Vatikan'ın Akilleri ve Yeni Dönem Politikaları

Perşembe, 18 Nisan 2013 01:32 PM
A A A A

“Seçildikten sonra ilk pazar ayininde 300 bin kişiye seslenen ve “Güzel bir pazar ve güzel bir öğle yemeği diliyorum” diyerek, konuşmasını da beklenmedik bir şekilde bitiren yeni Papa, reformist bir Papa mı olacak?”


266. Papanın seçilmesiyle birlikte Vatikan'ın küresel politikalarında ne tür değişiklik olabileceği konusu yakın dönemde gündemi oluşturacak başlıca konulardan olacaktır. Altı yüzyıldan beri ilk kez bir Papa’nın koltuğundan feragat etmiş olması, kuşkusuz 21’inci yüzyılda Katolikliğin merkezi olan Vatikan’ın gelecekteki konumu açısından dikkat çekici tartışmalar yaratıyor.

Batı dünyasının en uzun sure devamlılık gösteren bu siyasi kurum, bir yandan cinsel istismar vakalarının ile çalkalanırken,
 diğer taraftan adının geçtiği Wikileaks ile de gündeme gelmişti. Vatikan Bankası’nın kara para aklama iddiası ve banka işlemlerinin gizli bir şekilde yürütülüyor olması eleştirilerin başında geliyordu. Konuya dair röportaj veren iktisat tarihçisi John Pollard Euronews'e yaptığı açıklamada, “Vatikan Bankası’nın bazı önemli bilgileri gizlediğini söyleyebilir mi?" sorusuna cevap verirken, Vatikan'ın Caymen Adaları, Guernesey, ya da Lüksemburg olmadığını, fakat kesinlikle gizli tarafları bulunduğunu, son birkaç yıldır faaliyetlerinin hepsinin ortada olmadığını gösteren bazı delillerin bulunduğunu, Wikileaks skandalında en önemli konuların başında bankanın kontolü ile ilgili sorular olduğunu, kara para aklamakla suçlandıklarını ifade ediyor. Papa 16. Benedikt’in görevinin son 3 yılında bankanın Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile bağlantılı işlerinin denetlenmesi yolunu açmış olması yolundaki ciddi çabalarını yeni Papa’nın sürdürüp sürdürmeyeceği de önümüzdeki süreçte oertaya çıkacaktır.

Dünyadaki 1.2 milyar Katoliğin ruhani lideri olarak görevine başlayan Papa Franciscus'un Vatikan politikalarında neleri değiştirebileceği konusunda bazı ipuçları yakalamak mümkün. Geçmişte Papalığın güç odağı olarak yürüttüğü faaliyetler bir yana bırakılacak olursa 20 ve 21. yüzyılın perspektifinden yeni dönemde Vatikan'ın nasıl bir Papalık anlayışı içinde olacağının işaretleri kısa sürede ortaya çıkmaya başlamış bulunuyor.

Vatikan Devlet sekreteryasından yapılan açıklamaya göre, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus Vatikan hükümeti olarak bilinen "Curia Romana"da birtakım reformların yapılmasına yönelik çalışacak 8 kardinalden oluşan "akil adamlar" heyeti belirlemiş bulunuyor. Papa’nın “akiller” modelini, mensubu olduğu Cizvit tarikatından aldığı tahmin ediliyor. Aralarından ilk kez bir Papa seçilen tarikat, bir yöneticinin dışında, farklı dil ve milletten oluşan 10 danışman tarafından idare ediliyor. Papa Franciscus'un belirlediği 8 kardinal ve grubun sekreteri konumundaki bir piskopostan oluşan "akil adamlar" heyetinin, Papalık Nizamnamesi'nin Curia Romana ile ilgili bölümlerinin gözden geçirilmesi, anayasaya yönelik revizyonun gerçekleşmesi konularında çalışacakları anlaşılıyor. 

Bu karar gereği söz konusu “akil kardinaller”, son kararı yine Papa verecek olsa da, ona gösterecekleri yolla Kutsal Makam’ı tek merkezli bir yönetime sahip olmaktan kurtarmayı planlıyor. Papa’nın bu kararının ardında, Kardinaller Meclisi toplantılarında sık sık dile getirilen, “Vatikan’ı, Papa’nın tek başına yönetmesini istemiyoruz” talebinin yattığı anlaşılıyor. Bu kararda, skandallardan dolayı ‘inanç krizi’ yaşanması üzerine, Kilise’nin özellikle Avrupa’da inanan kitleleri kaybetmesinin de büyük etkisi olduğu da düşünülebilir.

Papa'nın belirlediği heyette; Vatikan Şehir Valisi Kardinal, Şilili Kardinal, Bombay Başpiskoposu Kardinal, Münih Başpiskoposu Kardinal, Kinşasa Başpiskoposu Kardinal, Boston Başpiskoposu Kardinal, Sydney Başpikoposu Kardinal, heyetin koordinatörü Tegucigalpa Başpiskoposu Kardinal ve sekreter İtalyan piskopos bulunuyor. İlk toplantı tarihe kadar Papa Franciscus'un heyette adı geçen kardinallerle görüşmelerde bulunacağı ve heyetinin karar verici değil tavsiyeler verecek bir çalışma grubu olduğu da belirtiliyor.

Yeni Papa'nın İkinci Jean Paul stilinde olduğu, Vatikan'ın yeniden İkinci Jean Paul’un tarzına geri dönüldüğü düşünülebilir. Papa Francis'in, ölümünün 8. yıldönümünde Papa II. Jean Paul’ün mezarını ziyaret etmesi de bunun bir diğer işaretidir.  Bu tarz papalık anlayışı halka açık ve mistik yönü ağır basan bir anlayış olarak değerlendirilebilir. İkinci Jean Paulün, Polonya gibi bir ülkeden seçilmiş olması ve bu makama getirilmesinde Amerika'nın etkisi de hatırlanması gereken noktalardır. Önümüzdeki süreçte Papanın tarz ve siyaseti, dönemin politikaları ile de bir arada düşünülmelidir.

Papa’nın Arjantinli yani Latin Amerika kökenli olması, tarihte ilk kez bir Cizvit kökenli papa olması ile Avrupa merkezli seçilen Papa klişesi ortadan kalkmıştır. Avrupa'nın post Hristiyanlık dönemini yaşıyor olması ileri sürülerek, Katolik kilisesinin yeni merkezinin Avrupa değil Latin Amerika olduğu yolunda bazı görüşler de dile getirilmektedir. Bir tarihçi olarak Vatikan'ın sembolik anlamda bu niteliğini koruyacağı fakat eğer süreç içinde katı çizgi mensuplarının müdahalesi olmaz ise halktan kopuk olmayan bir Vatikan anlayışının hakim olma olasılığını imkan dahilinde görmekteyim. Bunun da nedeni, kardinaller grubundaki değişim ve anlayış olacaktır. Örnek olarak 16’ıncı Benediktus’un arkadaşı ve aynı zamanda hasmı olan Alman teolog Hans Küng bu kanatlardan birisini temsil ediyor ve dini çoğulculuğa ve Kilise’nin dışında kurtuluşa inanıyor. Bu görüşlerin ne kadar değişimi sağlayacağını icraatler gösterecektir.

Papa’nın konumunu sağlamlaştırmada nasıl bir süreç izleyeceği, 

günümüz toplumunun değişik ihtiyaçlarına tam olarak karşılık verip yüreklendirici bir figür olup- olamayacağı ve henüz tahmin edilen fakat mahiyeti tam anlaşılamayan reform sürecinde neleri ele alacağı konusu Müslüman dünyasını da yakından ilgilendirmektedir.

Regensburg konuşması sonrası İslam dünyası ile zedelenen ilişkiler düzelme umudu veriyor

Bilindiği gibi Regensburg konuşmasından sonra Müslüman dünyası Papa 16’ıncı Benediktus’u boykot etmişti. Yeni Papa döneminde Müslüman dünyası ile daha iyi ilişkiler içinde olunması umudu taşınıyor. Bir kaç örnek vermek gerekirse, Ezher ve Karadavi’nin başında bulunduğu Müslüman Alimler Birliği yeni papa seçimiyle birlikte diyalog zeminine geri dönüleceğini beyan ettiler. Görünen o ki İslam dünyası da bir önceki papa 16’ncı Benedikt döneminde soğuyan ilişkilerin yeniden canlandırılması ve diyaloğun geliştirilmesi umudunu taşıyor.

Sünni İslam’ın en itibarlı eğitim kurumlarından Mısır’daki El Ezher Üniversitesi de iki yıl önce Vatikan ile diyaloğu dondurmuştu. Üniversite’ye dinler arası ilişkiler konusunda danışmanlık yapan Mahmud Azab, Katolik Kilisesi’ndeki yönetim değişikliğine olumlu bakıyor, yeni bir politika uygulanmaya başladığında Vatikan ile diyaloğu yeniden başlatacaklarını da ifade ediyor. İslam bilimci Hüseyin Hamdan, İslam dünyasındaki Hrıstiyan azınlığın haklarına İslam alimleri ile diyalog içinde birlikte çözümler bulmak gerektiğini ifade ediyor.

Almanya’daki Müslüman dernekleri de yeni Papa’dan dinler arası diyalog konusunda açık ve net mesajlar beklentilerini ortaya koydular. Almanya’daki en büyük Müslüman kuruluş olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin yönetim kurulu üyesi Bekir Alboğa, kararlı bir şekilde diyalog için çalışan bir Papa beklediklerini belirterek, “Katolik Kilisesi’nin lideri, Hrıstiyan ve Müslümanlar arasında işbirliğini teşvik etmeli ve bir rekabet duygusu içinde hareket etmemelidir” açıklaması yaparken, Ortadoğu da yeni Papa’dan umutlu olunduğunu gösteren açıklamalar birbirini izledi.

Sonuç olarak; Yeni Papa dönemi politikalarını gözlemlemeden, Papa’nın mesajındaki gibi, yoksulluk, sadelik, tevazu söylemlerinin Katolik kilisesinin yeniden yapılanmasını sağlayabileceğini düşünmek mümkün görünmese de, Papanın ve Vatikan’ın her zamankinden fazla görünür olacağı ve halka yakın duracağı düşünülebilir. Dini açılardan genişleyen, büyüyen değil aksine daha kısıtlı, daraltıcı görüşleri sürdüren bir Papa olması da bütün bu umutlara rağmen mümkündür,  bu durumda günümüz toplumunun değişik ihtiyaçlarına tam olarak karşılık verip yüreklendirici bir figür olması kolay olmayacaktır. 

Güçlü kardinallerin İslam dünyası ile doğru ilişkiler kurması ve özellikle Türkiye ile geliştirecekleri politikalarla konuların farklı noktalara gelebileceği düşünülebilir. Bu konuda yeni süreçte Türkiye olgusunun öne çıkacağı düşüncesini taşıdığımı altını çizerek vurgulamak isterim.

Amerikalı Arkeologların Türkiye Kazıları ‘Kadının Katılımı Olmadan Küresel Ekonominin Geleceği Olamaz"
“Progress of the World’s Women 2015-2016” Raporu Küresel Tehdide Küresel Cevap: Uluslararası İşbirliği İçinde Kültürel Mirasın Korunması
G20 | B20 | C20 | T20 W20 - 2015 Türkiye Kadın Politikalarında Küresel Standartlar BM Kadının Statüsü Komisyonu’nda Gözden Geçirildi
Şiddete Varan Aşırılık ve Radikalleşmeyle Mücadelede Uluslararası Gelişmeler UNESCO Türkiye Milli Komitesi: Perspektif-Dünya Kültür Belleği Programında Türkiye
İsrail’in Enerji Politikaları ve Filistin Gazı Collins Kolleksiyonu; 1940’larda New York’ta Türk Eğlence Hayatından Fotoğraflar
Diplomat Sammuel Sullivan Cox'un Türkiye Anıları (1885) “Bain Haber Ajansı Kolleksiyonu”nda Türkiye
Osmanlı Haritacılığı (Arşivler, Kolleksiyonlar) Okyanus’ta Kaybolup Brezilya Sahillerine Tesadüfen Giden Osmanlı Gemileri
Hayırseverliği Sistematik Yapan Toplum Lideri Bir Türk Kadını: Güler Sabancı Doğu Akdeniz'de Enerji Jeopolitiği Ve Bölge Ülkelerine Yansıyan Rekabeti
İsrail'in Yeni Silahlanma Süreci ve Türkiye Vatikan'ın Akilleri ve Yeni Dönem Politikaları
Türk Kahvesi İkram Edip Türkiye'yi Anlatmanın Farklı Yolları 30 Milyon Avro Ceza Ödeyen Adalet Sistemi
Harp Başlığı Taşımayan Patriotlar ve Yüksek İrtifa Savunma Sistemine Geçiş Göçmen Türkler Açısından Avrupa ile ABD Arasındaki Farklılıklar
Rusya'nın Güney Kıbrıs Üzerinden Akdeniz'de Güçlenme Girişimleri Dörtlü Girişim Suriye Krizi Konusunda Yapıcı Rol Oynayabilecek Mi?
Osmanlı Arşivi'nde Maden ve Petrol Bölgelerini Gösteren Haritalar Türkiye EUREKA Ar-Ge'de 41 Ülkeye Liderlik Yapacak
Politika ve Enerjinin Birbirinden Ayrılamadığı Bölgede Doğalgaz Gündemi İran - Maliki - Esad İttifakına Karşı Türkiye -Haşimi - Barzani İttifakı
Prof. Alan Brinkley: “Tarihin Tekrarlayan Sesi” UN City: İstanbul

Türk Kadın CEO ABD’de 2500 Kişiyi İstihdam Ediyor
"Şükran Gününde Terör Saldırısı İstihbaratı Yok"
ABD'deki Türkler Kabinedeki 7 Bakanı Yakından Tanıyor
Suriye Sınırında Askeri Hareketlilik
Başbakan Davutoğlu Hükümet Programını Açıkladı
Türkmenlerin, Esad ve Rus Güçleri ile Mücadelesi Sürüyor
Rusya'dan "Sözde Ermeni Soykırımı" Misillemesi
Taşlı ve Yumurtalı Saldırıda Türk Büyükelçiliği'nin Camları Kırıldı
Brooklyn'de Mide Bulandırıcı İslamofobik Saldırı
Rusya: Tüm Tedbirler Alınacak
Brezilya'da 30 Yıl Sürecek Çevre Felaketi Brezilya'da 30 Yıl Sürecek Çevre Felaketi
Sınırda Rus Uçağı Düşürüldü Sınırda Rus Uçağı Düşürüldü
64. Hükümet'in Bakanlar Kurulu 64. Hükümet'in Bakanlar Kurulu
IŞİD Tehdit Etti, Polis Times Meydanı'na Çıktı IŞİD Tehdit Etti, Polis Times Meydanı'na Çıktı
Los Angeles Otomobil Fuarı Los Angeles Otomobil Fuarı
2015'in En Seçkin Fotoğrafları 2015'in En Seçkin Fotoğrafları
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkishny.com’a aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan köşe yazısı/habere aktif link verilerek kullanılabilir.

POPÜLER HABERLER
Obama'dan Şükran Günü Mesajı: Amerika İkinci Şansların Ülkesi
ABD'deki Türkler Kabinedeki 7 Bakanı Yakından Tanıyor
Türk Kadın CEO ABD’de 2500 Kişiyi İstihdam Ediyor
Rusya İnsani Yardım Tırlarını Vurdu
Rusya'dan "Sözde Ermeni Soykırımı" Misillemesi
Sınırda 18 Jetle Devriye Uçuşu
Taşlı ve Yumurtalı Saldırıda Türk Büyükelçiliği'nin Camları Kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov'la Görüşecek
TAİK, ABD Kongresinde Türkiye'nin Menfaatlerini Savunacak
Brooklyn'de Mide Bulandırıcı İslamofobik Saldırı
ETKİNLİKLER
SONRAKİ
ÖNCEKİ
En çok okunanlar
En son eklenenler
En son etkınlıkler
Arama yap
SONRAKI
ÖNCEKİ
SONRAKI
ÖNCEKİ
ETKİNLİK TAKVİMİ
SARI SAYFALAR
SERİ İLANLAR
TurkishNY.com Radio | Listen 24/7
Listen to TurkishNY Radio 24/7 Listen to TurkishNY Radio 24/7 Listen to TurkishNY Radio 24/7
64
128
64
128
64
128
SPOR GÜNDEMİ
Galatasaray Devler Ligine Veda Etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda İspanyol ekibi Atletico Madrid'e 2-0 yenilen Galatasaray'ın Şampiyonlar ...

HAVA DURUMU


TurkishNY at Twitter
TurkishNY at Facebook

Günlük e-bülten

 


<< November 2015 >>
PaPtSaÇaPrCuCm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 

Copyright © 2004–2015 TurkishNY.com World and Local News Portal. All Rights Reserved.