Özel şirketler büyük ya da küçük oranda işgücü kısıtlamasına giderken, federal hükümet ülkenin her yanında yeni iş gücü alımını sürdürüyor.

İş arama işleminize yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanan bu liste sizlere Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı verilerine dayanarak en iyi ödeme alabileceğiniz açık iş pozisyonlarını sıralıyor. Herbir başlıkla birlikte sizlere işin ne olduğundan bahsedeceğiz ve çevrimiçi (online) başvuru yapabileceğiniz siteye yönlendireceğiz.

İyi haber başvuru yaparken evrakların arasında boğulmanız gibi bir ihtimalin de olmaması. Bu işlere tıpkı bir özel şirkete olduğu gibi başvurabilirsiniz.

Zaman kaybetmeyin. Başvuru süreleri kısıtlı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Arlington Heights, Ill.
Ücret: 87,894$ ve 114,265$ arası
Başvuru süresi bitiş tarihi: 18 Haziran
Yapılan İş:
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi sağlık ve eğitim girişimlerinin geliştirilmesi için proje planları geliştirir ve geniş projeler için ekip çalışmalarını koordine eder. Yeni ve yenilikçi eğitim materyalleri ve programların geliştirilmesi için özgün tasarımlar ve temel kavramlar tasarlar.

Bu iş inşaat güvenliği eğitimi geliştirilmesi üzerinde duruyor. Teknik konuların iş güvenliği ve sağlık kavramları, risk analizi, ilgili kanun ve yönetmelikler, uyum süreci, prosedürler ve OSHA standartları ile ilgili geniş bir alanda eğitim yürütmektedir.

Bilişim Teknolojileri Uzmanı
Washington, D.C.
Ücret: : $86,927 ile $113,007 arası
Başvuru süresi bitiş tarihi: 19 Haziran
Yapılan İş:
Bu pozisyondaki çalışan Enerji Çalışanları Mesleksel Hastalıkları Tazminat programını desteklemeye yönelik bilişim teknolojisi sistemleri kullanımını yönetecektir. Alınacak uzman, proje lideri olarak görev yapacaktır ve ilgili program bilgileri, operasyonel ve prosedürsel Bilişim Teknolojileri desteğinin ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir olmasından sorumlu olacaktır.

Program Analizi Memuru
Washington, D.C.
Ücret: $102,721 ile $133,543 arası
Başvuru süresi bitiş tarihi: 19 Haziran
Yapılan İş:
Bu iş pozisyonu Maden Güvenlik ve Sağlık İdaresi, Ofis Standartları, Yönetmelikler ve Değişimler içinde yer alır. Sözü edilen pozisyonda çalışacak analiz memuru, dairenin Bilgi Edinme Özgürlüğü ve Kişisel Mahremiyet Hakkı (FOIA/PA) programı için planlama, koordinasyon, uygulama ve geliştirme işlerinden sorumlu olacaktır.

Teknik Yazıncı - Editör
Washington, D.C.
Ücret: $86,927 to $113,007 arası
Başvuru süresi bitiş tarihi: 19 Haziran
Yapılan İş:
Bu Teknik Yazıncı-Editör pozisyonu için alınacak çalışanlar Çalışma İstatistikleri Bürosu, Yayın Ofisi ve Özel Çalışmalar, Bölüm ve Yayın Hizmetleri'nde görev alacaklar. Bu çalışanların görevi yayınları ve makaleleri, ekonomik istatistikler, endüstriyel ilişkiler, fiyatlar ve sosyal bilimler ve ilgili alanlardaki veriler, analiz ve araştırma ile ilgili konularda düzeltmek olacaktır.

Bilişim Teknolojileri Uzmanı ( Network)
San Francisco, Calif.
Ücret: : $79,781 ile $103,710 arası
Başvuru süresi bitiş tarihi: 22 Haziran
Yapılan İş:
Bu uzman, bilişim teknolojileri danışmanı olarak hizmet verir ve bölgesel BT operasyonlarından sorumlu olan kişidir. Bu uzman araştırma desteği sağlanmasında birincil BT uzmanı olarak görev yapmaktadır.

TURKISHNY.COM