Ekonomideki bocalamadan ve kayıt dışı göçmenlere yönelik operasyonların artmasından sonra Birleşik Devletlere yapılan göç çarpıcı bir şekilde azaldı. Nüfus Bürosunun Salı günü yayınladığı tahminlere göre 2007 yılında Amerikan nüfusuna yarım milyon göçmen katıldı. Bir önceki yıl bu rakam 1.8 milyondu.

Brookings Enstitüsünde nüfus istatistikleri araştırmacısı olan William Frey, “Birleşik Devletler buraya çeşitli nedenlerle gelmek isteyen insanlar için hala bir hayal olmaya devam ediyor fakat sonuçlar gösteriyor ki ekonomi bu konuda büyük rol oynuyor” dedi. Birleşik Devletler 1990 yılından bu yana, yasal ve kayıt dışı olmayan göçmenler de dahil olmak üzere yıllık ortalama bir milyon göç aldı.

Amerika’daki 38 milyon göçmen nüfusu tüm zamanların en yüksek değeri. Bu rakam 2007 yılı itibarıyla nüfusun yüzde 12.6’sını oluşturdu. Bu oran Birleşik Devletlerin Avrupa’dan yüksek oranda göç aldığı 1920’li yıllardan beri yakalanan en yüksek oran. Avrupa’dan Amerika’ya göç dalgası İkinci Dünya Savaşını takiben meydana gelen Büyük Buhran’dan sonra kesilmişti. Her yıl yapılan ve sonuncusu Salı günü yayınlanan araştırmanın sonuçları Amerikan nüfusu hakkında sosyal ve ekonomik bilgi veriyor.

Araştırmaya göre 14 eyalet’e yapılan göç azalırken diğer eyaletlere yapılan göç artmaya devam etti. Birçok büyük şehire yapılan göç oranlarında da düşüş gözlendi. Frey, “Göçmenler Birleşik Devletlere iş imkanları için geliyorlar fakat daha önce aileleri ve diğer göçmenlerin bulunduğu bölgelere göç etmeyi tercih ediyorlardı. Şimdiyse coğrafya seçimi tamamen ekonomik etkenlerle şekilleniyor” dedi.

Onyılın ilk yarısında Birleşik Devletlerde bir konut piyasası oldukça hareketliydi ve bu konuyla ilgili göçmenler için iş fırsatları yaratıyordu. Konut piyasasındaki durgunluğun Amerika’ya yapılan göçte etkisi olduğu düşünülüyor. Nüfus Bürosunun yaptığı araştırma hem yasal göçmenleri hem de kayıt dışı göçmenleri kapsıyor, zira yetkililer araştırma sürecinde insanlara yasal statülerini sormadılar. Hükümet Birleşik Devletlerde yaklaşık 12 milyon kaçak göçmen olduğunu tahmin ediyor.

Göçmenlerin yarısından fazlası Latin Amerika kökenli ve Yaklaşık yüzde 25’I ise Asya kökenli. Yüzde 13’lük kısmı Avrupa kökenli olan göçmenlerin yüzde 4’ü ise Afrika kökenli.