Cumhuriyetçi partinin 2008 parti programı, kayıt dışı göçmenlere yönelik düşman bir dille, “Bir sonraki nüfus sayımında sadece Birleşik Devletlerin yasal sakinlerini dikkate alınmalı ve meclisin yapısı bu yönde oluşmalı” dendi.

“2010 seçimlerinin bütünlüğü, eyaletlerin mecliste temsil edilme oranı korunmalıdır. ” diyen parti programı kongredeki sandalyelerin dağılımına yönelik olarak, “Nüfus sayımı Birleşik Devletlerin yasal sakinlerini saymalıdır” dedi.

Birleşik Devletler Temsilciler Meclisinden bir temsilci, “14. Anayasa düzenlemesi 1868’de onaylandı. Kongredeki sandalye sayısı tüm eyaletlerdeki insan nüfusuna göre ayarlanmalıdır, vergiye tabi olmayan Amerika yerlileri hariç” dedi. Nüfus sayımı ofisinden bir sözcü, Mark Tolbert, “Bize verilen emir kanuni statüsüne bakmaksızın tüm sakinlerin sayılması” dedi.

Büro kanuni statü hakkında sorular sormuyor. 300 milyondan fazla olan Birleşik Devletler nüfusuna kayıt dışı göçmenlerin katkısı 12 milyon civarında.

Michigan Cumhuriyetçi Parti temsilcisi Candice Miller’ın sunduğu anayasal değişiklik önerisi her eyaletteki yasal olarak ülkede bulunan Amerikan vatandaşlarının sayılmasını ve kongredeki sandalye oranının buna göre şekillenmesini öneriyor.

Miller, geçen yıl yapılan düzenlemeyi yorumlayarak Birleşik Devletlerdeki kayıt dışı göçmenlerin adil olmayan bir şekilde mecliste temsil edildiğini söyledi. Miller, “Bu durumda California’nın meclisteki temsili 6 sandalye daha az olacaktı, New York, Florida ve Texas birer sandalye daha az temsil oranına sahip olacaklardı ve daha az kayıt dışı sakinin yaşadığı Kentucky, Pennsylvania ve Wisconsin gibi eyaletlerin temsil oranı ise bir sandalye artacaktı” dedi.

Latin kökenli Amerikalıların savunmasını yapan bir grup olan La Raza Ulusal Meclisinden Cecilia Munoz, “Senatör McCain’in göçmenlik konusundaki geçmiş performansı çok iyi fakat partisinin pozisyonu bunun altını kazıyor. Parti programının dili hem anayasaya aykırı hem de aşağılayıcı” dedi.

Ayrıca, 26 Latin kökenli organizsayonun birliğinden oluşan ve herhangi bir parti taraftarı olmayan National Hispanic Leadership Agenda organizasyonu, Pazar günü Senatör McCain’e bir mektup yazarak Cumhuriyetçi Parti Programının McCain’in kayıt dışı sakinlere yasal statü yolu sağlayan çalışmaları ile uyuşmadığını bildirdiler.