Türkiye-IMF ilişkilerinin akıbeti belirsizliğini koruyor ama, yurtdışından Türkiye'ye IMF ile anlaşın tavsiyeleri artıyor.

Avrupa'nın en büyük finans kuruluşlarından Barclays Bank'ın yatırım birimi Barclays Capital, "Olası bir IMF anlaşması Türkiye'nin büyümesini yukarı taşır" açıklaması yaptı.

Barclays Capital, "Türkiye-IMF: Ne Seninle Ne Sensiz" başlıklı raporunda, Türkiye'nin IMF anlaşması durumunda 2010 yılında yüzde 4,9 büyüyeceği tahminine yer verdi. Ancak bankaya göre, anlaşmanın olmaması durumunda 2010 büyümesi yüzde 3,6'da kalabilir.

IMF finansmanının özellikle bütçe ve dış borç ödeme, yabancı sermaye girişi ve banka bilançolarına olumlu etki yapacağını belirten Barclays, "Böylece ekonomiye duyulan güven de  artacaktır" yorumlarına yer verdi.

Barclays Capital'a göre, piyasaların 12-18 aylık beklentisine rağmen olası bir anlaşma, hükümetin orta vadeli mali programına paralel uzunlukta olacak.

OVMP'de öngörüldüğü üzere Türkiye'nin dış borcunun 2010'da artacağı ve 2012'de milli gelirin sadece yüzde 1'i oranında düşeceği dikkate alındığında, borçlanma dinamiğini aşağa çekmek için IMF ile yapılacak anlaşmanın 2012 dönemini de kapsamak zorunda kalacağı vurgulandı.