IMF Türkiye'nin 2010 yılında yüzde 3.7 oranında büyüyeceğini tahmin ederek, Nisan ayındaki yüzde 1.5 oranındaki büyüme rakamını revize etti. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu açıklandı. Türkiye'de 2010'da tüketici fiyatlarının yüzde 6.8 artması, cari işlemler dengesinin ise GSYİH'nın yüzde 3.7'si kadar açık vermesi bekleniyor. Nisan ayında açıklanan raporda ise, Türkiye'nin bu yıl yüzde 5.1 oranında küçüleceği, 2010 yılında ise yüzde 1.5 oranında büyüyeceği tahminine yer verilmiş, tüketici enflasyonunun yıllık ortalama bazda, bu yıl yüzde 6.9, gelecek yıl da yüzde 6.8 olacağı ifade edilmişti. Türkiye'nin cari açığı bu yıl için GSYİH'nın 1.2'si, gelecek yıl için ise yüzde 1.6'sı olacağı tahmin edilmişti.

Rapora göre, Türkiye dahil yükselen Avrupa ekonomilerinde bu yıl büyümede yüzde 5.2 küçülme yaşandı. Yükselen Avrupa'da gelecek yıl yüzde 1.8 büyüme elde edilmesi bekleniyor. Yükselen Avrupa ekonomilerinde bu yıl yüzde 4.7 artış gösteren tüketici fiyatlarının gelecek yıl yüzde 4.2'ye düşmesi bekleniyor. Cari işlemler dengesi ise bu yıl yüzde 2.7 açık verdi, 2010 yılında açığın yüzde 3.6'yı bulması bekleniyor.

WEO'da yükselen Avrupa ekonomileri için Türkiye hariç rakamlar da verildi. Buna göre Türkiye hariç yükselen Avrupa ekonomilerinde reel GSYİH küçülmesi bu yıl yüzde 4.3 olarak gerçekleşecek. Türkiye hariç yükselen Avrupa'da gelecek yıl binde 5 büyüme kaydedilecek. Türkiye hariç yükselen Avrupa ekonomilerinde tüketici fiyatları gelecek yıl yüzde 2.5 artacak, rakamın bu yıl yüzde 3.8 şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Cari işlemler dengesi ise bu yıl yüzde 3.2, gelecek yıl yüzde 3.5 açık verecek.

{jumi [google/code.html]}

Türkiye borç çevirmede başarılı oldu

Raporda yer alan "Yükselen Ekonomilerdeki Finansal Piyasalar Eski Krizlere göre Daha mı Dayanıklı?" başlıklı bölümde "Küresel kirizin yoğunluğu karşısında , yükselen ekonomilerdeki finansal piyasaların dikkate değer ölçüde dirençli olmuştur" denildi ve şöyle devam edildi: "Gelişmiş ekonomilerdeki birçok finansal kurum önemli bir kredi yaratma kapasitesi düşüklüğü (deleveraging) durumuna girse de, sermaye piyasalarındaki kopmalar sermaye akışlarında ani kesilmelere yol açmadı ve büyük yakın dönemli borç çevirme gereksinimi bulunan Türkiye gibi ülkeler, bu gibi borçların finansmanını görece iyi idare etiler."

ANKA