Çok az soru bu soru kadar tartışılır: Yasal göçmenler Amerikan ekonomisine katkıda mı bulunuyorlar yoksa ona zarar mı veriyorlar?

Associated Press çalışanları, gazetecilerin okuyucuların sorularını cevaplandırdığı haftalık "AP'ye sorun" bölümünün bir parçası olarak, bu tartışmalı konuya el attılar.

Geçen haftaki postada, kaçak göçmenlerin bir şekilde vergi ödediği hakkında konuşmuştuk -- yaptıkları alışveriş sayesinde ve sosyal güvenlik kanalıyla olduğu gibi. Fakat AP yazarları birkaç konuya daha değindi. "tüm kaçak göçmenler sınırdışı edilirse, tarım sektörü çalışanlarının yüzde 25'ini , bina bakım endüstrisi yüzde 17'sini ve inşaat endüstriside hemen hemen yüzde 15 oranında çalışanlarını yitirecekler"

İşte AP raporundan bir kesit:

Kaçak göçmenler satış vergisi kanalıyla, ve dolaylı olarak kira ödemeleriyle Amerikan ekonomisini destekliyorlar. Ayrıca, geçerli olmayan Sosyal güvenlik numarası sahibi kişiler sisteme geri alamayacakları ödemeler yapıyorlar, zira bu insanlar Sosyal güvenlik ödemelerinden faydalanma hakkına sahip değiller. Hükümet Sadece 2003 yılında bu yolla 57.8 milyar dolar tutarında sosyal güvenlik vergisi topladı.

Kaçak göçmenler gıda pulu ve ev yardımı gibi başlıca federal ve eyalet yardımlarını kullanamıyorlar, ve 2007'de bu konuda yapılan kongrenin raporuna göre yararlandıklarından daha fazlasını ekonomiye kazandırıyorlar. Fakat kaçak göçmenlerden gelen para genellikle federal ve eyalet hazinesine giderken, göçmenlerin faydalandığı sağlık ve adalet gibi kalemler, yerel yönetim bütçelerinden karşılanıyor.

Birçok çalışma gösteriyorki ülkedeki tahminen 12 milyon kaçak göçmenin yarısından daha fazlası sigortasız, (Amerikadaki 47 milyon sigortasız insan hariç) ve ödeme yetisine bakmaksızın hizmet veren halka açık acil servisleri kullanıyorlar. Bu şekilde kullanılan bedava sağlık hizmetlerinin ve eğitim hizmetlerinin mali boyutunu hesaplamak oldukça zor, zira kaçak göçmenlerin bu hizmetlerden ne boyutlarda faydalandığını bilmek olanaksız.

Kaçak göçmenlerin bir diğer maliyeti: Düşük ücretleri kabul ederek birçok endüstrideki işgücü maliyetini düşürmeleri. Ayrıca, eğer göçmenler bu işleri almamış olsaydı, bu hizmetleri denizaşırı dışkaynaklardan alacaktık.

TURKISHNY.COM