Ünlü İngiliz gazetesi The Daily Telegraph’ın, Türkiye Araştırmasını içeren raporunda, Türk Barter’i geleceğin iş modeli olarak sunduğu bildirildi.

 

Türkiye Araştırması’nda küresel finansal kriz ortamında Türkiye’de ve dünyada Barter sisteminin oynadığı rolü değerlendiren Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek, Barter sisteminin gelecek ekonomisine yönelik inovatif yaklaşımını yaşanan global değişim sancılarının etrafında yeni ekonomik modeller çıkartacağını söyledi.

Ünlü İngiliz gazetesi The Daily Telegraph’ın, Türkiye Araştırmasını içeren raporunda, Türk Barter’i geleceğin iş modeli olarak sunduğu bildirildi.

Türk Barter’den yapılan açıklamaya göre, The Daily Telegraph, Türkiye Araştırması raporunda Barter sektörünün öncüsü Türk Barter ele alındı. Türkiye raporunda her sektörden firmaların Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’ları ile yapılan çalışmada Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek, Türk Barter’ın dünya Barter literatüründeki faaliyetlerini ve Türk ekonomisine olan katkılarını İngiliz okuyucularıyla paylaştı.

Türkiye Araştırması’nda küresel finansal kriz ortamında Türkiye’de ve dünyada Barter sisteminin oynadığı rolü değerlendiren Şimşek, Barter sisteminin gelecek ekonomisine yönelik inovatif yaklaşımını yaşanan global değişim sancılarının etrafında yeni ekonomik modeller çıkartacağını söyledi. Gelecek ekonomisini 90’ların ortasında değerlendirerek yaptıkları işin, hem ülke hem de dünya ekonomisi ve insanlığa faydalı olması gerektiği inancından hareketle ele aldıklarına değinen Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

“Barter Endüstrisi’nin adresi IRTA’dan başlayarak iş yapmanın değişik şekillerini araştıran işadamlarımızın 2000’lerin şekillenmesine de hızla ortak olacaklarını gördük. Bazı şeyleri daha farklı bir biçimde uygulamaya başladık. Ticaretimizin farklılaşmasında talep vardı. Gayrimenkul ve turizmde çok etkin ve etkileyici bir rol üstlendik. Bu taleple birlikte tüm alanlarda gelişmemiz devam etti. Beraberinde sektörel bazda ayrı ayrı çalışmalar hazırladık. Dünyada yaygın olarak kullanılan alternatif ticaret ve finansman sistemi Barter’ı Türkiye genelinde yaygınlaştırarak, Türk ekonomisine katkı sağlamayı ve aynı zamanda iş dünyamızı da uluslararası ticaretlerinde öncü olmaları bakımından destekliyor olduk.”

BARTER BANKASI

Küresel resesyonun yaşandığı ve hızla etkisini kaybettiği bugünlerde işbirliği içerisinde olup sistematik ve standardize hareket edildiği takdirde bu büyük rüzgârın en verimli ve etkin şekilde değerlendirilebilmesinin ancak ortak bir Barter Bankası’nın hızla hayata geçmesiyle mümkün olacağının altını çizen Şimşek, “Dünya’daki ekonomik göstergeler, trendler ve örnekler de geleceğin futuristik ekonomisinin bu doğrultuda daha simetrik olacağını gösteriyor. Bir Barter Bankası’nın oluşması ticaretin de para ekseninden sıyrılarak daha konvansiyonel ele alınmasını sağlayacaktır. IRTA Yönetim Kurulu üyesi ve Barter Etik Komite Başkanı olarak IRTA içinde gerek ülkelerin ilgili mevzuatları hazırlamasında ve gerekse Barter şirketlerinin bu mevzuat karşısında güçlü sermaye yapılarıyla ülkelerarası ticareti kolaylaştırarak Barter Sistemi’nin daha verimli ve efektif kullanılmasını mümkün kılacaktır” dedi.

Barter Endüstrisi'nin dünya Barter ticaretinde finansal derinliği ile algılanması yönündeki bakışın güçlenmesinde etkili olacağını belirten Şimşek, “Dünya Parasız Ticarette Birleşirken, Barter'ın kredilendirme sistemi ve Bankacılığa bakışı konulu tebliğimiz de bu yöndeki mevzuatın hızla hazırlanması ve her ülke Barter şirketinin aynı davranışı sergilemesi bakımından önem taşıyor. Türk Barter'ın başarıyı yakalamasındaki en büyük etkenin, her şirket için özel proje çözüm yaklaşımız işadamlarımızın yatırım ve üretimdeki alternatifi bakımından farklılığımızı da net ortaya koymaktadır ” dedi.

ANKA