Halep…

Halep de ne oluyor sorusunun cevabını nasıl vereceğimiz konusu artık ‘aklı’mizin değil, ‘vicdan’ımızın problemi, çünkü aklı olarak temel savaş prensiplerini, en temel insani değerleri dahi gözönüne alırsak suan halep’te ne olmaması gerekiyorsa o oluyor.

Okullar vuruluyor,

Hastaneler vuruluyor,

İbadethaneler vuruluyor,

Ve Sivil halk tamamen ölüme terk edilmiş durumda.

Olimpos dağının çocukları, Hira dağının evlatlarını asla kabullenemeyecekti bu zaten bilinen bir husus, peki biz bu tabloyu hangi saiklerle kabulleniyor, hangi istiyakla sessiz kalıyoruz, asıl mesele burada düğümleniyor.

***

Tam bu nokta da toplumu bilinçlendirmek, yaşanan bu içler acısı duruma dikkat çekmek, diğer toplumlar nezdinde farkındalık oluşturmak adına STK”lara büyük iş düşüyor, düşüyor düşmesine de,  Türkiye de ki kimi STK”lar bu noktada hakikaten güzel işler yapsa da ne yazık ki gerek Amerika da gerek Avrupa da ki STK’lar bu konuda gerçekten sınıfta kalıyor.

Sebebini anlayamadığımız şekilde üstlerine vazife olmayan her işin ortasında olan Stk’lar bu konuda, hemde asıl konuşmaları gereken bu konuda ‘sessizler’ …

***

Benim görebildiğim kadarıyla bunun başat iki faktörü var,

Birincisi, Haşmet Ağabeyin dediği gibi;

‘Dünya hakkında, yaşanan sorunlar hakkında, bu içler acısı halimizin çözümü hakkında kayda değer tek bir tane dahi tefekkürü olmayan, bu konularda samimi bir öğrenme arzusu hiç duymamış insanların her şeyi yalayıp yutmuş gibi davranmaları bir yanıyla acıklı, bir yanıyla da çok gülünç!

Gülünç, çünkü hâlâ ilkokul önlüğüyle tahtaya kalkıp ezberini okuyan koca bebekler!

Acıklı, çünkü kafalarının sahte konforunun bozulmasına hiç tahammülleri yok!’

İşte tam bu sebeble ne Türk toplumunun nede Dünya Müslümanlarının çektiği sıkıntılar onların umrunda, Amerika da toplum liderliğine soyunanların böyle somut bir dertleri olmadığı için, ‘yönlendirmek’ istedikleri halkı da bu-tip sorunlar için organize edemiyorlar.

Dolayısıyla sadece tezgahlarının düzeni ve kafa konforları bozulmasın diye kadim sorunlarımızı kendi nefsi arzularına heba ediyorlar.

İkincisi de ‘iş bilmemezlik’,

Bu kısmı da  Amerika da ki Türklerin Kadim problemi-Kötü talihi olarak niteleyebiliriz. Gariptir burada faaliyet gösteren Stk’ların bir çoğu  herhangi bir kitlenin sesi olmayı başaramayan, hatta biraz daha iddialı konuşmakta fayda var, ‘hedef kitlerinin sesi dahi olamayan’  örgütlerden ibarettir desek abartmış olmayız.

Peki bu karamsar tablo içerisin de külli şekilde ümidimizi kaybetmemizi gerektirecek bir durum var mı? Yök, İnsan merkezli projeler üretmeye talib STK”lar için yine de ümitvarım.

O halde gerek müslümanların gerek orta doğunun kadim problemlerine dikkat çekmek için bireysel çabalarımızı arttırmamız gerekiyor.

Buradan hem işin içinden gelen hemde hali hazırda işin içinde olan birisi olarak küçük büyük ayırt etmeden tüm Stk liderlerine bir çağrıda bulunmuş olayım;

‘Kendi şahsi ikballerini bir kenera koyup, sadece rahatları bozulmasın diye kumdan bir kale misali inşaa ettikleri kafa konforlarını bırakıp, Müslümanların-Türk’lerin Hem kadim problemlerine hemde halihazır da ki sorunlarına yönelip bu konuda projeler geliştirmeye, pratiğe dökmeye başlarlarsa işte o vakit bereket hasıl olacaktır.

***

Tekrar Halep konusuna gelecek olursak,

İnsanlığın unuttuğu yada daha doğru bir değişle insanlığın unutulduğu bir imtihan yurdu Halep.

Öyle yada böyle sebeb-sonuç ilişkisine baktığımızda hepimizin imtihanı kaybettiği bir diyar.

Aylardır abluka altında, dünyadan kopuk. Yukarıdan, Esed Rejiminin, sözde müslüman İran’ın bombaları yağıyor. Küffar-ı, Şia’sı bir ve beraber Müslüman Halep’i yok ediyor.

Halep Tükeniyor…

Bizim bu sessizliğimize çare birisi aranıyor! İnsanlara Halep’e bakın diyecek biri’leri…

Sessiz kalmak zulme ortak olmak demekse, önce toplum liderliğine soyunanların sonra ayrı-ayrı her birimizin vay halimize…

Unutmayın,

“Çocuklar ölurken değil, uyurken sessiz olunur.

Twitter:@Cemil_sen