Nüfus yapısındaki değişikler sonucunda bu yüzyılın ortasında Amerika hem daha yaşlı olacak hem de daha farklı ırklardan oluşuyor olacak ve bu değişimler hem Amerikan kültürüne ve ekonomisini derinden etkileyecek. Birleşik Devletler nüfus sayımı bürosunun Perşembe günü yayınladığı raporun bir bölümünün içerdiği yaşlı nüfus hakkındaki öngörülere göre Sosyal Güvenlik ve sağlıkla ilgili programlar için dramatik sonuçlar ortaya çıkacak.

Şu anda azınlıklar nüfusun üçte birini oluşturuyor ve 2042 yılında ise artık azınlık olmayacaklar, oranları 2050 yılında yüzde 54 olacak. Bu günkü nüfusun yüzde 15’ini oluşturan Latin kökenliler, tahminlere göre 2050 yılında nüfusun yüzde 30’unu teşkil edecekler.

Bu arada, yirminci yüzyılın ikinci yarısında dünyaya gelmiş kalabalık bebek nüfusu 2030’lu yıllarda 65 ya da daha üzeri yaşlarda olacaklar. Nüfus sayım bürosunun tahminlerine göre bu yıl itibarıyla her beş Amerikalıdan birisi yaşlı olacak. 2050 yılı itibariyle yaşlı nüfus toplam nüfusun dörtte birini oluşturacak ve bunların çoğu beyaz Amerikalılar olacaklar.

Kamu yararını gözeten bir Washington enstitüsü, Brookings Enstitüsünde nüfus istatistikleri araştırmacısı olan William Frey, “Beyaz nüfus daha yaşlı ve çocuk doğurma yaşının üzerinde olacak” diyor.

Latin kökenli olmayanlar bugün nüfusun üçte ikisini oluşturuyorken, özellikle Latin kökenli azınlıklar arasında çok yüksek olan doğum oranları yüzünden bunlardan sadece yüzde 55’i, 5 yaşın üzerinde. Bunun bir sonucu olarak 2023’ün başlarında tüm çocukların yarısını azınlıkların çocukları oluşturuyor olacak. Nüfus sayım bürosunun söylediğine göre azınlıkların çocuklarının tüm çocuklara göre yüzdesi 2050 yılı itibariyle yüzde 62’ye ulaşacak.

YAŞLILAR İÇİN AYRILAN FONLAR AZALTILACAK

Sosyal Güvenlik yönetimi programın şu anda ödediğinden daha fazla para aldığını söylüyor. Bu durum 2017 yılına gelindiğinde dengeye ulaşacak ve alınan para yapılan ödemelere eşit hale gelecek bundan sonra, ödemeler toplanan parayı geçtiğinde ise kurum ödemelerini yapmak üzere vakıf fonlarını kullanmaya başlayacak.

Amerikan Sigorta Akademisinin tahminlerine göre dengesizlik hızla artacak, sosyal güvenlikten faydalanan yaşlı Amerikalıların sayıları artarken daha az çalışan vergi mükellefi olacak. Eğer hâlihazırdaki sistemde değişikliğe gidilmezse sosyal güvenlik sistemi 2041 yılında çökecek.