90 yıl önce kurulduğundan bu yana, Amerikan lejyonu toplum hayatının değişmezlerinden biri olageldi. Amerika’nın yaptığı savaşlarda ölenler için yapılan anma merasimlerine ev sahipliği yaptı. 2208

Bingo oyunu geceleri ve dansları düzenledi. Binlerce izci grubunu destekledi ve birçok profesyonel oyuncu yetiştiren beysbol programına sponsor oldu. Yoksul çocukların özel ihtiyaçlarını karşıladı. İkinci dünya savaşından Irak savaşına, lejyon emektar askerlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladı.

Amerikanın en büyük gazi organizasyonu olan Lejyon şu sıralarda başka bir seferberlik başlattı. Lejyonun genel imajıyla ters düşen bu seferberlik kayıtsız göçmenler hakkında. 2.7 milyon üyesi adına hareket eden organizasyon, bu girişimin bir parçası olarak yayınladığı kitapçıkta, “kaçak göçmenlerin ülkede suçu artırdığı, hastalık taşıdıkları, ülkede teröre sebep oldukları ve ekonomiyi mahvettikleri” gibi bilgiler bulunuyor.

Lejyon’un, Amerika Birleşik Devletlerinde yasal olmayan göç hakkında bir strateji, isimli 34 sayfalık kitapçık, “yoksulluk, siyasi istikrarsızlık, salgınlar ve savaş” hemen kapımızın eşiğinde bunun sebebi de geçilmesi kolay sınırlar ve hükümetin etkisiz göçmen yasaları. Fakat lejyon hazırladığı kitapçıkta, şüpheli kaynaklardan yaptığı alıntılara ve herkesçe bilinen gerçekleri göz ardı eden temelsiz iddialara yer veriyor. Tıpkı üç yıl içerisinde Amerika’da kayıtlara yansımamış 7000 cüzzam ölümü vakası iddiası gibi. Dartmouth College’de göç üzerine ihtisas yapmış olan coğrafya profesörü Richard Wright “Yaptıkları şey göçmenlikle ilgili eski kinayelerin teşhiri” diyor. “Bunlar belgeleri olmayan basmakalıp klişeler” diye ekliyor.

Hepsi bu değil. 2007 Mayısında yayınlanan versiyonunun(beyaz sayfa) bir kopyası olan kitapçığın yayınlandığı gün, 28 Nisan, grup, girişimlerinin editöre gelen mektupları, ülke genelinde haberleri ve 60 saniyelik radyo reklâmlarını kullanacağını belirtti. Bu kısa radyo reklâmları kayıtsız göçmenleri ahlaksızlıkla, çete üyeliğiyle, terörist ve katil olmakla suçluyor. Bu reklamlar Kansas City sivil savunma heyeti bölge medya danışmanı olan Richard Fatherly tarafından teslim ediliyor. Bu grup üyeleri Başkan Bush tarafından “huzuru sağlamak için kurulan yasadışı örgüt” olarak itham edilmişti.

İstihbarat raporu Amerikan Lejyonundan bir açıklama istedi ve Americanism and Children & Youth Division müdür yardımcısı Robert Caudell’e yönlendirildi. Caudell yanlış ve yanıltıcı iddiaların detaylı bir listesini istedi fakat liste kendisine ulaştıktan sonra iddiaları yanıtlamadı. Bunun yerine, gönderdiği e postada Lejyon’un hükümete tavsiyelerini ve istihbarat rapurunun basit bir şekilde aynı gerçekleri ve bazı istatistikleri lejyondan farklı bir şekilde değerlendirdiğini yazdı. “İki bireyin aynı olaya şahitlik etmesi ile aynı” ve “ Her birisi kendi bakış açısına,kişisel kabullere ve olayları açıklamada kullandığı farklı bir yeteneğe sahip” diye yazdı.

Bu İspanyol kökenlilerin kurduğu bir organizasyon değil, bu açık. Emekli Albay ve benzer ve oldukça büyük diğer bir organizasyonun (American GI Forum) hükümetle ilişkiler direktörü olan Felix Vargas, olanları İspanyol kökenli lejyonerlerin yüzüne atılmış bir tokat olarak nitelendiriyor. Asker olarak ve özel kuvvetler komutanı olarak Vietnam’da görev yapan Vargas, “ Böyle bir şeyle oyalanmaya ihtiyacımız yok” diyor.Bir diğer emekli albay ve Amerikan İspanyol savaş gazileri organizasyonu başkanı Eric Rojo, “Lejyonun yaptığı hem ulusu hem de lejyon topluluğunu incitmiştir” diye ekliyor. “Yaptıkları şey saçma ve bilgisizce, birileri oturup gerçekleri araştırmamış” diyor.” Mexican American Legal Defense and Educational Fund” avukatı John Amaya, Iraktaki ilk 4000 zayiatın yüzde onbirinin Latin kökenli olduğunu ve bunların birçoğunun Amerika’nın kayıtsız sakinlerinden oluştuğunu belirtiyor.

Amerikan lejyonu bazen yerel gruplarla da birleşiyor. 2004 yılındaki Nashville, Tenn.‘deki ulusal kongrelerinde, liderliğini Dan Stein’in yaptığı “Federation for American Immigration Reform (FAIR)”, yasal ve yasal olmayan göçe karşı çıkan bir yerel grup. 2007’nin Mart ayında NumbersUSA ve “Center for Immigration Studies” liderlerinin de katıldığı bir forum düzenlediler, ve bildirilerinin Her an göreve hazır sivil savunma heyeti (Minuteman Civil Defense Corps) tarafından kullanılmasına izin verdiler. Ve bu bahar, düzenli olarak göçmenlikle ilgili yanlış haberler sunan CNN sunucusu Lou Dobbs’a National Commander's Public Relations ödülü verdiler.

TURKISHNY.COM