Avrupa Birliği'nin sanayi politikasını şekillendirecek "Geleceğe hazırlık: AB'de kilit teknolojiler için ortak strateji geliştirmek" başlıklı tebliğ AB Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü Baş Ekonomisti Hasan Alkaş başkanlığındaki bir heyet tarafından yazıldı. Yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nde onaylanması gereken tebliğde, AB'nin ve üye ülkelerin, gelecek 10 yılda küresel sanayinin yapısı ve potansiyelinde yaşanacak büyük dönüşümde etkili olabilmek için nanoteknoloji, yarı iletkenler dahil mikro ve nano elektronik, fotonik, gelişmiş malzemeler ve biyoteknolojiye öncelik vermesi isteniyor.

Onay sürecinin ardından AB üyesi ülkelerde bağlayıcılık kazanacağı için önem taşıyan tebliğde, "Bu teknolojilerin potansiyeli büyük ölçüde keşfedilmeyi bekliyor. Yüksek hızlı iletişim, gıda arzının güvence altına alınması, çevrenin koruması, ulaşımda uygun çözümler bulunması, yaşlanan nüfusa üst düzeyde sağlık hizmeti güvencesi, hizmet sektöründe gerçek potansiyelin ortaya çıkarılması, iç ve dış güvenliğin güvence altına alınması ve enerji sorununun çözümü gibi toplumu ilgilendiren büyük tehditlere daha temel çözümler geliştirilmelidir" denilerek, kilit teknolojilerin bu amaca hizmet edebileceği belirtiliyor.

AB'nin "bazı kilit teknolojilerde çok iyi araştırma ve geliştirme kapasitesine sahip olmasına rağmen bunları ürün ve hizmet olarak pazara sürmede aynı başarıyı gösteremediği" anlatılan tebliğde, bunun için AB üyesi ülkelerin daha stratejik yaklaşımla eşgüdüm içinde hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Tebliğde AB'nin kilit teknolojileri arasında sayılan nanoteknolojiyle enerji, sağlık ve çevre sektörleriyle üretimde akıllı nano ve mikro cihazlar geliştirileceği, yarı iletkenler ve nano elektroniğin otomotiv, ulaşım, havacılık ve uzay sektörlerinde verimlilik ve kontrol açısından hayati rol oynayacağı, fotoniğin yenilenebilir enerjide ve birçok elektronik cihazın üretiminde teknolojik temel oluşturacağı, gelişmiş malzemelerin ham madde fakiri Avrupa'da enerji talebinin düşürülmesine katkı sağlayacağı ve biyoteknoloji sayesinde sanayide ve tarımda daha çevreci ve sürdürülebilir alternatifler oluşturulacağı ifade ediliyor.

Üye ülkelerin de desteklediği tebliğde, üye ülkelere ve AB'ye ar-ge başarılarının Avrupa'da ticarileştirilmesi, kilit teknolojilere daha stratejik yaklaşım ve daha fazla mali destek ve yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanması için eğitimde kilit teknolojiler odaklı reform çağrısı yapılıyor.
AB'nin çerçeve programlarına dahil olan Türkiye'nin de kilit teknolojiler tebliğine uyum için özellikle rekabet avantajına sahip olduğu gelişmiş malzemeler, mikro ve nano elektroniği ve fotonikte kısa vadede ticaret politikasını gözden geçirerek ve kamu desteğini artırmak yanında hızlı iletişim altyapısı, eğitim sisteminin gözden geçirilmesi, sanayi-üniversite ve kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi gibi uzun vadede ar-ge kapasitesini geliştirecek politikalara yönelmesi gerekiyor.

-HASAN ALKAŞ-


AB Komisyonu'nun işletmeler ve sanayi politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen'in davetiyle baş ekonomist olarak 3 yıldır burada görev yapan Dr. Hasan Alkas'ın, iletişim, bilişim, enerji ve yüksek teknoloji sektörlerinde mevzuat, yatırım ve fiyatlandırma konularında uzmanlığı ve uluslararası yayınları bulunuyor.

Alkas, AB Komisyonu'ndaki görevinden önce Almanya'da İletişim Hizmetleri Bilimsel Enstitüsünde ve Deutsche Telekom'da kıdemli ekonomist olarak çalışmıştı.

Türk ve Alman vatandaşlığı bulunan ve Alkaş, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a da danışmanlık yapıyor.
AB bürokratlarının kariyerlerinde zirve olarak kabul edilen tebliğ yazımı için üye ülkelerin talebi ve güçlü kurumsal destek gerekiyor.

AA