Askeri ve siyasi alanda stratejik ortak olan ABD ile Türkiye’nin bundan daha fazlasını yapabileceğini ve model ortaklık ile ekonomik işbirliğinin de arttırılmasının mümkün olduğunu söyleyen Uğur Terzioğlu “İki ülke arasındaki ekonomik ilişki çok büyük ölçüde nitelik değiştiriyor.

Amerikalı firmalar, Türk şirketleriyle ortaklıklar kurarak Avrasya ve Orta Doğu'ya açılmak istiyorlar. Model ortaklık ile 15 milyar dolar seviyesinde olan ülkeler arası ticareti gelecek yıl itibariyle 30 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğiz” dedi.

Türkiye ile ABD’nin sadece siyasi ve askeri konularda işbirliği yapmalarının yeterli olmadığını söyleyen TABA/AmCham Genel Başkanı Uğur Terzioğlu iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması gerektiğine dikkat çekerek “ABD ile ekonomide yeni açılıma ihtiyaç var. Bu da 2010’da gerçekleşecektir” dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin olarak 2009 yılını değerlendiren Uğur Terzioğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında ABD’ye gerçekleştirilen ziyarette Türkiye ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin stratejik çerçevesinin çizilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“İki ülke arasındaki ticarete ilişkin rakamlara bakıldığında, Türkiye-ABD dış ticaret hacmi 2008 yılında rekor seviyeye ulaşarak 15.082 milyon dolara ulaşmıştır. ABD Türkiye’ nin en çok ihracat yaptığı 8’inci, en çok ithalat yaptığı 4’üncü ülke.  Ancak son bir yılda küresel ticarette görülen yavaşlama Türk - Amerikan ekonomik ilişkilerini de etkiledi ve 2009 yılı rakamları önceki yıllarla kıyaslandığında düşük kaldı. 2009 yılının ilk yedi ayında toplam dış ticaret hacmi yüzde 34,4 oranındaki gerileyerek ile 5.865 milyon dolar olarak gerçekleşti.”

Ekonomik ilişkinin niteliği değişiyor

Türkiye ile ABD arasında ekonomik ilişkiler açısından çok daha iyisini yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Uğur Terzioğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok büyük ölçüde devletten devlete olan niteliğinin değişim sinyalleri verdiğini belirtti. Terzioğlu, ABD’li KOBİ’lerin Türkiye pazarını keşfettiğine ve Türkiye üzerinden başka ülkelerle iş yapmanın avantajını fark ettiklerine dikkat çekerek, 2010 yılında ABD’li şirketlerin Türkiye’den ortak partnerlerle birlikte yapacakları işbirliklerinin artacağını öne sürdü. Türkiye’nin ABD’li firmaların Orta Doğu ve Avrasya ülkelerine açılmalarını sağlayacak önemli bir köprü olduğuna işaret eden Terzioğlu, “Türkiye ekonomisinin giderek güçlenmesinin yanı sıra Amerikan firmalarının Türk firmalarıyla ortaklıklar kurarak diğer Avrupa ülkeleri, Avrasya ve Orta Doğu ile ticaret yapmak istemeleri ABD’li şirketlerin Türkiye’ye ilgisini canlı kılıyor” diye konuştu.

Yatırım ve ticaretteki potansiyel harekete geçiyor

Son 10 yılda Türkiye ihracatının genel olarak arttığını ancak ihracat içinde ABD’nin aldığı payın gerilediğini bildiren Uğur Terzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Son 10 yıl içerisinde Türkiye’nin ihracatı 30 milyar dolarlardan 130 milyar dolara çıkmasına rağmen, toplam ihracatımız içerisinde ABD’nin payı yüzde 10’lar seviyesinden yüzde 3’lere kadar gerilemiştir.  Bu veriler de bize  iki ülke arasında iki yönlü bir ticaret ve yatırım potansiyeli olduğunu gösteriyor.  Bu potansiyelin harekete geçmesi için de Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık yerine Sayın Başbakan Erdoğan’ın ABD’de Başkan Obama ile görüşmesinde somutlaşan ‘model ortaklık’ kararı büyük önem taşımaktadır. ABD daha önce Kanada ve Meksika ile de model ortaklık kurdu. Ancak ABD tarihinde ilk kez bir bakanı bu göreve tahsis etti. Bu, Türkiye ile ticari ilişkilere çok büyük önem verildiğinin bir göstergesi. Bu yaklaşım ortak çıkarların ve işbirliği noktalarının tarifini işaret ediyor. Bunlardan biri Orta Doğu’da barışın sağlanması alanında Türkiye’nin bölgede arabulucu ve öncü rolü üstlenmesiyken diğeri ise Türkiye’nin Güneydoğusu’nda kurulacak ve zamanla Irak’ı da kapsayacak olan Nitelikli Sanayi Bölgesi’dir. Bu proje bölgede yüz binlerce kişinin iş sahibi olmasını ve bölge barışına ciddi katkı sağlayacak.”

Ticaretimiz 1 yılda ikiye katlanır

Uğur Terzioğlu, model ortaklığın 15 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki ticari ilişkileri gelecek yıl 30 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğini söyleyerek, “Ticaretimiz 1 yılda ikiye katlanır. Dünya ticaretindeki ağırlığı yüzde 15’i bulan ve 2.1 trilyon dolarla dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’de yeni fırsatlar yaratılacaktır. Anlaşma yapılır yapılmaz beni 13 milyon üyeli Amerikan Ticaret Odalarının Başkanı bizzat aradı. ‘Paçalarını topla, hazır ol, çok çalışacağız’ dedi . Amerika bundan sonra Çin’den,  Endonezya’dan aldığı pek çok malı Türkiye’den alacak” diye konuştu.

ABD’nin Türkiye’den İthalatı ve Türkiye’ye İhracatı


Kaynak: ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu-USITC (http://dataweb.usitc.gov)