Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe açığı son mali yılda üç katına çıkıp 1 trilyon 400 milyar dolara yükseldi. 30 Eylül'de sona eren 2009 mali yılı için öngörülen bu açık, ABD için bir rekor.

Rekor bütçe açığını, Amerikan hükümetinin Kongre'ye ekonomik veriler sunan tarafsız birimi Kongre Bütçe Dairesi açıkladı.

ABD'nin 2008 mali yılındaki bütçe açığı 459 milyar dolardı ve bu tutar bile ABD için rekordu.

Kongre Bütçe Dairesi'nden yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin büyüklüğüyle orantılı düşünüldüğünde de, 1945'ten bu yana böylesi bir açık görülmediği belirtildi.

Bütçe açığı GSYH'nın yaklaşık yüzde 10'u

Veriler ABD hükümetinin mali yıl boyunca topladığı gelirden çok daha fazlasını harcadığını gösteriyor.

Açıklanan son rakamlara göre, ABD'nin bütçe açığı ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın, yani ekonomide yıl boyunca üretilen toplam değerin yüzde 9,9'u.

Tüm bu rakamlar Kongre Bütçe Dairesi'nin tahminini yansıtıyor.

Ülkenin resmi bütçe açığı ise ay ortasında Hazine Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Fakat açıklanacak rakamın, Kongre Bütçe Dairesi'nin duyurduğundan pek farklı olması beklenmiyor.

Amerika'nın bütçe açığının artmasına neden olarak, bankalar ve dev emlak kredi kuruluşlarının devlet yardımlarıyla iflastan kurtarılması ve krizin etkisiyle vergi gelirlerinin düşmesi gösteriliyor.

Ekonomi muhabirimiz, Amerika'da bütçe açığı sorununun yakında son bulmayacağını, zira açıklanan rakamların Başkan Obama'nın ekonomiyi canlandırma paketinin sadece dörtte birini içerdiğini söylüyor.

Teşvik paketinin parçası olan inşaat ve altyapı projeleri henüz başlamış değil.

Cumhuriyetçiler Uyardı

Bütçe açığının yüksek olması, ekonominin sağlığı açısından olumsuz bir gösterge.

Açıklanan tutarlar Amerikan hazinesinin tahvil çıkararak yabancı yatırımcılara borçlanmasına yansıyabilir. Ekonomi uzmanları tahvilleri cazip hale getirmek için daha yüksek faiz verilmesi gerekebileceği uyarısında bulunuyor.

Cumhuriyetçiler verilerin Başkan Obama'nın harcama ve borçlanma eğilimlerinin getirdiği tehlikelerin işareti olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin lideri John Boehner "Washington'daki Demokratların tehlikeli bütçe açıkları konusunda bir şeyler yapması için daha kaç alarm verilmesi gerekiyor?" diye sordu.

Obama yönetimi ise, sıkıntıların kaynağının Bush yönetiminden miras aldığı mali kriz olduğunu vurguluyor.