IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, uzun vadeli zorlukların bulunduğunu inkar edemeyeceklerini belirterek, önümüzdeki aylarda özellikle Esnek Kredi Hattı olanağı ve ihtiyacı olan ülkelere sigorta imkanı sağlanması üzerinde duracaklarını söyledi.

 

IMF Başkanı Dominique Strauss- Kahn, küresel düzeyde etkin ve zamanında müdahalelerle ekonomik krizde en kötünün atlatıldığını bildirdi. Kahn, önümüzdeki aylarda özellikle Esnek Kredi Hattı olanağının başarılı bir şekilde uygulanması ile “son çare” için başvurulacak “küresel borç kuruluşu” olarak ihtiyacı olan ülkelere sigorta imkanı sağlanması konularını değerlendireceklerini bildirdi.

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Jacques Polak Yıllık Araştırma Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel düzeyde etkin ve zamanında gerçekleştirilen politika müdahaleleri sayesinde en kötü atlatıldı. Benzeri görülmemiş ekonomik politika önlemlerinin kabulüyle bağlantılı olarak uzun vadeli zorlukların bulunduğunu inkar edemeyiz, fakat alternatifi daha kötü olabilirdi. Önümüzde ekonomi politikalarına ilişkin ciddi zorluklar bulunuyor ve bu oldukça karmaşık sorunlar içinde en iyi ekonomik beyinlerin bize yardımcı olmalarına ihtiyacımız var” dedi.

IMF Başkanı Kahn, önümüzdeki aylarda özellikle Esnek Kredi Hattı olanağının başarılı bir şekilde uygulanması ile “son çare” için başvurulacak “küresel borç kuruluşu” olarak ihtiyacı olan ülkelere nasıl başarılı bir şekilde sigorta imkanı sağlanacağı konularını değerlendireceklerini bildirdi.

Makro-Finansal Bağlantılar Daha İyi Anlaşılmalıydı

Krizin geride geçen yılda ekonomistler arasında makroekonomik araştırmaların durumuna ilişkin tartışmaları tetiklediğini kaydeden Kahn, “Önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi alınacak dersler var. Krizden birçok ders alındı. Ancak üzücü bir şekilde aldığımız en önemli derslerden birinin makro-finansal bağlantıların çok daha iyi anlaşılmış olması gerektiğini söylemek doğru olur” dedi. Kahn şöyle devam etti:

“Kriz bir kez daha varlık fiyatlarındaki hızlı iniş çıkışların, hızlı kredi büyümesinin ve sermaye akışlarındaki kabarmaların reel ekonomi üzerinde nasıl kalıcı etkiler yapabildiğini gösterdi. Son iki yılda tanık olduğumuz gibi bu gibi gelişmeler, sonuçta küresel finansal sistemi çöküşün eşiğine getirebiliyor ve dünya ekonomisini derin ve uzun süreli bir ekonomik durgunluğa sürükleyebiliyor.”

İstanbul Kararları Kriz Sonrası Sistemi Biçimlendirirken Rehberlik Edecek

Konferans programında makro-finansal bağlantıları analiz eden yenilikçi araştırmalar bulunduğunu kaydeden Kahn, konferans programını incelerken İstanbul’daki IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarını anımsadığını belirtti ve “’İstanbul Kararları’, üyelerimize kriz sonrası küresel finansal sistemin biçimlenmesinde yardımcı olurken çalışmalarımıza rehberlik edecek” dedi. Kahn Konferans programında İstanbul Kararları ile ilişkili önemli üç konu bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Konferanstaki çalışmalardan bazıları bilançolardaki kötüleşmelerin, son kriz sırasında açıkça gördüğümüz gibi, nasıl hemen reel ekonomide zorluklara neden olduğunu ve hükümetleri radikal ekonomi politikası önlemleri almaya zorladığını gösteriyor.

Son kriz sırasında finans akışları, finansal çalkantının gelişmiş ülkelerden, yükselen piyasaların kıyılarına yayılmasına bir kanal olarak hizmet etti.

IMF İçin Yeni Rol

IMF bu zorlukların ciddi bir şekilde farkındaydı ve krizin başlangıcından itibaren küresel politikaların eşgüdümünün desteklenmesinde kritik bir rol oynadı. Geleceğe bakıldığında küresel düzeydeki bu eşgüdüm kimi yeni mekanizmalar gerektirecek. İstanbul Toplantıları’nda üyelerimizin çağrılarına karşılık olarak IMF, G-20 ülkelerine ekonomik ve mali politikaları karşılıklı değerlendirmelerinde yardımcı olacak. Özellikle hedefimiz, ekonomik politikaların küresel ekonomi için daha sürdürülebilir ve daha dengeli yörüngeye sahip olup olmadığına ilişkin geleceğe bakan bir analiz geliştirmek. Bu IMF için, çok taraflı gözetim fonksiyonlarımızın etkinliği ve yoğunluğunu iyileştirmemiz gereken yeni bir rolü tanımlıyor.”

Büyük ölçüde entegre olan küresel bir ekonomide krizleri engelleme ve karşılık vermenin önemine dikkat çeken Dominique Strauss-Kahn, konferansta gelecekteki krizlerin önlenmesinde sistemik sigorta ve finansal regülasyonların önemine değinen bir raporun ele alınacağına da değindi. Kahn, “IMF, finansal krizin karşı etkilerinin hafifletilmesi ve gelecektekilerin de önlenmesine yönelik politikalar geliştirmek üzere zorlu bir çalışmanın içinde. Elbette son dönemin en önemli derslerinden biri küresel ekonominin daha iyi finansal düzenleme ve denetleme politikalarına ihtiyacı olduğudur. Aynı zamanda krizden etkilenen ülkelere hızlı yardım sağlanması için sigorta ve fonlama düzenlemelerinin uygulanmasına ihtiyacımız var. Bu gözlemler IMF’ye, krizlerden sakınma ve ortaya çıktıklarında ona daha iyi karşılık vermesi için kredi ve rezerv imkanlarının daha donanımlı olması çağrısında bulunan bir başka İstanbul Kararı’nın ruhuyla da son derece uyumlu” dedi.