H-1B yasasına muhalif olanlar bir soru üzerine kenetlenmiş bulunuyorlar; Teknoloji sektörü çalışanlarının vize politikaları nedeniyle federal hükümete dava açma hakları var mı?

H-1B programı hakkında yapılan uzun tartışmalar ve eleştirilerin başlıca konuları uygulamanın teknoloji sektöründeki işler açısından haksız rekabet oluşturduğu, ücretlerde azalmaya yol açacağı, ayrımcılığı körüklediği yönündeydi. Programcılar odasının Mayıs ayında açtığı dava da gösteriyor ki, Bush yönetiminin Birleşik Devletlerdeki kolejlerden bilim ve teknoloji dallarında derece ile mezun olan öğrencilerin vize sürelerini bir yıldan 29 aya kadar uzatması konusu bazı çevrelerden tepki toplamaya devam edecek gibi.

Açılan dava vize süresindeki uzatmanın H-1B programının yarattığı haksızlığı daha da artıracağını ayrıca yönetimin öğrencilerle ilgili vize kuralları zerinde oynama yaparak yetkisinin dışına çıktığını iddia ediyor. Fakat New Jersey’deki davayı ele alan Birleşik Devletler Bölge Yargıcı Faith Hochberg bu iddiaları reddediyor. Ağustos ayında kendisine sunulan ve vize süresini uzatma uygulamasını geçici olarak durdurmayı talep eden dilekçeyi, davacıların bu konuda dava açma gibi bir yetkileri olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Davacıların, dava açıp açamama konusundaki yasal pozisyonları, Bush yönetiminin çalışma vizesi vermeksizin yabancı uyruklu öğrencilerin Birleşik Devletlerde kalabilme sürelerini uzatmasının Birleşik Devletlerdeki teknoloji sektörü çalışanlarını iddia edildiği gibi zor duruma sokup sokmadığına karar verilmesiyle belli olacak. Her iki tarafta konuyla ilgili dosyalarını mahkemeye sundular ve yargıç Hochberg’in bu yılsonunda vereceği kararı bekliyorlar.

Hükümeti savunan çevreler davacı tarafın iddialarının spekülatif olduğunu söylüyorlar. Fakat davacı taraf mahkemeye sundukları belgelerde uzatma kararının ekonomik sonuçlar doğurduğu ve bunun teknoloji çalışanlarını zor duruma soktuğunu iddia ediyor ayrıca yapılan kanuni düzenlemenin doğrudan kendi sektörlerini hedef aldığın belirtiyorlar. Davacı taraf bu yüzden Bush yönetiminin yabancı uyruklu öğrencilerin ABD’de kalma süresini uzatmasının, sektör çalışanlarına zarar verdiğini ve iddialarının spekülatif olmadığını iddia ediyorlar.

Yurtiçi Güvenlik Departmanı Nisan ayında yapılan vize tarihi uzatmasının H-1B uygulamasını destekleyen çevrelerden gelen talep üzerine yapıldığını bildirdi.