Uluslararası Para Fonu (IMF) Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Mesud Ahmed, küresel ekonomik krizden Orta Asya ve Kafkas bölgesinde yer alan petrol ihracatçısı ülkelerin, enerji kaynaklarına sahip olmayanlara göre daha etkilendiğini bildirdi.

Ahmed, IMF ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında düzenlenen "Orta Asya Ekonomik Görünümü" başlıklı toplantıda, IMF'nin Kafkaslarda ve Orta Asya ekonomilerinde gelecek yıl sınırlı bir düzelmenin yaşanmasını beklediğini, küresel ekonomik krizden şiddetli bir şekilde etkilenen bölge ülkelerinin 2008 yılında yüzde 6,6 olan büyüme hızının bu yıl yüzde 1,5'a düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Ahmed, enerji ihracatçısı olan ülkelerden Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'nın uzun vadeli enerji ihracat sözleşmelerinin mevcut olması, destekleyici politikaların uygulanması ve uluslararası piyasalara bağlarının çok kuvvetli olmaması sayesinde 2009 yılında yüksek büyüme hızlarına ulaşacağını, 2010 yılında da daha yüksek büyüme hızına ulaşacağını belirtti.

{jumi [google/code.html]}

Petrol ihracatçısı Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın 2009 yılında sırasıyla yüzde 7,5, yüzde 4 ve yüzde 7 oranlarında büyüyeceğini belirten Ahmed, söz konusu ülkelerin gelecek yıl sırasıyla yüzde 7,4, yüzde 15,3 ve yüzde 7 oranlarında büyümesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Ahmed, Türkmenistan'ın gelecek yıl yüzde 15,3 oranında büyümesine neden olarak petrol ihracatçısı ülke olması, küresel ekonomiye daha az entegre olması, dış borcunun az olmasını gösterdi. Ahmed, bölge ülkelerinden Ermenistan ekonomisinin bu yıl yüzde 15,6 oranında küçülmesini, gelecek yıl yüzde 1,2 oranında büyümesinin öngörüldüğünü kaydetti.