Rahmetli Hasan Karakaya ağabeyin bir tesbiti vardı, biz kendisine  karışık olan bir husus anlattığımız da söze şöyle başlardı; ‘bakın şimdi madalyonun iki yüzü vardır, bir bize gösterilen, birde bize gösterilmeyen…’

Geldiğimiz noktayı biraz daha berraklaştırmak geçmişte yaşadığımız olayları bu yönde ele almaya çalışalım, çok derinlere inmeye gerek yok sanırım, mühim gördüğüm bir iki hususu sizinle paylaşayım.

Mesela Hüseyin Gülerce: henüz Paralel Yapıdan ayrılmamışken, bir nevi cemaatin vitrin yüzü, ton-ton dedesi, gazetenin yöneticisi, bu yapının savunduğu tüm politikaların hem savunucusu hemde tevil edicisiyken ,vakt-i zamanında o vakit ki  Paralel Yapı henüz paralel olmamışken bu günlere bir işaret fişeii mesabesinde  ne diyordu;

“Bizim ‘hizmet’ dediğimiz, aynı duygu ve düşüncede birleşen fedakâr insanların birlikteliğinin, ‘dinî cemaat’ olarak vasıflandırılması tam anlamıyla bir haksızlık olur. Hocaefendi kaç defa söyledi; ‘dinî cemaat değiliz’ dedi.... Sadece Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de ifade ettiği ‘hayır ve iyiliklerde yarışma, kötülüklere mani olma’ gayesine kilitleniliyor.... Niyet Allah rızası ama hedef; kendimiz kalarak, evrensel insani değerlerde buluşarak, dünya ile entegre olmaktır. Eğer bu hizmet, dinî bir cemaatin eseri olsa; din, ırk, dil ayrımı gözetmeksizin neredeyse BM’ye üye bütün ülkelerde nasıl olur da insanların gönlüne girilir, onlarla insanî meseleler paylaşılır ve birlikte çalışarak barış köprüleri inşa edilebilir? Hizmet, dinî bir hareket değil, insanî bir harekettir.”

Bir tevil yapıyordu, tevile muhtaç bir tevil.

Faruk Köse ağabeyin tesbitlerine göre aslında şunu demek istiyordu:

“Sanki “İslami” olmayan “insani” imiş, ya da “insani olma”sı için “İslami olmama”sı gerekiyormuş algısının; “hayır” ve “iyilik”in İslam’la irtibatının kesilmesi, sanki İslami olmayanda da hayır ve iyilik olabileceği algısının; sanki İslami olmayanın Kur’an’da belirtilen “iyilik”ten olabileceği ve “İslamilik” olmadan da “kötülük”le mücadele edilebileceği algınının; sanki “kötülük” vasfının İslami olmayan ölçülerle belirlenebileceği algısının; sanki İslam olunca insanların gönlüne girmek mümkün değilmiş algısının; “İslami değerler”in “evrensel insani değerler” olmaya yeterli olmadığı algısının deklare edilmişti.”

Gariptir ki Gülerce, yazının özünde alenen “Dini bir cemaat” olmadıklarını söylüyordu, demesine gore yapılan işlerde herhangi bir dini öncelik ve gaye yoktu, daha anormali bunu bir itiraf kıvamında yapıyor garip olan o yapının içinde kimse de buna itiraz etmiyordu.

Bu Yapının hocalarından Ahmet Kurucan zamanla bu noktaya gelecek, oda bir tevil ile bu yapıya ‘İnsanlık Hareketi’ diyecekti.

Gelinen su nokta da görüyoruz ki Paralel Yapının en az kadrolaştığı yada daha açık söylemek gerekirse kadrolaşmaya tenezzül etmediği tek yer neresiydi? Diyanet… Niye Çünkü hoca”lara ihtiyaç yoktu, çünkü hocaların öyle yada böyle yardımcı olabilecekleri bir gayeleri yoktu.

Peki kendi deyimlerinden yola çıkarak ‘Dini’ cemaat olmayan bu yapı dünyanın köşe-bucak her yerinde okullar açarken anadolu insanın bu okullara maddi destek sağlamasını isterken, hatta her Türk vatandaşının bu okullara yardim etmesini ‘dini bir vecibe milli bir mesele’ gibi takdim ederken bu okulları hangi sebeble açtığını söylüyordu?

Dini Tebliğ için..

Hatta, Hasan Aygün bu okulların neler yaptığını anlatırken ne diyordu? ‘Allahu teala’nın İslama hizmet için seçtiği kullar ve onların görev yaptığı okullar’...

Hem Dini bir gayesi yok, Hem İslama hizmet için seçilmiş.

İroni buna denmezse neye denir?

***

Bir diğer mesele neydi? Türkçe Olimpiyatları.

Dışarıdan bakan herhangi birisi için manzara şöyleydi;

Bu yapı okullar açıyor, tüm yabancı öğrenciler en az bizim kadar berrak, pırıl-pırıl Türkçe konuşuyordu, Doğru(!) Bin kişilik okuldan böyle on kişi yetiştiriyor, fakat bize sanki hepsi bülbül gibi Türkçe şakıyor gibi gösteriyordu.

Sahi hangi çocuklar okutuluyordu bu okullarda?

Mesela  Afrika/Asya gibi bölgelerde zenginlerin ve bürokratların çocukları.

İşin daha garibi kendi ülkesinde kendi çocuğunu devlet okuluna gönderen çiftçi mahsulünü sattıktan sonra kazandığı üç-beş kuruşun bir kısmını bu yapaya Allah rızası için bağışlıyor buna benzer bağışlarla kendi deyimi ile ‘dini bir gayesi’ olmayan bu yapı Allah rızası için Uganda devlet başkanının çocuğunu okutuyordu.

Mesela Kenyalı bir çocuğa ne mutlu Türküm diyene dedirtiyordu,

Yani Dini olmayabilirdi ama, seçilmişti ve sapına kadar milli(!) idi...

***

Kenyalı çocuklara Türklük öğreten,  “ne mutlu Türk’üm’ dedirten bu kudretli(!) yapı, bizim safkan(!) Türk subaylarını ne hale getirmişti?

Babasına silah çekip, annesini Tankın altında ezecek hale…

***

Bizim ‘dini bir gayemiz’ yok diye seneler öncesinden deklarasyon yayımlayıp, bir yandan da ‘seçilmiş kulların, seçilmiş okulları’ diyen. ‘millilik vurgusunu elden hiç bırakmayıp, her zaman olduğu gibi biz batı’nın yanındayız’ diyen ve bunda herhangi bir kafa karışıklığı görmeyen bu yapının en büyük sloganı neydi? yani ne diyorlardı her fırsatta? ;

Dünyayı kurtaracak tek bir duygu varsa onun adı.. “Hoşgörü”dür

Peki son tahlilde ne yaptılar?

“Katliam”...

Tek-Tek yada birey olarak insanı sevemeyen Batı Medeniyetinin ‘Hümanizm’i icat etmesi gibi, tüm kavramları karman-çorman edip önümüze koydular.

Şimdide batı medyasını kullanarak tarihsel malubiyetlerine şekil vermeye çalışıyorlar, anlamadıkları birşey var…

Batı henüz işin vehametini anlamamış olabilir lakin, bu yapı Hepimizi Da-Vinci'nin şifresini yazabilecek kıvama getirdi…

Twitter :@Cemil_sen