın bir parçası olan ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerini düzenleyen bir yasalar dizisinden oluşuyor ve ABD'de doğan herkesin ABD vatandaşı olacağı hükmü yasaya 1868 yılında eklenmiş.

Yeni tasarıyla amaçlanan ABD'deki göçmenlerin sosyal ve politik yükselişinin önüne geçmek. Özellikle de Meksika ve diğer Hispanik ülkelerden gelenlerin.

Özellikle son dönemlerde ABD'deki göçmenler, kendileri gibi göçmen pek çok grubun yükselişinde ortak bir ses olarak hareket etti.

Tasarıya destek verenlerden Cumhuriyetçi stratejist Mike Murphy, Hispanik oyların artışına dikkat çekiyor ve şu an bebek olanların hepsinin bir gün oy kullanacağını belirtiyor. Onlara göre 18 yıl sonra bu bebekler politik güç düzeni için potansiyel bir meydan okumayı ifade ediyor.

Obama'nın kapsamlı bir göçmenlik yasasından söz ettiği şu günlerde bu tasarının ne kadar destek bulacağı ise hayli şüpheli.

TURKISHNY.COM