Bir lise sınıfında Xavier Chavez enerji dolu öğrencilere Manifest Destiny’ yi (Açık Kader, Amerika’nın 19. yüzyıldaki bir denizden diğerine yayılmasının ilahi bir kader olduğu yönündeki inanış) anlatmaya çalışıyor.

Fakat bu öğrenciler göçmen çocukları ve öncelikle İngilizce öğrenmek zorundalar. Ve eğer Oregon seçmenleri Kasım ayında öğrencilerin ikinci dil dersleri kapsamında aldıkları İngilizce derslerinin süresinin sınırlandırılması ile ilgili oylamayı onaylarlarsa yakında İngilizceyi daha hızlı öğrenmek zorunda kalabilirler.

Önerge California, Arizona ve Massachusetts’teki benzer kanunlar dikkate alınarak hazırlandı ve bu sonbaharda tüm ülkede yapılacak olan eyalet ve yerel yönetimlerin yapacağı göçmenleri ilgilendiren oylamalardan birisi.

Kuzey Carolina merkezli Americans for Legal Immigration grubu başkanı William Gheen, “Biz buna eyaletlerin savaşı diyoruz. Bu yıl daha önce hiç görülmemiş şekilde daha fazla insan oylama yoluyla böyle bir şey elde etmeye çalışıyor” dedi. Bir yıl önce, kayıt dışı göçmenliği durdurmaya çalışan gruplar bu konuyu başkanlık seçimlerinin gündem maddesi haline getirmeye çalıştılar.

Fakat her iki başkan adayının da 12 milyon kayıt dışı göçmen için önerdikleri “vatandaşlığa giden yol” açılımı ulus çapında bu yöndeki taleplerin düzeyini aşağı seviyelere indirdi. Ve şimdi göçmenlere kaşı olan savaş Oregon, Missouri ve California’daki oylamalar üzerinden devam edecek.

Oregon’daki okullarda 64.000 kayıtlı İngilizce konuşamayan öğrenci bulunmakta ve bunların büyük çoğunluğu İspanyolca konuşan öğrenciler. Önerge lise öğrencilerinin İngilizce eğitimi derslerini 2 yıla indirgeyecek ve bu indirgeme alt sınıflardaki daha küçük öğrenciler için daha fazla olacak.

Chavez ve öğretmen arkadaşları birçok öğrencilerinin takım arkadaşlarına şaka yapabilecek, bir kısa mesajı cevaplayabilecek ve bir dilim pizza sipariş edebilecek kadar günlük konuşma dili olarak İngilizceyi 2 yıl içerisinde öğrenebildiklerini söylüyorlar. Fakülte üyeleri öğrencilerin üst sınıflardaki başarısında önemli rol oynayacak olan akademik İngilizce konusunda endişeleniyorlar.