“Seçildikten sonra ilk pazar ayininde 300 bin kişiye seslenen ve “Güzel bir pazar ve güzel bir öğle yemeği diliyorum” diyerek, konuşmasını da beklenmedik bir şekilde bitiren yeni Papa, reformist bir Papa mı olacak?”


266. Papanın seçilmesiyle birlikte Vatikan'ın küresel politikalarında ne tür değişiklik olabileceği konusu yakın dönemde gündemi oluşturacak başlıca konulardan olacaktır. Altı yüzyıldan beri ilk kez bir Papa’nın koltuğundan feragat etmiş olması, kuşkusuz 21’inci yüzyılda Katolikliğin merkezi olan Vatikan’ın gelecekteki konumu açısından dikkat çekici tartışmalar yaratıyor.

Batı dünyasının en uzun sure devamlılık gösteren bu siyasi kurum, bir yandan cinsel istismar vakalarının ile çalkalanırken,
 diğer taraftan adının geçtiği Wikileaks ile de gündeme gelmişti. Vatikan Bankası’nın kara para aklama iddiası ve banka işlemlerinin gizli bir şekilde yürütülüyor olması eleştirilerin başında geliyordu. Konuya dair röportaj veren iktisat tarihçisi John Pollard Euronews'e yaptığı açıklamada, “Vatikan Bankası’nın bazı önemli bilgileri gizlediğini söyleyebilir mi?" sorusuna cevap verirken, Vatikan'ın Caymen Adaları, Guernesey, ya da Lüksemburg olmadığını, fakat kesinlikle gizli tarafları bulunduğunu, son birkaç yıldır faaliyetlerinin hepsinin ortada olmadığını gösteren bazı delillerin bulunduğunu, Wikileaks skandalında en önemli konuların başında bankanın kontolü ile ilgili sorular olduğunu, kara para aklamakla suçlandıklarını ifade ediyor. Papa 16. Benedikt’in görevinin son 3 yılında bankanın Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile bağlantılı işlerinin denetlenmesi yolunu açmış olması yolundaki ciddi çabalarını yeni Papa’nın sürdürüp sürdürmeyeceği de önümüzdeki süreçte oertaya çıkacaktır.

Dünyadaki 1.2 milyar Katoliğin ruhani lideri olarak görevine başlayan Papa Franciscus'un Vatikan politikalarında neleri değiştirebileceği konusunda bazı ipuçları yakalamak mümkün. Geçmişte Papalığın güç odağı olarak yürüttüğü faaliyetler bir yana bırakılacak olursa 20 ve 21. yüzyılın perspektifinden yeni dönemde Vatikan'ın nasıl bir Papalık anlayışı içinde olacağının işaretleri kısa sürede ortaya çıkmaya başlamış bulunuyor.

Vatikan Devlet sekreteryasından yapılan açıklamaya göre, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus Vatikan hükümeti olarak bilinen "Curia Romana"da birtakım reformların yapılmasına yönelik çalışacak 8 kardinalden oluşan "akil adamlar" heyeti belirlemiş bulunuyor. Papa’nın “akiller” modelini, mensubu olduğu Cizvit tarikatından aldığı tahmin ediliyor. Aralarından ilk kez bir Papa seçilen tarikat, bir yöneticinin dışında, farklı dil ve milletten oluşan 10 danışman tarafından idare ediliyor. Papa Franciscus'un belirlediği 8 kardinal ve grubun sekreteri konumundaki bir piskopostan oluşan "akil adamlar" heyetinin, Papalık Nizamnamesi'nin Curia Romana ile ilgili bölümlerinin gözden geçirilmesi, anayasaya yönelik revizyonun gerçekleşmesi konularında çalışacakları anlaşılıyor. 

Bu karar gereği söz konusu “akil kardinaller”, son kararı yine Papa verecek olsa da, ona gösterecekleri yolla Kutsal Makam’ı tek merkezli bir yönetime sahip olmaktan kurtarmayı planlıyor. Papa’nın bu kararının ardında, Kardinaller Meclisi toplantılarında sık sık dile getirilen, “Vatikan’ı, Papa’nın tek başına yönetmesini istemiyoruz” talebinin yattığı anlaşılıyor. Bu kararda, skandallardan dolayı ‘inanç krizi’ yaşanması üzerine, Kilise’nin özellikle Avrupa’da inanan kitleleri kaybetmesinin de büyük etkisi olduğu da düşünülebilir.

Papa'nın belirlediği heyette; Vatikan Şehir Valisi Kardinal, Şilili Kardinal, Bombay Başpiskoposu Kardinal, Münih Başpiskoposu Kardinal, Kinşasa Başpiskoposu Kardinal, Boston Başpiskoposu Kardinal, Sydney Başpikoposu Kardinal, heyetin koordinatörü Tegucigalpa Başpiskoposu Kardinal ve sekreter İtalyan piskopos bulunuyor. İlk toplantı tarihe kadar Papa Franciscus'un heyette adı geçen kardinallerle görüşmelerde bulunacağı ve heyetinin karar verici değil tavsiyeler verecek bir çalışma grubu olduğu da belirtiliyor.

Yeni Papa'nın İkinci Jean Paul stilinde olduğu, Vatikan'ın yeniden İkinci Jean Paul’un tarzına geri dönüldüğü düşünülebilir. Papa Francis'in, ölümünün 8. yıldönümünde Papa II. Jean Paul’ün mezarını ziyaret etmesi de bunun bir diğer işaretidir.  Bu tarz papalık anlayışı halka açık ve mistik yönü ağır basan bir anlayış olarak değerlendirilebilir. İkinci Jean Paulün, Polonya gibi bir ülkeden seçilmiş olması ve bu makama getirilmesinde Amerika'nın etkisi de hatırlanması gereken noktalardır. Önümüzdeki süreçte Papanın tarz ve siyaseti, dönemin politikaları ile de bir arada düşünülmelidir.

Papa’nın Arjantinli yani Latin Amerika kökenli olması, tarihte ilk kez bir Cizvit kökenli papa olması ile Avrupa merkezli seçilen Papa klişesi ortadan kalkmıştır. Avrupa'nın post Hristiyanlık dönemini yaşıyor olması ileri sürülerek, Katolik kilisesinin yeni merkezinin Avrupa değil Latin Amerika olduğu yolunda bazı görüşler de dile getirilmektedir. Bir tarihçi olarak Vatikan'ın sembolik anlamda bu niteliğini koruyacağı fakat eğer süreç içinde katı çizgi mensuplarının müdahalesi olmaz ise halktan kopuk olmayan bir Vatikan anlayışının hakim olma olasılığını imkan dahilinde görmekteyim. Bunun da nedeni, kardinaller grubundaki değişim ve anlayış olacaktır. Örnek olarak 16’ıncı Benediktus’un arkadaşı ve aynı zamanda hasmı olan Alman teolog Hans Küng bu kanatlardan birisini temsil ediyor ve dini çoğulculuğa ve Kilise’nin dışında kurtuluşa inanıyor. Bu görüşlerin ne kadar değişimi sağlayacağını icraatler gösterecektir.

Papa’nın konumunu sağlamlaştırmada nasıl bir süreç izleyeceği, 

günümüz toplumunun değişik ihtiyaçlarına tam olarak karşılık verip yüreklendirici bir figür olup- olamayacağı ve henüz tahmin edilen fakat mahiyeti tam anlaşılamayan reform sürecinde neleri ele alacağı konusu Müslüman dünyasını da yakından ilgilendirmektedir.

Regensburg konuşması sonrası İslam dünyası ile zedelenen ilişkiler düzelme umudu veriyor

Bilindiği gibi Regensburg konuşmasından sonra Müslüman dünyası Papa 16’ıncı Benediktus’u boykot etmişti. Yeni Papa döneminde Müslüman dünyası ile daha iyi ilişkiler içinde olunması umudu taşınıyor. Bir kaç örnek vermek gerekirse, Ezher ve Karadavi’nin başında bulunduğu Müslüman Alimler Birliği yeni papa seçimiyle birlikte diyalog zeminine geri dönüleceğini beyan ettiler. Görünen o ki İslam dünyası da bir önceki papa 16’ncı Benedikt döneminde soğuyan ilişkilerin yeniden canlandırılması ve diyaloğun geliştirilmesi umudunu taşıyor.

Sünni İslam’ın en itibarlı eğitim kurumlarından Mısır’daki El Ezher Üniversitesi de iki yıl önce Vatikan ile diyaloğu dondurmuştu. Üniversite’ye dinler arası ilişkiler konusunda danışmanlık yapan Mahmud Azab, Katolik Kilisesi’ndeki yönetim değişikliğine olumlu bakıyor, yeni bir politika uygulanmaya başladığında Vatikan ile diyaloğu yeniden başlatacaklarını da ifade ediyor. İslam bilimci Hüseyin Hamdan, İslam dünyasındaki Hrıstiyan azınlığın haklarına İslam alimleri ile diyalog içinde birlikte çözümler bulmak gerektiğini ifade ediyor.

Almanya’daki Müslüman dernekleri de yeni Papa’dan dinler arası diyalog konusunda açık ve net mesajlar beklentilerini ortaya koydular. Almanya’daki en büyük Müslüman kuruluş olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin yönetim kurulu üyesi Bekir Alboğa, kararlı bir şekilde diyalog için çalışan bir Papa beklediklerini belirterek, “Katolik Kilisesi’nin lideri, Hrıstiyan ve Müslümanlar arasında işbirliğini teşvik etmeli ve bir rekabet duygusu içinde hareket etmemelidir” açıklaması yaparken, Ortadoğu da yeni Papa’dan umutlu olunduğunu gösteren açıklamalar birbirini izledi.

Sonuç olarak; Yeni Papa dönemi politikalarını gözlemlemeden, Papa’nın mesajındaki gibi, yoksulluk, sadelik, tevazu söylemlerinin Katolik kilisesinin yeniden yapılanmasını sağlayabileceğini düşünmek mümkün görünmese de, Papanın ve Vatikan’ın her zamankinden fazla görünür olacağı ve halka yakın duracağı düşünülebilir. Dini açılardan genişleyen, büyüyen değil aksine daha kısıtlı, daraltıcı görüşleri sürdüren bir Papa olması da bütün bu umutlara rağmen mümkündür,  bu durumda günümüz toplumunun değişik ihtiyaçlarına tam olarak karşılık verip yüreklendirici bir figür olması kolay olmayacaktır. 

Güçlü kardinallerin İslam dünyası ile doğru ilişkiler kurması ve özellikle Türkiye ile geliştirecekleri politikalarla konuların farklı noktalara gelebileceği düşünülebilir. Bu konuda yeni süreçte Türkiye olgusunun öne çıkacağı düşüncesini taşıdığımı altını çizerek vurgulamak isterim.