Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne (AB) ekonomik uyum sürecinde başarılı reformlar uyguladığını söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, IMF-Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde, AA muhabirine verdiği demeçte, Türkiye'nin uyguladığı reformların, değişim süreci için önemli olduğunu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, gerçekçi hedefler ve tedbirler içeren Orta Vadeli Programın da (OVP), AB'ye uyum sürecine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Jean-Claude Trichet, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları için geldiği İstanbul'da, Avrupa ile küresel ekonomiler konusundaki seminerlere katılarak, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile görüştü.

Türkiye'nin, AB'ye Ekonomik Uyum Karnesi

Genel devlet borçlanma gereği ile toplam borç stokunda AB standartlarının bile üstünde bir performans gösteren Türkiye, enflasyon ve uzun dönem faiz oranlarında AB ülkelerinin gerisinde bulunuyor.

Son 3 yıllık süreçte, Türkiye, bütçe açığı itibarıyla, Maastricht kriterini yakalamış durumda.

Türkiye'nin, orta dönemde, diğer Maastricht kriterlerini de tutturabilecek bir kapasiteye, bir kurumsal altyapıya sahip olacağı belirtiliyor.

AB'ye Ekonomik Uyum Kriterleri

AB'de, fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa sahip üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile bir üye ülkenin enflasyon oranı arasındaki farkın 1,5 puanı geçmemesi gerekiyor.

Ekonomik uyum çerçevesinde, üye ülkelerin kamu açıklarının, GSYH'lerine oranının yüzde 3'ü geçmemesi, üye devletlerin kamu borçlarının GSYH'lerine oranının yüzde 60'ı geçmemesi, üye ülkelerde uygulanan uzun vadeli faiz oranlarının, 12 aylık dönem itibarıyla, fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa sahip 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmaması, son 2 yıl itibarıyla, bir üye ülkenin para birimi, diğer bir üye ülkenin para birimi karşısında devalüe edilmemiş olması gerekiyor.