IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, New York’taki Japon Derneği’nde yaptığı konuşmada, “Genel olarak iyileşmeyi gösteren verilere karşın, küresel ekonomi hala, sürdürülebilir bir toparlanmada güven inşa etmeye hizmet edecek, tipik düşüş sonrası büyüme ivmesinden yoksun” dedi.

IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, küresel ekonominin bu yıl yüzde 1 düşüşten sonra 2010 yılında yüzde 3 düzeyinde büyüyeceğini tahmin ettiklerini belirterek, “Genel olarak iyileşmeyi gösteren verilere karşın, küresel ekonomi hala, sürdürülebilir bir toparlanmada güven inşa etmeye hizmet edecek, tipik düşüş sonrası büyüme ivmesinden yoksun” dedi. Finansal koşulların iyileşmiş durumda ancak “normal olmaktan uzak” bulunduğunu belirten Lipsky, “Zorluklar göz korkutucu, fakat yeni bir ilerleme dönemini yaratmak için fırsatlar coşku verici” diye konuştu.

IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, New York’taki Japon Derneği toplantısında yaptığı konuşmada, kriz başlangıcının şoke edici olduğunu, ancak krize verilen benzeri görülmemiş karşılığın öğretici olduğunu bildirdi. Tüm ülkelerin krize karşı içe dönerek karşılık verebilecekken işbirliklerini yoğunlaştırma yolunu seçdiklerini, bunun en dikkati çekici şekilde yenilikçi bir uygulama olan G-20 Liderler Zirvesi ile somutlaştığını belirten Lipsky, “Liderler kısmen IMF ve diğer çok uluslu kurumların yeni ekonomik gereçleri ve önemli ölçüdeki yeni kaynaklarla birlikte güçlü bir şekilde eyleme geçmeye karar verdiler. Sonuç, küresel ekonominin aşağı yönlü sarmalını durdurmaya yardımcı olan güçlü ve tutarlı ekonomi politikası karşılıkları ve devam etmekte olan toparlanma aşamasının hazırlanması oldu” dedi.

TOPARLANMA KARARSIZ, İYİYE GİDİŞ ŞOKLARA KARŞI HALA KIRILGAN
John Lipsky, “Yine de toparlanma birçok bölgede kararsız durumda ve iyiye doğru gidiş yeni şoklara karşı hala kırılgan” ifadesini kullanırken IMF olarak küresel ekonominin bu yıl yüzde 1 düşüşten sonra 2010 yılında yüzde 3 büyüyeceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Lipsky, “Genel olarak iyileşmeyi gösteren verilere karşın, küresel ekonomi hala, sürdürülebilir bir toparlanmada güven inşa etmeye hizmet edecek, tipik düşüş sonrası büyüme ivmesinden yoksun. Bu özellikle gelişmiş ekonomiler için bir gerçek” dedi.

Birçok ekonomide, güçsüz gelir artışı eşliğinde halen yüksek olan ve yükselmeye devam eden işsizliğin tüketim artışına sınırlı katkı sağladığını, zayıf hanehalkı bilançolarının belirsizliğe eklendiğini kaydeden Lipsky, “Finansal koşullar iyileşmiş durumda, fakat normal olmaktan uzak. Kredi kayıpları üst üste binmeye devam ediyor, özellikle de ticari gayrı menkuller alanında. Bu donatım ve envanter yatırımında toparlanma adımlarının hevesini kırabilir. Gerçekte son dönemde finansal piyasalarda göze çarpan kimi zorluklar, yatırımcıların ekonomik görünüm konusunda nasıl kolayca ürkek hale gelebildiklerinin altını çizmiştir” dedi.

MAKROEKONOMİK POLİTİKA DESTEKLERİNİN GENELDE GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN ÇOK ERKEN
IMF Birinci Başkan Yardımcısı Lipsky, “Makroekonomik politika desteklerinin genelde geri çekilmesine başlamak için çok erken” olduğunu, ekonomik görünüm açısından bunun üzerinde önemle durduklarını belirtirken “Bir çoğunuzun iyi bildiği gibi, Japonya’nın 1990’ların ‘Kayıp Onyılı’ndan çıkarılan önemli ders, büyük zayıflıklar belirmeye başladığında zamanında ve kararlı eyleme ihtiyaç bulunmasıdır. İkinci ders ise önemli kırılganlıklar devam ettiği sürece – özellikle finansal kırılganlıklar karşı şok risklerini büyütebilir- makroekonomik teşviklerin geri çekilmesinde ihtiyatlı hareket etmenin önemidir. Spesifik olarak devam eden koşullar altında teşviklerin geri çekilmesi, finansal istikrarın daha sağlam bir şekilde geri dönüşü yanında, özel talepte sürdürülebilir ve kesin bir toparlanmayı beklemelidir” dedi.

Lipsky, IMF tahminlerinin gelişmiş ülkelerde kamu borçlarının 2014 itibarıyla GSYİH’ların yüzde 120’si düzeyine ulaşacağını gösterdiğini belirtti. John Lipsky, “İyi haber, görece durgun gelişmiş ekonomilerden hızlı büyüyen yükselen piyasalara sermaye akışının tam yerinde olmasıdır. Şimdiki artış basitçe önceki ani duruştan kaynaklanan bir ‘yakalama’ olabilir. Üstelik ‘patlamaları’ yönetmek, ‘yıkımları’ yönetmekten daha kolay olmalı. Fakat hızlı ve çalkantılı sermaye akışları önemli politika zorlukları ortaya koyabilir –döviz kurunun hedefi aşmasında, varlık fiyatları şişkinliğinde ve finansal istikrarsızlığa yol açma potansiyeli vardır” dedi. Lipsky, konuşmasını şöyle bitirdi:

ZORLUKLAR GÖZ KORKUTUCU, YENİ İLERLEME FIRSATLARI İSE COŞKU VERİCİ
“En önemlisi, küresel yönetim ve ekonomik kalkınmada bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Ekonomik ve finansal politika oluşturmada geniş ölçüde çokuluslu işbirliği ve birlikte çalışmanın değeri, bugün IMF’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası acil dönemde kuruluşundan sonraki herhangi bir ana göre daha açıktır. Asya, küresel ekonominin, yeni, yeniden hayat bulmuş, küresel büyüme modeline doğru, küresel ekonomiye rehberlik etmede yardımcı olma rolü açısından önemli liderliğe sahip. Zorluklar göz korkutucu, fakat yeni bir ilerleme dönemini yaratmak için fırsatlar coşku verici.”