Bir önce ki yazıda ‘Tarikat ve Cemaatler’ konusuna hafif bir giriş yapma fırsatımız olmuştu, bu alanda ki en büyük problemimiz, nefes alan herkesin bu konuda konuşabiliyor olması demiştik.

Fakat gariptir ki işin ‘ehli’ , ‘bilirkişisi’ olarak karşımıza çıkarılan insanların büyük çoğunluğu ise evvelden itibaren tasavvufa en hafif ifadesi ile karşı durmaları, dolayısıyla konu kasıtlı olarak tek taraflı ve bir amaca hizmet noktasında ilerlemeye devam ediyor.

Söyledikleri bir tek şey var, ‘Tarikatlar Kapatılsın’, makul bir sebepleri yok. hadi ‘makul’u geçtik, bu konuda üzerinde çalışılmış bir argümanları dahi yok.

Bu konuda her zamankinden daha fazla dikkatli olmalıyız! Ortada sergilenen büyük bir tiyatro var.

Bu ülkenin milli ve manevi mayası mesabesinde olan cemaatlerin Paralel Yapı/FETO ile bir tutulması büyük bir garabet, fakat ondan daha büyük bir garabet varsa oda ekranlara sadece Tasavvuf karşıtlarının çıkarılıyor olması.

Bu süreç sonunda kaş ile-göz arasında koca bir toplumu tüm Ehl-i Sünnet topluluklara mesafeli duran, Tasavvufa yok yere  temkinli yaklaşan bireyler haline getirilmek isteniyor ki sonuç olarak darbeyi sokakta püskürtüp, ekranda kaybetmek olur.

O halde karşımızda ki vahim tabloyu şöyle özetleyebiliriz.

1-Bu konuda ekranlara çıkan herkes fikir sahibi,

2-Fikir sahibi olanların hepsi Tarikat düşmanı.

İşte böyle bir ortamda bu konuda ‘değerli’ fikirlerini Türk halkıyla paylaşmak üzere Mustafa İslamoğlu’da ekranlardaydı, karşısında bu konuyu derinlemesine analiz edecek, müdaafa konusunda gayret sarf edecdek kimse olmadığından anlattı durdu, itiraz eden yok bırakın itiraz şöyle dursun ‘ama’ diyen bile yok, o halde bu süreçte yapabileceğimiz en yararlı şeylerden birtanesi bize bu konuda ahkam kesenleri birazcık araştırmak olabilir.

Öyle yapalım.

Çıkış noktalarını, söylemlerini ve geldikleri noktayı görmeye çalışalım.

***

Mustafa İslamoğlu, Programda islamda ‘aforoz’ müessesi yoktur, saçmalıktır, böyle bir şeyi düşünmek bile İslam’a hakarettir dedi, haklıydı, fakat  akabinde kendisi ile aynı düşünmeyen ki kendi ifsat dairesi Türkiye ile sınırlıysa ‘milyonlarca’ insanı şayet ifsat dairesini tüm dünya sayarsak ‘milyarlarca’ insanı dinden çıkmakla itham etti, yani sözü aldı tezat başladı.

Kısacası Tarikatlar toplumu ayrıştırıyor tezi ile konuşmasına başlayıp, sözümona tekelinde(!) olan dinden çıkarma yetkisini kullandı.

Tipik bir Ortaçağ kilise tavrı, hani şu beğendikleri, kendileri ile aynı düşüncede olan insanları dine kabul edip, kendileri ile aynı düşüncede olmayan insanları Cehenneme mahkum etmeleri(!) gibi.

Her bir cümlesinde bir kelimenin diğer kelimesini tekzip ettiği konuşmasından sonra vardığım kanaat şudur ki, eğer Mustafa İslamoğlu gibi toplumu ‘başkalaştırıcı’ , ‘ötekileştirici’ birisinin önü alınmazsa Türkiye kuvvetle muhtemel ki yağmurdan kaçarken doluya tutulacaktır.

Adam ustalıkla,

İslami ilimlerin her alanını aleni şekilde ‘güvensiz’ ilan etmeye çalışıyor ve bunu şu argümanı kullanarak yapıyor, diyor ki; ‘Allah, "dininizi kemale erdirdim" buyurduğu halde,siz niye başkalarının sözlerine bakıyorsunuz, Kur’ana uyun’ , slogan olarak muhteşem lakin kendi uygulamasında bunda da tezat içinde,

Niye mi? Şöyle ki;

Allah, ‘dininizi kemale erdirdim’ buyurduğu halde, Mustafa Islamoğlu indirilen dinde çokça eksiklikler, anlaşılmaz kısımlar, tevile muhtaç yerler tespit etmiş olacak ki, 60’dan fazla kitap yazmış. 60 kitap...

Evet söylemi ve eylemi yanyana koyduğumuz da böyle garip ve gayri samimi bir tablo ile karşılaşıyoruz.

Halbuki onun söylemlerine göre bize sadece Kur’an yetmeliydi, ama bize değil bu söylemi sloganlaştıran islamoğlu’na bile yetmemiş olacak ki senede iki kitap çıkarmış.

***

Bence bu tezat bile onun ‘tarikatlar ve cemaatler’ hakkında söylediklerine kocaman bir soru işareti koymamıza yeter.

Yeter ve artar bile...

***

Gizli bir ajandası olduğundan zerre şüphe uyandırmayacak şekilde hareket ediyor, Evvelce FETO’ye karşı alınmayan manevi şuur ve tedbiri acil şekilde alıp, İslamoğlu’nun süt dökmüş kedi gibi konuştuğuna bakarak iyimser bir tavırla yaklaşmayalım.

Hele ki konu bu milletin mayasını oluşturan Ehli Sünnet Cemaatler ve Tarikatlarsa.

Sorulması gereken soru şu, siz ce bu bir ‘ekol’ mu? Yoksa büyük bir ‘tezgah’ mı?

Latife değil,

Esed’in insanları gözümüzün önünde açlığa mahkum etmesine ve acımadan öldürmesine sessiz kalalım, Türkiye olarak Suriye konusuna karışmayalım,

Ve sonunda,

‘Suriye’yi İran’a verip kurtulalım’ diye hutbe okuyan adamdan bahsediyoruz.


Twitter :@Cemil_sen