Bir önce ki yazıda Amerika da Faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın mevcut durumu hakkında kısa da olsa birşeyler yazmıştım(Halep ve Stk’ların içler acısı hali), bundan takriben 1,5 ay önce de bu rahatsızlığımı dile getirmiştim(Stk’lar ne işe yarar?) Fakat bu mevcut durumun ‘teşhisini’ koymak gerekir diye düşünüyorum, Sürekli aynı konu hakkında yazmak hem yazan hemde okuyan için sıkıntı verici bir durum, farkındayım, yazan için aynı şeyleri farklı üslubla dile getirmek gerekirken, okuyan için de aydınlatıcı olması gerekir. Hele okuyan konudan habersizse… 

Önemsediğim bir konu bu , bir avuç insanın (Hemde aynı düşünceye sahip) müteselsilen birbirleri ile uğraşması ne ‘aklen’, ne ‘vicdanen’, nede ‘mantıken’ kabul edilebilir bir yanının olmadığını düşünüyorum.

Orta da gözle görünür böyle bir problem varsa, bunun ‘aslı’ unsurlarının olması gerekir, felsefe yapma niyetinde değilim ama, öyle ya ağaçta yeşermedi bu problemler…

Burada ki başlıca problemlerin ana kaynağını faaliyet(!) gösteren Sivil toplum kuruluşları’nın mevcut yapılarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir iyileşme emaresi görene dek bu konu üzerinde zaman-zaman durmayı,bu problemli, ‘ayıplı’, ‘rahatsız edici’ durumu dile getirmek istiyorum.

Şöyle ki:

Başlıkta ki Sorunun cevabını hemen vereyim;
Amerika da ki Sivil Toplum Kuruluşları Ne Yapar, Ne Yapmaz? demiştim,


Yaptıkları Şey(Hemde Hiç usanmadan), ‘Eleştiri’…
Yapmadıkları Şey ise, ‘Özleştiri’

İntişa ve hedefe varmanın belki de en önemli adımlarından birisidir ‘özeleştiri’dir, fakat zordur, hatta itiraf edelim herbirimiz için zordur, ‘Kurum’ olarak da, ‘Şahıs’ olarak da, bunu zor yapan modernizmin ta kendisidir hatta, insanı, birey olarak, uslanmaz nefsi ve aklı merkeze alan bu algı bizi ‘elştiriye’ ve gerçekleri en yalın hali ile kabul etmeye götüren ‘özleştiriye’ kapalı hale getirmiştir.

İşte tam bu sebeble ‘özeleştiri’ yapabilmek yalnızca ‘hakkaniyetli’ bir bakış açısını değil, hakikatleri varolduğu gibi, değiştirmeden hatta nefsimize yada kafa konforumuza göre yorumlamadan kabul etme ‘olgun’luğu da gerektirmektedir.

Söylediğim gibi ‘Birileri’ , ‘Diğer’lerini sürekli eleştiriyor, ‘Sürekli’ , hemde öyle ‘sürekli’ki asla inkıtaya uğramayan bir istiyakla bunu devam ettiriyorlar, hemde zerre ‘özleştiri’ yapmadan.Peki O halde soralım,

Sizce diğerlerini bunu bir meslek edinmişçesine ‘sürekli’ eleştirmek bunu yapanların güvensizlik düzeyini yansıtır mı? Yansıtır.

İnsan dediğimiz varlığın en belirgin özelliği başkalarıyla iletişim kurabilmesidir, Eğer kendimizi hataları-yanlışları- kimi zaman kastı sürçmeleri ile kabul edemezsek, diğer insanları, onların zayıflıklarını ve hatalarını da kabul edemeyiz. Hangi ara böyle ‘kusursuz’ ve ‘mükemmelliyetçi’ olduk önce bunu sorgulayalım.

Konuya Dönecek olursak,

Kendimize-Kurumumuza yada daha ileri gidelim aidiyet hissettiğimiz ideolojiye ne kadar az güvenirsek, başkalarında o kadar çok ‘hata’ ararız.

Onun için Amerika da ki  Sivil Toplum hareketlerinde Devlet Yetkilisi, Atatürkçüsü, Hadi ‘Laik’ler diyelim, ‘Milliyetçisi’, ‘Solcusu’ , (ve bir özeleştiri mahiyetinde söylemiş olayım ki burada yaşayan tüm kesimleri bir masa etrafında toplama kudretine sahipken bunu yapamayan sağ gelenek sahipleri) ‘Sağcı’ kesimin kendi içlerinde bile bir araya gelememesidir.

Peki niye bir araya gelemiyorlar?

Dikkat buyurun , niye birleşmiyorlar demiyorum, niye ortak proje üretemiyorlar demiyorum,  niye konuşamıyorlar? niye aralarında asgari iletişim denilen şey yok denecek kadar az?

Cevap belli;

Kafa konforları ve  İzzet-i Nefisleri müsaade etmediğinden…

Halbu ki , Eleştiri dediğimiz şey bazı zamanlarda kendi ayıplarımıza özür bulmanın da  bir yoludur. Ama ne yazık ki hiç bir şey yapmadıklarından (Hemde yapıyor gibi görünerek), herhangi bir kimsenin ‘zerre’  derdine derman, yada külli bir derde sadra şifa mahiyetinde bir adım atmadıklarından başkalarını tenkit ederek haklı çıkacaklarını sanıyorlar… Büyük Çuvallıyorlar..

Beyler,

Eleştiri yapmak, Tenkit Etmek,  kendi birikimlerimizden, olaylara bakış açımızdan, sahip olduğumuz ideolojiden, yada bu saydıklarımın hepsini bir merkeze alarak başkaları hakkında olumlu yahut olumsuz fikirler yürütmek çok kolaydır.

Ancak burada en önemli şey büyüklerinde defaatle buyurdukları gibi; ‘çuvaldızı önce kendine batırmaktır’. ‘Maharet’ budur, ‘yiğitlik’ diyeceksek budur…  O halde ‘Özeleştiri’ dediğimiz şeyi toplumlar-Topluluklar hatta kurumlar  bazında düşünüldüğünde hatta sadece düşünmekle kalmayıp hayata geçirildiğinde sanıyorum ki Menzile varışın kapılarını açacak olan anahtar olacaktır.

Amerika da ki anlamsız çıkar ilişkileri, tarifi namümkün basit hırslar, bulunduğu her yeri baskı aracı olarak kullanma sevdası, ötekicilik, kendini kurumunu ve kurumun üyelerini büyük, başkalarını küçük hatta ‘minik’ görmek gibi benzerlerine sıkça rastladığımız, ferasetten uzak birleştiricilikten ise tamamen uzak söylemler, politikalar,projeler(!), varsayımlar,  hepimizin, çocuklarımızın ve dahası gelecek nesillerin hayatını, Ülkemizin bulunduğu durumu  tarifini yapamayacağım şekilde kötü yönde etkilemektedir.

Bu durumun derdini çekerek ‘sorumluluğu’ önce kendisinde gören, hatayı bilvesile önce kendisinde arayan,Tevazuyu esas alan bir geleneğin çocuklarıy(dık)iz. Bunu da hatırlatmış olayım..

‘Herhangi bir konuda’ ki konu ne olursa olsun, hatta bu ideoloji olabilir, yada senin hayatının merkezine aldığın bazı kavramlar-düsturlar olabilir, bunların herhangi birisinde seviyeli, ifrat-tefrit merkezli, hakkaniyetli, kendine göre hak-hukuk gözeten bir fikri teatisi içinde olursan ol, oturup ‘özeleştiri’ yapıp bunun sonucunda  ‘haksız’ çıkmayı göze al(a)madığın taktirde, söylediklerinin dahası yaptıklarının bir önemi kalmıyor!

Peki Türk toplumunu yönetmeye, organize etmeye talib olanlar, bu haklı taleblerinin yanında bu söylediklerimi yaparlarsa, Ne kazanırlar?

Evvela ‘Kendilerini’,
Sonra ‘Vira Bismillah’ deyip, ideolojisi, bakış açısı ne olursa olsun ‘herkesi’…

Twitter:@Cemil_sen