Fırtınanın harap ettiği Houston’un sokak köşelerinde toplanan adamlar karşılarına çıkacak, kırık cam parçalarını süpürme, enkazları ve yıkılan ağaçları sokaklardan kaldırma gibi iş fırsatları için bekliyorlar.

Çoğunlukla İspanyolca konuşan ve yabancılara ürkek şekilde bakan bu adamlar kayıt dışı ya da başka bir ifadeyle kaçak göçmenler. Sokak köşelerinde iş için beklerken kendilerini çalışmak yerine tutuklanmış olarak ya da sınır dışı ediliyorken bulmaktan korkuyorlar. Gerçekten de Texas’ın güneydoğusu Ike kasırgası tarafından harap edildikten sonra Birleşik Devletlerin zaten gündemde olan göçmen politikası tartışmaları daha da alevlendi.

Diğer bir taraftan, Birleşik Devletlerdeki çoğu Latin kökenli olan yaklaşık 12 milyon kayıt dışı göçmen sadece Ike gibi doğal felaketler meydana geldiğinde ve iş gücüne ihtiyaç duyulduğunda adam yerine konuluyorlar. Fakat birçok kişi, göçmenleri işlerini ellerinden alan kişiler olarak görüyor ve hiçbir desteği hak etmediklerini düşünüyorlar. Kar amacı gütmeyen bir savunma grubu olan İnsan Hakları İçin Sınır Ağı isimli örgütün direktörü Fernando Garcia, “Felaket bölgesindeki kayıt dışı göçmenlerin imkânları kısıtlı, yasal statüleri bulunmuyor. İnsanlar gidip onlara yardım etmeye çekiniyorlar çünkü polisin kendilerini de tutuklaması ihtimalinden çekiniyorlar” dedi.

Sınır Ağı organizasyonuna göre Texas’ta bir milyondan fazla kayıt dışı göçmen işçi bulunuyor ve bunlardan çoğu Houston gibi kasırganın vurduğu alanı çevreleyen alanlarda oturuyorlar. Kasırganın vurduğu bölgelerde devlet tarafından yapılan yiyecek ve geçici barınak gibi yardımlara ulaşmak için kilit önem taşıyan sürücü ehliyeti ve sosyal güvenlik numarasına sahip olmayan bu insanların yardımlardan faydalanması mümkün değil. Texas Sağlık Hizmetleri sözcüsü Stephanie Goodman, “Eğer kayıt dışı göçmenseniz bu kaynaklardan yararlanmanız söz konusu değildir” diyor.

Kürek ve tırmıklarla donanmış kayıt dışı göçmenler Amerika’nın başına gelen 2005 yılındaki Katrina Kasırgası ve 2007’de güney California’yı vuran doğal felaketlerin ortaya çıkardığı enkazın kaldırılmasında öneli rol oynadılar.

Avukatlar Latin kökenli nüfusun felaket sonrası yardımlara ulaşabilmesi için reformlara ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar. La Raza Ulusal Konseyi sözcüsü Sara Benitez, “Yardımlar ve yardımlardan kimlerin faydalanabileceği konusu gerçekten önemli bir konu. Bu konu körfez kıyısı için gerçekten büyük bir mesele” dedi.

Latinler kökenli Amerikalıları savunan Washington merkezli bir avukatlık grubu olan La Raza, önümüzdeki aylarda Birleşik Devletlerde felaket sonrası uygulamalarda kayıt dışı göçmenlere karşı adil olunmadığı konusunu işleyen bir rapor yayınlamayı planlıyor. Grup raporda Birleşik Devletlerden felaket sonrası yardım ve destek uygulamalarının Latin kökenlilerin de faydalanabileceği şekilde düzenlenmesini istiyorlar.

Fakat, Amerikan Göç Reformu Federasyonu sözcüsü Ira Mehlman, “Birleşik Devletlerin göçmen politikası sertleştirilmeli, onları kucaklayacak şekilde genişletilmemeli” diyor. Ayrıca Mehlman doğal afetler sonrası ihtiyaç duyulan iş gücü ihtiyacının işsiz Amerikalılar tarafından karşılanabileceğini söylüyor.

Mehlman, “Katrina Kasırgasından sonra da olduğu gibi, çok fazla sayıda Amerikan vatandaşı işsiz” diyor.