Amerika Birleşik Devletleri’nin Sermaye Piyasası Kurulu SEC (The Securities and Exchange Commission) halka açık şirketlerin şeffaflığı konusunda önemli kararlar aldı. Kurulun Başkanı Mary L. Schapiro tarafından açıklanan yeni kararlar ile ABD şirketleri yönetici maaşları ve yönetim kademelerinin yapısı hakkında hissedarlara daha fazla bilgi vermek zorunda kalacak. SEC’in ortaya koyduğu kararlar ile Madoff skandalı gibi olası dolandırıcılık olaylarını engellemek ve yaşanan ekonomik kriz döneminde çok tartışılan yüksek yönetici maaşları konusundaki endişelere cevap vermek istediği belirtiliyor.

Komisyonda oybirliği ile kabul gören ilk karar ile mali danışmanlık konusunda düzenleme getirildi. Madoff skandalının bir daha yaşanmaması için böyle bir karar aldıklarını belirten Schapiro, yeni kuralların müşterilerin malvarlıklarına koruma sağlayacağını söyledi. Kurulun 5 üyesinden 1’inin itirazıyla kabul edilen düzenleme ise şirketlerin çalışanları nasıl ücretlendirdiği ve yönetici kadrosundaki kişilerin özellikleri konusunda şeffaf olma zorunluluğu getirdi. Böylece şirketler yöneticilerinin özgeçmişleri, deneyimleri ve haklarında herhangi bir yasal işlem olup olmadığı hakkında da kamuya açıklama yapmak durumunda kalacak.

Hesap vermek

Şirketler, yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanının ayrı kişiler olması hususu dahil, yönetim kurullarının yapılarını ve neden böyle bir yapıya sahip olduklarını, yönetici adayı bulma harcamalarını, yönetici seçiminde çeşitliliğe önem verilip verilmediğini kamuya açıklayacak. Schapiro bu konuda, “İyi şirket yönetimi yöneticilerin kararları ve performansları konusunda sorumlu tutulabildiği zaman mümkün olabilir. Hesap verebilirlik, şeffaflıkla sağlanır” dedi.

SEC’in yeni kuralları

Şirketler çalışanlarının ücretlendirme politikaları hakkında daha detaylı açıklama yapacak.

Şirketler yöneticilerinin özgeçmişleri, haklarında bir yasal işlem olup olmadığı hakkında da kamuya açıklama yapacak.

Şirketler, yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanının ayrı olması halinde, yönetim kurullarının neden böyle bir yapıya sahip olduklarını açıklayacaklar.

Yönetici adayı bulma konusunda yapılan danışmanlık harcamaları da açıklanacak.

Mali danışmanlar da sürpriz kontrollere ve denetimlere tabi tutulacak.