Büyüme rakamları açısından en kötünün geride kaldığını belirten Başbakan Yardımcısı Babacan, "Yeni stand-by ile ilgili IMF ile görüşmeler devam ediyor, oldukça detaylı konuşuluyor" dedi. Babacan Ziraat Bankası lokalinde basınla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, makro ekonomik gelişmeler konusunda bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Babacan, Türkiye'de ekonomik büyüme rakamları açısından, ''en kötünün'' geride kaldığını, bundan sonraki her üç aylık dönemde toparlanma olacağını ve 2010 yılında pozitif büyümenin gerçekleşeceğini ifade etti.

Babacan şunları kaydetti:

''Orta vadeli programda revizyon öngörmüyoruz. Dış borçlanmada bu yılı uygun koşullarda tamamladık. Belki koşullar uygun olursa, yılın geri kalanında da gelecek yıla ilişkin bir ön finansman niteliğinde dış borçlanma olabilir. IMF ile görüşmeler devam ediyor. Yeni bir stand-by Anlaşması çerçevesinde görüşmeler yapıyoruz. Yetkililer haftada iki, üç defa IMF ile detayları ele alan görüşmeleri telekonferans ve internet ortamında yapıyor.

Nükleer santral için kamunun bir miktar içinde olacağı bir modelin başarılı olacağına inanıyorum. Üç kamu bankasından her hangi birinin tamamı ile özelleştirilmesi ile ilgili kısa vadede, her hangi bir niyetimiz yok. Önümüzdeki dönemde Ziraat Bankasının halka açılması ile alakalı bir niyetimiz var. Ancak bu konjonktüre bağlı olacak. Dubai krizinin Türkiye üzerinde doğrudan bir etkisi yok. Ancak dolaylı bir etkisi olabilir''

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ekonomideki daralmanın 3. çeyrekte, 2. çeyreğe göre daha düşük kalacağını belirterek, 4. çeyrekte pozitif rakam görme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Babacan, Ziraat Bankası Lokali'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi. Makro ekonomik gelişmeler konusunda bilgi veren Babacan, soruları yanıtladı.

Türkiye'de krizin en derin yaşandığı dönemin bu yılın ilk çeyreği olduğuna dikkat çeken Babacan, bu daralmanın yüzde 14,3 düzeyinde yaşandığını hatırlattı. 2. çeyrekte daralmanın biraz hız kestiğini ve yüzde 7'ye düştüğünü belirten Babacan, şöyle devam etti:

''3. çeyrek rakamları açıklanacak ama daha düşük bir daralma göreceğiz. 4. çeyrekte ise bir pozitif rakam görme ihtimali şu anda iyi gibi görünüyor. Pozitif bir rakam olabilir. Ama olmazsa da en geç gelecek yılın birinci çeyreğinde baz etkisi dikkate alındığında artı büyüme rakamına dönmüş olacağız, beklentimiz o yönde. Biz büyüme rakamlarımızı geçen senenin aynı çeyreğiyle mukayese ediyoruz, bazı ülkelerde bu böyle değil.... Biz kendi hesabımızın Türkiye için daha doğru ve gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Ancak daralmanın hız kesmiş olması, büyüme rakamları açısından artık bundan sonraki dönemde, her bir çeyrek daha olumlu gelişmeleri görmeyi bekliyoruz.''

TÜRKİYE, KRİZDEN 3 KANALDA ETKİLENDİ

Babacan, Türkiye'nin dünyayla çok entegre olduğunu ifade ederek, büyük ekonomilerde ne olup bitiyorsa Türkiye'yi anında etkilediğini özellikle AB'de olup bitenlerin daha da çok etkilediğini söyledi.

İhracatın yarıdan fazlasının AB'ye yapıldığını, doğrudan sermaye girişlerinin yüzde 80, 90'ının AB ülkelerinden geldiğini ifade eden Babacan, ''Dolayısıyla o ülkelerdeki gelişmeler bizi yakından ilgileniyor. AB bu sene dünya ekonomisinden daha fazla daraldı. Ayrıca, gelecek sene hemen hemen bir büyüme beklenmiyor özellikle avro bölgesinde. Yani 2009'da dibe indikten sonra en az bir sene daha Avrupa ekonomileri ortalamada kalacak. Bu bizim dikkatle izlememiz gereken bir konu'' diye konuştu.

Küresel krizin Türkiye'yi 3 kanaldan etkilediğini kaydeden Babacan, bunlardan bir tanesinin ticaret kanalı olduğunu söyledi. Babacan, ihracatın yarıdan fazlasının AB'ne olduğu düşünüldüğünde, AB'ne olan ihracattaki yavaşlamanın Türkiye'yi ciddi oranda etkilediğini kaydetti.

Babacan, ikinci etkinin finansman kanalında yaşandığına işaret ederek, özellikle krizin derin olduğu dönemlerde özel sektörün dış borç çevirme oranlarına bakıldığında oranların düştüğünün görüldüğünü ifade etti.

''Ciddi bir problem yaşanmadı ama 100 liralık dış borç ödemesine karşılık, 80,70, 50 gibi oranlar görmeye başladık'' diyen Babacan, dış finansman kanalının ticaret kanalı kadar olmasa da Türkiye'yi etkilediğini söyledi.

Babacan, üçüncü etkilenilen kanalın beklentiler kanalı olduğuna dikkat çekerek, tüm dünyada böyle ciddi bir kriz yaşanırken hem tüketicinin hem de üreticinin beklentilerinde bozulmalar meydana geldiğini kaydetti. Ali Babacan, bu durumun da iç ekonomik aktivitede tüketim ve yatırım harcamaları açısından yavaşlamayı beraberinde getirdiğini anlattı.

ORTA VADELİ PROGRAMDA REVİZYON İHTİYACI YOK

Başbakan Yardımcısı Babacan, Orta Vadeli Program'da (OVP) ortaya konulan beklentilerin projeksiyonlarla alakalı olarak, özellikle büyümeyle ilgili herhangi bir revizyona şu anda ihtiyaç duyulmadığının altını çizdi.

Babacan, sürekli yeni rakamlar geldiğini belirten Babacan, bunların ışığında gerektiği zaman bir değişiklik olursa tartışılacağını ama şu an itibariyle böyle bir şey olmadığını söyledi.

BÜTÇE AÇIĞI

Bütçe açığında ciddi artışların olduğunu kaydeden Babacan, ''Tedbirler almaya başladık ve bu açığın 63 milyar lira civarında kalacağını düşünüyoruz'' dedi.

Babacan, gelecek sene için 50 milyar lira mertebesinde bir bütçe açığı öngördüklerini de ifade ederek, şöyle devam etti:

''Niye arttı Türkiye'de? Bütçe açığı bir defalık bir problemle oluşmuş bir açık mıdır yoksa oturmuş bir açık mıdır? Bu da önemlidir. Bizim bütçe açığının en önemli sebebi gelirdeki düşüştür. Yani ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya paralel bir şekilde vergi gelirlerinde özellikle KDV, ÖTV gelirlerinde düşüş olmuştur, bir numaralı sebebi budur.

Bunun yanında bazı ürünlerde KDV, ÖTV indirimi yaptık bunun bütçe açığının artmasına katkısı oldu. Özellikle işgücü piyasalarla ilgili başlatılan programların ilave maliyetleri etkiledi. Bütün bunlar doğru zamanda alınmış doğru kararlar.

Toparlanmayla beraber önlemlerimizi son erdirdik ve bütçemize çeki düzen vermeyle ilgili tedbirler almaya başladık. Yani krizin derinleştiği dönemde maliye politikalarında biraz genişleme yaparken, toparlanma başlarken tekrar maliye politikalarımızı sıkılaştırmaya başladık.''

Milli gelire oran olarak bakıldığında bütçe açığının gelecek sene yüzde 4,9, ondan sonraki sene yüzde 4, 2012'de de yüzde 3 civarında olmasının beklendiğini kaydeden Babacan, borç stoğu ile ilgili de şu bilgileri verdi:

''Borç stoğumuzda 2008 sonundan 2009'a doğal olarak bir sıçrama meydana geldi. Özellikle bütçe açığını borçlanarak finanse ettik, başka türlü değil.

Dolayısıyla yüzde 39'a kadar düşmüş olan kamu borç stoğumuzun milli gelire oranı 2007 sonunda dip noktaya ulaştı, 2008 sonunda aynı kaldı oradan yüzde 47'ye yükselmiş oldu.

Bir sebebi de milli gelirimiz daraldığı için bu oran yükseliyor. 2010 yılında yine bütçemiz açık vereceği için bu oranın yüzde 49'a yükselmesini bekliyoruz. Ancak o kadar hızlı yükselmiyor, çünkü ekonomide de büyüme başlıyor. 2011 ve 2012'de de artık bu borçtaki artışın durması ve geriye dönüşün başlamasını bekliyoruz.

Bütün bu bütçe açığı ve borç yükündeki artışa rağmen Hazinemizin borçlanma maliyetlerinde ya da vadelerinde bir kötüleşme yaşanmamıştır. Hatta nominal ve reel faizlerine baktığımızda TL olarak tarihi rekor düşük seviyelere ulaştı. Bir yandan ciddi bir kriz yaşıyoruz ama Hazine'nin borçlanma performansına baktığımızda TL olarak kriz öncesi döneme göre bir iyileşme söz konusu.''

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşılması durumunda, oradan gelecek olan finansman kadar iç borçlanma ihtiyacının azalacağını, Türkiye'nin rezervlerinde de artış olacağını söyledi.

Babacan Ziraat Bankası lokalinde basınla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında soruları yanıtladı.

Ali Babacan, IMF konusundaki bir soruya verdiği yanıtta, IMF ile yeni bir stand-by anlaşmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini, görüşmelerde genel konular üzerinde anlaşıldığını ve şu anda, haftada iki üç kez, detaylar üzerinde görüşüldüğünü söyledi.

Bu seferki görüşmelerde IMF heyetini Türkiye'ye çağırmadıklarını, görüşmelerin telekonferans ve internet ortamında yapıldığı vurgulayan Babacan, IMF heyetinin Türkiye'ye gelmesinin, beklenti yaratan bir psikolojik ortam oluşturduğunu, bu nedenle görüşmelerde son noktaya kadar IMF heyetini çağırmayacaklarını kaydetti.

IMF ile anlaşılması durumunda, oradan gelecek olan finansman kadar iç borçlanma ihtiyacının azalacağını anlatan Babacan, Türkiye'nin rezervlerinde de artış olacağını söyledi.

TÜİK YOKSULLUK ARAŞTIRMASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan yoksulluk araştırmasına da değinen Babacan, TÜİK'in yeni yapısıyla, Merkez Bankasından bile daha bağımsız hale geldiğini, ilgili Devlet Bakanının bile verileri yayınlandığı an görebildiğini belirterek, yoksulluk çalışmasının, yeni bir çalışma olduğunu, siyasi risklerinin bulunduğunu, ancak Türkiye'deki şeffaflaşmayı gösterme açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

2008 Yoksulluk Çalışması Sonuçlarındaki oranlara da değinen Babacan, Türkiye'de yoksulluk oranının 2008 yılında, bir önceki yıla göre 0,68 puan azalarak, yüzde 17,11'e gerilediğini hatırlatarak, 2003 yılında yüzde 28 olan Türkiye'de yoksulluk oranının, geçen yıl yüzde 17'lere indiğini hatırlattı.

Ülkelerin kıyaslanması açısından Dünya Bankasının 1 dolar, 2,15 dolar ve 4,3 dolar (günlük gelir) oranlarının esas alındığını belirten Babacan, Türkiye'de, şu anda, günlük geliri 1 doların altında bir nüfusun olmadığını, günlük 2,15 dolar gelirin altında bulunan nüfus oranının, 2003 yüzde 3 iken 2008'de yüzde 0,47'ye gerilediğini, 4,3 doların altında gelire sahip olanların oranının da, 2003 yılında yüzde 30 iken 2008 yılında yüzde 6'ya gerilediğini ifade etti.

Türkiye'de yoksulluk düzeyinin azaldığını belirten Babacan, aynı milli gelire sahip ülkelere göre gelir dağılımının çok daha iyi olduğunu söyledi.

Babacan, amaçlarının Türkiye'nin ortalama gelirini refahını artırmak ve gelir açısından sıkıntılı olan kesime sosyal politikalarla desteklemek olduğunu da vurguladı.

2009 DIŞ FİNANSMAN PROGRAMI TAMAMLANDI

Ali Babacan, büyüme konusundaki bir soruya verdiği yanıtta, son çeyrekte pozitif büyüme olmaması halinde bile gelecek yılın ilk çeyreğinde baz etkisiyle pozitif büyüme rakamının görüleceğini belirterek, bundan sonraki çeyreklerde daha olumlu gelişmelerin görüleceğini kaydetti.

Dış finansman açısından 2009 yılını tamamladıklarının altını çizen Babacan, şartlar uygun olursa, yılın geri kalanında 2010 yılına ait ön finansman için tahvil ihracının düşünülebileceğini ancak bunun da ihtimalinin çok yüksek olmadığını söyledi.

Babacan, Hazine'nin, 10 Aralık'ta 2010 yılına ait finansman programını açıklayacağını, ayrıca Merkez Bankasının da 2010 yılına ilişkin açıklamalarının olacağını ifade etti.

DUBAİ KRİZİNİN ETKİSİ

Başbakan Yardımcısı Babacan, Dubai'deki borç krizinin Türkiye'ye etkisinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin, Dubai ile yoğun bir bankacılık ilişkisinin bulunmadığını ve mevcut ilişkisinin de ihmal edilebilir düzeyde olduğunu kaydetti.

Ali Babacan, Dubai ile yapılan ticaretin de, daha çok bir liman ülke olarak, transit ticaret mahiyetinde olduğunu bildirdi.

Dubai krizinin, Türkiye'ye doğrudan bir etkisinin olamayacağını belirten Babacan, sorunun gelişmekte olan ülkeleri ilgilendirmesi açısından, dolaylı etkisinin olabileceğini ifade etti.

Babacan, Dubai krizinin çözümünde, Dubai yönetiminin, Dubai'deki şirketlerin ne kadar arkasında olacağı, Abu Dabi'nin ne kadar destekleyeceği gibi unsurlar etkili olacağını kaydetti.

Önümüzdeki dönemde, küresel ekonomideki risk faktörlerine ilişkin bir soruya karşılık Babacan, çok sayıda risk faktörünün bulunduğunu belirterek, bu süreçte, ABD'deki bazı eyaletlerin büyük bütçe açıklarının, döviz kurlarındaki dalgalanmaların, emtia fiyatlarındaki artış ve dalgalanmaların, Batı Avrupa'daki finans sektörüne ilişkin gelişmelerin, ABD'deki ticari gayrimenkullerin durumunun, Avrupa'daki reel sektörün nasıl iyileşeceği konusunun, yüksek borç ve kamu açığına sahip gelişmekte olan ülkelerin yakından izlenmesi gerektiğini anlattı.

KISA VADEDE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ BEKLENMİYOR

Ali Babacan, kamu bankalarının özelleştirilmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada ise önümüzdeki dönemde, piyasa koşullarının, konjonktürün müsait olması durumunda, Ziraat Bankasının halka açılması konusunda niyetlerinin bulunduğunu bildirdi.

Babacan, üç kamu bankasının tamamıyla özelleştirilmesini ise kısa vadede düşünmediklerini söyledi.

NÜKLEER SANTRAL

Başbakan Yardımcısı Babacan, nükleer santral inşa edilme sürecine ilişkin olarak da, nükleer santralin, Türkiye'nin enerjide dış bağımlılığını azaltma ve elektrik maliyetlerini azaltma açısından bir gereklilik olduğunu kaydetti.

Nükleer santralin yapılmasına ilişkin olarak, daha önce tüm ülke örneklerinin incelendiğini ve genelde bu santrallerin uzun vadeli bir proje olması nedeniyle tamamıyla özel sektör tarafından gerçekleştirilmediğini saptadıklarını belirten Babacan, nükleer santral için kamunun bir miktar içinde olacağı bir modelin başarılı olacağına inandığını söyledi.

İSVİÇRE'DEKİ MİNARE YASAĞI

Ali Babacan, İsviçre'deki minare yasağı konusundaki bir soruya verdiği yanıtta, bazı ülkelerde yersiz korkuların hakim olduğunu, bu yersiz korkuların dar görüşlülükten kaynaklandığını, bu tür davranışların kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

İsviçre'nin, çok kültürlülüğün egemen olduğu, Avrupa'nın ortasında bir ülke olduğunu vurgulayan Babacan, kurallarıyla dünya üzerinde güvenilirlik oluşturmuş bir ülkenin, kendi yapısına ters davranmaması gerektiğini de bildirdi.

Babacan, ''Müslüman işadamlarının İsviçre yerine Türkiye'de yatırım yapması'' konusundaki önerilere de ''güzel'' yanıtını verdi.

Ali Babacan, bir soru üzerine, Belediye Gelirleri konusunda İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle yarın yapacakları toplantıda son noktayı koyacaklarını ve daha sonra bunu Meclise sevk edeceklerini kaydetti.

Devlet Bakanı Ali Babacan, dış borçlanmaya bakıldığında kriz öncesi rakamlara dönülmüş durumda olunduğunu, 2009 yılı için de dış finansman programının uygun koşullarla tamamlanmış durumda olduğunu söyledi.

Babacan, Ziraat Bankası Lokali'nde basın mensupları ile bir sohbet toplantısı düzenledi ve makro ekonomik gelişmeler konusunda bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Babacan, dış borçlanmada kriz öncesi rakamlara dönülmesinin ve 2009 yılı için dış finansman programının uygun koşullarla tamamlanmış durumda olmasının, krize rağmen Türkiye'deki ekonomik istikrarın, finansal istikrarın korunduğunun en önemli göstergeleri olduğunun altını çizdi.

İşsizlik oranının Türkiye'de arttığını ve 2008'de yıl ortalamasının yüzde 11 olduğunu belirten Babacan, 2009'da bu ortalamanın yüzde 14,8 olarak beklendiğini söyledi.

Babacan, işsizlik konusunda mevsimselliğin de dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, ''Ancak yıldan yıla bundan sonra aşağı doğru trend bekliyoruz. Gelecek yılın ortalaması bu yıldan daha aşağı gibi görünüyor bu işsizlik oranı açısından'' dedi.

İstihdamın ise gelecek sene artacağını kaydeden Babacan, toplam çalışan sayısının bu seneye göre artacağını ancak Türkiye'nin nüfusunun sürekli arttığını ve bu nedenle işsiz sayısının aynı kaldığını belirtti. Babacan, ''Dolayısı ile gelişmiş ülkelerdeki tablo ile bizdeki tablo oldukça farklı. Onlar istihdam üretmekte yürürken, biz koşmak zorundayız ki artan nüfusumuzun beklentisi olan istihdamı Türkiye'de oluşturabilelim'' diye konuştu.

Babacan, enflasyonda ise hem iç talepteki daralmanın, hem de dünya genelinde enerji ve hammadde fiyatlarının düşmesinin enflasyon rakamını gerilettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

''Yüzde 5 civarında seyrediyor, bu Merkez Bankası'nın para politikaları içinde oldukça rahat bir alan oluşturdu. Enflasyonun hedefin altında seyrediyor olması Merkez Bankasını bazı kararlar almakta, bazı adımlar atmakta bir bakıma elini rahatlattı. Krizin farklı safhalarında Merkez Bankası o dönem için gereken doğru politikaları uyguladı. Gerçekten içinde bulunulan konjonktörün iyi analizini yapıp, o konjonktörün ne tür politikalar gerekiyorsa Merkez Bankası bunu uyguladı.''

DIŞ TİCARET

Babacan, ihracatın dolar olarak azaldığını kaydederek, bu noktada geçen sene ile bu senenin kur farkına işaret etti. Miktar endekslerine bakıldığında ise yüzde 10 gerileme göründüğünü belirten Babacan, ''Bu da olumludur. Dolar rakamlarının gösterdiği gibi bir gerileme yok'' dedi.

İthalatta da hem ihracattaki gerilemeye paralel olarak hem de ithal edilen ürünlerin fiyatlarının düşmesi nedeniyle düşme yaşandığını kaydeden Babacan, Türkiye'nin artık ağırlıklı olarak hammade ithal eden, ama sanayi ürünü ihraç eden bir ülke haline geldiğini söyledi.

Babacan, ithalatın, dış ticaret açığının, cari açığın azaldığını ifade ederek, ekonomideki toparlanma ile beraber cari açığın da kademe kademe artacağını ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti. Babacan, ''Ancak bu rakamın sürdürülebilir, finanse edilebilir mertebelerde kalacağını bekliyoruz önümüzdeki yıllarda'' dedi.

ENFLASYON VE MALİ KURAL

''Enflasyonda tek hane diyorduk bunu gerçekleştirdik'' diyen Babacan, önümüzdeki dönemde  gündemde pek çok önemli konunun bulunduğunu ancak ''mali kural''ın belki bu konuların en önemlisi olduğunu söyledi.

Mali kuralın, çerçeve olarak Orta Vadeli Planda (OVP) açıklandığını, ancak orada henüz açıklanmayan 4 parametre bulunduğunu ve üzerinde çalışıldığını, biraz ince ayar gerektiğini kaydeden Babacan, şöyle devam etti:

''Mali kural Türkiye'nin belki de ilk defa uzun vadeli bir mali hedefi kendine koyup o mali hedefe nasıl ulaşacağını ilan ettiği bir program olacak. Yani bizden önceki dönemlerde programlar birer yıllıktı, biz 3 yıllık bütçe kavramını getirdik. Buna OVP diyoruz.

Mali kural ilk defa Türkiye'de uzun vadeli hesap kitap yapmayı, kolaylaştıracak, hem banka mevduatları, hem banka kredileri hem de Hazine'nin borçlanması açısından daha uzun vadeli işlemlerin önünü açabilecek önemli bir unsur olarak düşünüyoruz.

Bununla ilgili düzenlemeler daha önce ilan ettik 2011 yılının başlarında yapmayı düşünüyoruz ki Mayıs, Haziran aylarında açıklayacağımız yeni Orta Vadeli Program artık bu mali kural çerçevesinde hedefleri belirlenmiş bir OVP olsun.

Bütçe hazırlıklarımız OVP mali planımız, bütçe hazırlıklarımız bu çerçevede gerçekleşebilsin. Türkiye'nin ekonomik istikrarına son derece büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalarda önümüzdeki dönemde belki en önemli gündem maddelerimizden biri olarak üzerinde çalışacağımız bir konu.''

KAYITDIŞILIK

Babacan, kayıtdışılıkla ilgili çalışmaların hızlanması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

''Bu aralar tabi bütçe yoğunlukta olduğu için Maliye Bakanlığımız, Gelir İdaremiz onlar bütçe ağırlıklı çalışıyorlar haliyle ancak bir yandan da yapılacak çalışmalarında alt yapısını olgunlaştırmaya başlıyoruz.

Gelir İdaresi'nin yeniden yapılandırması başta olmak üzere sigorta primleri, vergi, gümrük vergisi tüm bunların bir bakıma tek bir perspektifle ele alınması, yaptırım birliği, norm birliği, perspektif birliği bunların sağlanması önümüzdeki dönemde son derece önemli olacak.

Bizim GSYH'ya oran olarak vergi gelirlerimiz pek çok ülkeden daha düşük. GSYH rakamlarının da kayıtdışılık nedeniyle ne kadar doğruyu yansıttığı o da tabi bir başka konu.

Kayıtdışılık azaldığında milli gelirimiz belki çok daha farklı olacak. Dolayısı ile özellikle vergi gelirleri tarafında çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor.

Giderlerle alakalı tasarruf imkanları kuşkusuz olur ama orada yapılabilecek şeyler var yapılamayacak şeyler var. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde kayıtdışı ile mücadele önemli olacak.

Türkiye'nin gerçek anlamda modern bir ekonomik yapıya sahip olması ancak adaleti sağlayan bir vergi düzeniyle mümkün. Bu da önümüzdeki dönemde önemli gündem maddelerimizden bir tanesi.''

Babacan, EKK'da ele alınan konular hakkında bilgi verirken, iklim değişikliği ve Kopenhag ile ilgili önemli hazırlıkların olduğunu ve yarın akşam tekrar geniş bir toplantı düzenleneceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, EKK'da ele alınan konular arasında yenilenebilir enerji, Sayıştay Yasası, Çek Yasası, Konut Edindirme Yardımı, KOBİ ve esnaf destekleri, ürün borsaları, lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi, tarımsal sulama konularının bulunduğunu söyledi.

AA