IMF’nin Avrupa’da kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele çalışmalarını incelediği bir raporunda, Avusturya’nın Türkiye’nin istediği bir PKK’lıyı iade etmediği, iade etmeme gerekçesini de raporu yazanlarla paylaşmadığı belirtildi. IMF’nin “Avusturya: Kara Para Aklama ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele Üzerine Ayrıntılı Değerlendirme Raporu” başlıklı çalışmasında, ülkede bu alandaki genel durum ele alındı. Avusturya’nın terörizmin finansmanı sorunuyla diğer Avrupa ülkelerinden daha az karşılaştığı belirtilen raporda, 2007 yılında beş kişinin El Kaide, üç kişinin ise aşırı sağ terör bağlantılı suçlar dolayısıyla tutuklandığı, belirtildi. 2008’de El Kaideci bir karı kocanın Avusturya hükümetini tehdit etmek suçundan mahkûm edildiği belirtilen raporda şöyle denildi:

“Avusturya’nın, Kürt kökenliler dâhil bir dizi azınlığa ev sahipliği yaptığı konusuna da dikkat çekmek gerekir. Bu bağlamda AB ve ABD tarafından isimlendirilmiş terörist grubun bazı üyelerinin, Avusturya’da 2007 yılında kaldıkları saptanmıştır. Yetkililer, diğer birkaç AB üye devletinde oldu gibi, Kürt toplumunun çok küçük bir kısmının terörist amaçla para topladığını varsaymakta fakat şu anda bu varsayımı onaylayacak kullanılabilir bir kanıta sahip bulunmamaktadırlar. Ayrıca, terörizmin finansmanı teknik ve eğilimlerinin, terör-finansmanı karşıtı önlemlerin yürürlüğe konmasından sonra nasıl değişmiş olduğuna ilişkin bilgi de bulunmamaktadır.”

AA