ABD'nin sürüncemede bıraktığı göçmen meselesine toplumun her kesiminden eleştiri geliyor. Özellikle Amerikan medyası, askıda bırakılan ve giderek kangren halini alan meseleyi tartışıyor ve yönetime eleştiriler yöneltiyor.

İşte Washington Post yazarlarından Ruben Navarrette'nin konuyla ilgili eleştirilerini sıraladığı yazısı:

"Bizim göçmen yaklaşımımız, ülke genelinde aile bağlarını kesiyor ve yasadışı göçmenlerin Amerika'da daha uzun süreler kalmasına neden oluyor. Yasadışı göçe karşı çıkıp gösteri yapanlar meseleyi gerçekten anlamıyor. Buna, öfke ve önyargıyı körükleyen, Washington'daki insanlar ve göçmenlik üzerine düşünce kuruluşları, televizyon yorumcuları da dahil.

Bir de gerçekten de ne konuştuğunu bilenler var. Onlar bu meseleye saatlerini verdiler, ev ödevlerini iyi yaptılar. Onlardan biri de Douglas Massey. Princeton'da sosyoloji profesörü olan Massey, 20 yıldır Meksika-ABD sınırını, göçmen kaçakçılığını izliyor.

Massey'in emin olduğu birşey varsa o da bir istila ile değil, kendi kendimize yarattığımız bir kriz ile karşı karşıya olduğumuz. Mesele sadece, Amerikalılarn yasadışı göçmenleri ücretle çalıştırması ya da bu uygulamaya müsahama göstermesi değil. Mesele, ülke tarihi boyunca iş dünyası ve hükümetlerin yasadışı göçmenlerin ücretle çalıştırılmasını kolaylaştırması ve etkin olmayan stratejiler izlemesi. Hükümet doğrudan yasadışı göçmenleri ülkeye almıyor ancak katı bir işçi programı ile yasal göçmenleri ülkeye alınca, yasadışı milyonlarca göçmen, onların akrabaları da dahil ülkeye gelme güdüsüyle hareket ediyor.

Onun da işaret ettiği gibi, Amerika'nın göçmen politikası ihtiyaç olduğunda yasadışı çalışanları ülkeye almak ve iş olanakları azaldığında onları kovmak. Göçmenler, tamamıyla mantıklı bir güdü ile hareket ediyor yani daha iyi para ödenen kuzeye akın ediyor. Meksika'da bir hafta çalışan biri 70 dolar alırken, California ya da Kuzey Carolina'da 140 dolar alıyor. Massey'in de belirttiği gibi, Amerikalılar yasadışı göçmenlerden kurtulmak mı istiyor yoksa çok daha fazlasını ülkede istihdam mı etmek istiyor buna karar vermeli."