Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en iyi sosyal güvenlik performansına sahip ülke konumunda bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi, çalışma etkinliği ve getirisi açısından OECD içinde en iyi performansa sahip ülke olarak değerlendirildi.

Türk sosyal güvenlik sistemi, en son veriler itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre, nominal bazda yüzde 10 oranında bir getiriye sahip bulunuyor.

Türkiye'yi, yine yakın bir oranla Norveç takip ediyor.

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, ABD'den Çok Daha Etkin

OECD'nin tespitlerine göre, Türk sosyal güvenlik sistemi, ABD'nin sisteminden iki buçuk kat daha fazla verimliliğe sahip bulunuyor.

Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi, getirisi açısından, Avustralya'nın da 10 katı düzeyinde bulunuyor.

İsveç'in sosyal güvenlik sistemi de, ortalama yüzde 7,2 oranında bir geri dönüş ve getiriye sahip bulunuyor.

OECD ülkelerinin bir çoğunun nüfusundaki yaşlanma hızı da düşünüldüğünde, Türkiye'nin, genç nüfusu nedeniyle aktif-pasif dengesi açısından da gelecek açısından olumlu potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

Sosyal Güvenlik Reformunun, kısa vadede, Türkiye'nin mali dinamikleri üzerinde herhangi bir etkide bulunmayacağını belirten OECD, orta ve uzun vadede, mali dinamikleri güçlendireceğini vurguluyor.

OECD'ye göre, sosyal güvenlik reformu, Türkiye başta olmak üzere, yurt içi tasarrufların yükselmesine ve cari açığın azalmasına da katkıda bulunacak.

Sosyal güvenlik reformunun, emeklilik ve sağlık sistemlerinde ileride büyük açıklar oluşmasının engellenmesi ve büyümeyi artırıcı diğer reformlar için gereken mali kaynağın oluşturulması için hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

Sosyal güvenlik reformunun uygulanmasında, herkese eşit uzaklıkta ve mali açıdan sürdürülebilir olması gerektiğinin de altı çiziliyor.

OECD'ye göre, Türkiye'nin, sosyal güvenlik reformu, sistemin getirisini de güçlendirdi

Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminde her çalışana düşen emekli sayında gittikçe bir bozulmanın olduğunun belirtildiği analizde, ancak halen Avrupa'nın sahip olmadığı, genç bir nüfus gibi demografik bir avantajı kullanma imkanının bulunduğu kaydediliyor.

30 yıllık bir süreçte, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini amaçlayan Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde, halen, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 5'i düzeyindeki sosyal güvenlik finansman açığının, ilk 10 yıl içinde yüzde 1 oranında azalması bekleniyor.

AA