B20 ve W20 Zirveleri/Ankara

B20 Türkiye Konferansı geçtiğimiz hafta, Ankara'da gerçekleşti ve zirveye, 60 ülkeden binin üzerinde iş adamı ve finans dünyası temsilcileri katıldı.

Bilindiği üzere B20 oluşumu, G20 ülkeleri iş dünyasının, büyümenin, istihdamın, teknolojiye dayalı kalkınmanın lokomotifi olan üyeleri, küresel ekonominin en önemli oyuncularını temsil etmektedir. G20’nin özel sektör ayağını oluşturan B20’nin amacı, küresel ekonomik sorunlara küresel ölçekte bir işbirliği içinde iş dünyasının cevaplarını aramak ve önerilerini derleyerek bu çıktıları G20 liderlerine iletmektir. B20 (G20 ülkelerinin iş dünyası) dönem başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşmacıların vurguladıkları sorunlar şu başlıklarda toplanıyordu:

-Küresel ticaret pastası eskisi gibi büyümüyor ve sıkıntı artıyor; Yatırımlarda ciddi finansman ve öngürülebilirlik sorunu mevcut; KOBİ’lerin küresel ekonomiye entegrasyonunda ciddi sorunlar var; Ticarette ve yatırımlarda korumacılık giderek artıyor; Finansal regülasyonlarda reform oldu ama uygulama belirsiz; Kadın ile gençleri iş hayatında başarıya götürecek beceri gelişimi gerekmektedir.

Zirve Konuşmacılarından Yol Haritaları, Uyarıları

IMF Başkanı Christine Lagarde, B20 Zirvesi'nde açıklamalarda; Yatırım yapanların istikrara ihtiyacı olduğu, IMF’nin istikrarı artırmak için dünyayı güçlendirebileceği, İstikrar ve öngürülebilirliğin kesinlikle ana prensipleri olduğunu, bütün ekonomiler için ortak olan şeyin üretim eksikliği olduğunu vurguladı.

Toplantının en önemli değerlendirmelerinden birisi “İstihdam Trendleri ve Ekonomik Büyüme” oturumunda, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve B20 İstihdam Görev Gücü Koordinatör Başkanı Ali Koç tarafından yapıldı. Merkez bankalarının ve hükümetlerin gösterdiği yoğun gayretlere rağmen, finans piyasalarının hassas, ekonomik büyümenin cansız ve milyonlarca insanın işsiz olduğunu vurguladı.

"Enerjinin yeni dinamikleri" oturumunda açılış konuşmacısı olarak yer alan SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz ise 21. Yüzyıla özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük nüfuslu ülkelerin çağdaş yaşamdan giderek daha fazla pay almaya başlaması ile enerji kaynakları üzerinden kavganın şiddetlenerek devam edeceği yolundaki olasılığa dikkat çekti, enerji kaynaklarına sahip ülkelerin enerji talep güvenliğine olan ihtiyacı ile enerji tüketicisi ülkelerin enerji arz güvenliğine olan ihtiyacının günümüzün en önemli siyasal problemlerini üretmekte olduğunu vurguladı. Bir başka dikkat çekilen nokta; son yıllarda alternatif enerjiler ile ilgili önemli gelişmeler olmasına karşın, petrol, doğalgaz ve kömüre dayalı enerji üretimi ve nükleer enerjiye olan bağımlılık azalmayıp, tam tersine artmaya devam etmesi durumu. Petrol ve doğalgazın % 55 olan payının, 2040 yılında % 60 seviyesine yükseleceği hesaplanmakta.

 “Women20”nin hayata geçmesi ve W20 Ankara Zirvesinden notlar

Kadının ekonomiye katılımı için hedefler koyacak W20’nin hayata geçmesi ve uygulanması için start verildi. W20’nin Uluslararası Lansmanı, 6 Eylül’de 2015’te yirmi farklı ülkeden katılımla Ankara’da G20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi tarafından üç kadın sivil toplum kuruluşundan oluşan bir komite (KAGİDER Başkanlığı’nda, Kadın ve Demokrasi Derneği-KADEM ve TİKAD-Türkiye İş Kadınları Derneği işbirliğinde)’nin işbirliği ile gerçekleşti.

W20 Türkiye Organizasyon Komitesi Başkanı Gülden Türktan: “G20 ülkeleri yalnızca aynı çatı altında birleşmiş bir dizi ülke değil, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkeler demek. Bu grubun uygulamaya geçirmek üzere yaptığı tüm proje çalışmaları, dünyaya örnek teşkil ediyor. G20’nin altında kurulan W20 de küresel anlamda bir örnek olay çalışması özelliği taşıyor. Dünya ülkeleri kadın konusunda gelişme bekliyor. Kadın konusunun G20 altında bir başlık olarak resmen kabul edilmesi, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerde ‘ekonomide kadın varlığının artırılması ve güçlenmesinin desteklenmesinin, çözümlenmesi gereken bir konu olarak karşımızda durduğunu kanıtlıyor." diyerek, kadınlar fırsat eşitliği adına olmaları gereken konuma sahip olmadıklarını, kadının iş hayatında varlık göstermesinin ülkelerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma sağlanması için temel şartlardan birisi olduğunu, her coğrafya, kadını işgücüne katarak ve fırsat eşitliği sunarak düzlüğe çıkabileceğini, W20 Türkiye Organizasyon Komitesi görevlerini gerek komitenin diğer üyeleri gerekse kadın erkek fırsat eşitliği beklentisindeki tüm kadınlar adına eksiksiz yerine getirmek üzere yola çıkıldığını vurguladı.

Mesaj açık: Kızların eğitimi belki de bir ülkenin yapabileceği tek en iyi yatırım” 

IMF Başkanı Christine Lagarde, Zirvede 2025 yılına kadar kadınların konumunu güçlendirme adına neler yapılabileceği üzerine yaptığı açılış konuşmasında,  Türkiye’de kızların eğitimi konusunda yapılan çalışmaların “ders verici” nitelikte olduğunu, kadınların konumlarını güçlendirmenin ekonomik büyümeyi artırdığına değindi. ABD’de çalışan kadın sayısının çalışan erkek sayısına ulaşması halinde ülkede GSYH’nın yüzde 5 artacağı yolundaki tahminini aktaran Lagarde, aynı durumda GSYH’ların Japonya’da %9, Hindistan’da ise %27 artacağını, Tahminler varsayımsal olsa da ciddiye alınmayı gerektirecek ölçüde önemli ve büyük olduğunu, bu durumun özellikle nüfus yaşlanırken potansiyel büyümenin azaldığı ülkeler için geçerli olduğu vurguladı.

Ayrıca giderek daha fazla sayıda kadının güvenceli ve iyi ücretli işlere çekmenin kişi başına geliri de artıracağına değinen Lagarde, “Türkiye için istihdamda kadın eşitliğinin kişi başına milli geliri yüzde 22 artırabileceği tahmin edilmişti. Aynı tür kazanımlar diğer birçok ülke içinde olası” diyerek daha çok ülke için bu kazanım dileğini dile getirdi. Türkiye'de kadın ve eğitim konusunda, “Ülke düzeyinde Türkiye’nin kızların eğitimine ilişkin kendi deneyimi ders verici. Bir işi olan Türk kadınlarında diplomalıların oranı bir hayli yüksek, yüzde 70’i geçiyor. Ancak skalanın okumaz yazmazlığın bulunduğu diğer ucunda kadınların sadece yüzde 17’sinin bir iş bulabiliyor. Türkiye’de bir yıl okul öncesi eğitimin dahil edilmesinin kadınların emek gücüne katılımını yüzde 9 artırdığı tahmin edildi. Mesaj açık: Kızların eğitimi belki de bir ülkenin yapabileceği tek en iyi yatırım” ifadesi, Türkiye için güçlü temennisinin ifadesiydi.


Women and Technology panel: Moderatör, Sussan Harris Rimmer, Gökhan Öğüt Vodafone CEO, Canan Özsoy GE Turkey CEO, Julie Teigland EY EMEIA

 W20 Ulusal Danışma Toplantısı 11 Eylül’de ve W20 Zirvesi 7-8 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye’de ilk kez yapılan G20’nin alt gruplarından olan ve ilk kez Türkiye’de komitesi oluşturulan W20 Zirvesi’nde kadının ekonomik alandaki konumu, bu alana katılımı konusunda cinsiyete bağlı yaşanan eşitsizlikler, kadının iş gücüne katılım oranının artırılması, kadın ve erkek arasında ortaya çıkan ücret farklılığının ortadan kaldırılması, kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların kamusal alanda ve iş dünyasında liderlik pozisyonları elde etmesini sağlamak gibi konular gündem edilecek.


UN Women Deputy Executive Director, Lakshmi Puri