Woodrow Wilson National Fellowship Foundation'ın en son yaptırdığı anket sonuçları öğretmenlik mesleği hakkındaki genel kanıları boşa çıkardı.

Woodrow Wilson National Fellowship Foundation'ın en son yaptırdığı anket sonuçları öğretmenlik mesleği hakkındaki genel kanıları boşa çıkardı. Yaşları 24-60 arasında değişen 2300 üniversite mezununa uygulanan anket sonuçları öğretmenlik mesleğinin kariyer için ciddi olarak düşünüldüğünü ortaya koydu. Ankete cevap veren her yüz kişiden 42'si öğretmenlik mesleğini yapmak istediğini belirtti. Öğretmenlik mesleğine ilgili olanların yarısından fazlası en fazla beş sene içinde bu mesleğe adım atmak istediklerini de söylüyor. Ayrıca öğretmen olmak isteyenlerin yüzde otuz kadarı bu mesleğe geçmek istemelerine neden olarak; yeterli eğitime sahip olamamış geçmişten gelen öğrencileri eğitmek ve gelir düzeyi düşük yerlerde öğretmenlik yapmak sebeplerini gösteriyorlar. En büyük handikap ise öğretmenlerin maaşı olarak göze çarpıyor. Genelde ankete katılanların %26'sı öğretmen maaşını çok önemli bulurken etnik kimliklere göre yüzdelik sıralar şöyle sıralanıyor: Afrikan-Amerikan %59, Hispanik %45.

Anketin raporunda parayı önemsemeyenlerin oranının yüksekliği de dikkat çekiyor. Ankete cevap verenlerin %68'i kişisel tatmin aradıklarını öğretmenlik mesleğinde bunun fazlasıyla olduğuna vurgu yaparken, ikinci motive edici faktörün de topluma katkıda bulunup değişim meydana getirmek olduğunu söylüyor. Bu motivasyon faktörünü öne çıkaranların yüzdelik oranı %54 oranındaki kişiler çoğunluğu itibariyle eğitim düzeyi düşük yerlerde çalışmak istediklerini belirtiyor. Chicago Federal Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre 2020 yılına kadar öğretmen ihtiyacı 2.9 milyon ile 5.1 milyon arasında değişecek.Öğretmenliği düşünmeyen çoğunluğun (%44) gösterdiği en birinci sebep düşük maaş. %30 ise mesleğin cazip gelmediğini belirtiyor.

(cihan)