Goldman Sachs'ın Pazartesi günü açıklanan Türkiye GSYİH verisinin ardından yayınladığı araştırma raporunda ekonomik büyümeye ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Rapora göre banka tüm yılda yüzde 5'lik büyüme beklentisini koruyor; bununla birlikte önemli bir baz etkisi ve ılımlı dördüncü çeyrek büyümesinin etkisiyle ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 7 civarında büyüyeceğini düşünüyor.

Banka, Türkiye ekonomik büyümesinin 2018 yılına girilirken de -kısmen daha az destekleyici baz etkisi (özellikle ihracat kaleminde) ve zayıf TL'nin net ihracat üzerindeki etkisinin azalmasıyla- ılımlı kalmasını bekliyor.

Bununla birlikte Goldman'a göre büyüme görünümü yetkililerin verdiği ekonomik kararlar ile yakından ilişkili; raporda, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve ek kamu harcamaları gibi daha fazla destekleyici önlemler ile büyümenin, kurumun 2018 yılının tamamına ilişkin yıllık yüzde 3.5'lik tahminini aşabileceği belirtiliyor.
Goldman