Göçmenlik Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, yüksek teknoloji profesyonelleri olan Hintliler de dahil, H1-B vizesi alanların sanıldığı gibi yenilikçi ve dahi insanlar olmadığını, aksine sıradan kişilerden oluştuğunu ortaya koydu. Yeni araştırma, H1-B işçilerinin büyük bir çoğunluğunun, önemli teknoloji firmaları da dahil, sunulduğu ya da olmalarının beklendiği gibi yenilikçi olmadıklarını gösterdi.

Araştırma, H1-B vizelerinin artışının ABD'nin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda ülkenin dünyanın en iyi mühendis ve bilim adamlarını ihraç edeceği inancına karşın, bu vize aracılığıyla ülkeye girenlerin ne en iyiler ne de en parlaklar olduğunu kaydediyor.

Sözkonusu çalışma, "H1-B: Ne En İyiler Ne de En Parlaklar" başlığı ile yayınladı ve California Üniversitesi'nde bilim profesörü olan Norman Matloff tarafından kaleme alındı.

Profesör, argümanını piyasa ekonomisinde çalışanların aşırı yetenekli olması durumunda, doğru orantılı olarak yüksek maaşlar almasıyla açıklıyor. Buna karşın, piyasada çalışma vizesi ile istihdam edilenlerin maaşları aynı ölçüde yüksek değil. Hatta bu politika yüzünden 'Yetenek Avcılığı' yerine 'Yetenek Engelleyiciliği' yapılıyor.

Rapor aynı zamanda, yabancı işçilerin ABD İşgücü Bakanlığı tarafından tanımlanan başlangıç seviyesinde çalıştığını ve dolayısıyla da 'anahtar yenileyiciler' olarak nitelenemeyeceklerini savunuyor.