ABD'de bir düşünce kuruluşu olan Manhattan Institute tarafından yapılan bir araştırma, göçmenlerin bulundukları topluma entegre, asimile olma ya da asimile etme oranlarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, mevcut göçmenler, özellikle de Meksikalılar, 100 yıl öncesine göre çok daha az asimile oluyor.

Çalışma, yüzyıl önceki asimile oranlarıyla bugünkünü kıyaslamak amacıyla nüfus sayımı verilerini kullandı. Kıyaslamada ölçüt olarak, İngilizce öğrenme, istihdam, mülk sahipliği, yerli halkla evlenme, çocuk doğurma, vatandaşlığa geçme, eğitim durumu ve askeri hizmet oranları gözönünde bulunduruldu.

Bu faktörlere bağlı olarak, 1'den 100'e kadar değişen aralıkta bir asimilasyon endeksi hazırladı. 100 puan tam asimile anlamına geliyor.

Buna göre, mevcut göçmenlerin asimilasyon indeksi 28, oysa bu oran 1900'lü yıllarda 50'den fazla idi. Çalışma aynı zamanda, ekonomik, kültürel ve sosyal asimilasyonu birbirinden ayırıyor.

Bununla birlikte, çalışmanın yazarı, son 25 yıldaki asimilasyon oranının bir yüzyıl öncesine göre çok daha hızlı gerçekleştiğini kaydediyor. Duke Üniversitesi'nden Profesör Jacob Vigdor, 'Ülkenin yeni göçmenleri entegre etme kapasitesi güçlü' yorumu yapıyor.

Vigdor, bu ilerlemenin tüm gruplar için geçerli olmadığını, özellikle Latin Amerika'lı göçmenlerin bazıları arasında oranının düşük olduğunu ifade ediyor. Austin'de asimilasyon oranı yüzde 22, yani ülke ortalamasının altında. Buna karşın, yine aynı bölgedeki ekonomik asimilasyon oranı yüzde 78 civarında.

Waco Texas'ta asimilasyon oranı ulusal ortalamanın çok daha altında. Yani yüzde 14. Ekonomik oran ise yüzde 63. Meksikalılar arasında asimile indeksi 14. Kanadalıların ise 53 olurken, Almanlarınki 87.

Vigdor, Meksikalılar arasında asimile oranının düşük olmasını ülkelerine yakın olmalarına, İspanyolca konuşma fırsatlarının bulunmasına bağlıyor.

TURKISHNY.COM