UN Women tarafından Geçtiğimiz aylarda “Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming Economicies, Realizing Rights” başlıklı bir rapor yayımlanmıştı.

Raporun hazırlanma nedeni, Pekin Konferansı sonrası cinsiyet eşitliğindeki ilerlemelere yapılan güçlü vurguların ve global işbirliklerinin var olması, bu amaca yönelik önemli aşamalardan geçilmiş olmasına rağmen, henüz kadınlar ve kız çocukları için bu kazanımlara yeterince ulaşılamamış olmasıdır.

Bu raporun hazırlanması zamanlama olarak geçtiğimiz günlerde UN tarafından karara bağlanan Sustainable Development Goals (SDGs) ile de paralel süreçte gerçekleştirilmek istenmiştir. Aynı bakış açısını yansıtması açısından da önem taşımaktadır, birbirini desteklemektedir.

Raporun yayımlanması sonrası yapılan basın açıklamasında, küresel olarak kadınların sadece yüzde 50’sinin iş gücüne katıldığı, kalkınmakta olan bölgelerde kadınların yüzde %95’inin kayıt dışı ekonomide yer aldıkları, çalışma yasaları ve sosyal güvenlikten yoksun oldukları, kadınların halen ücretsiz bakım işlerini üstlendiği, ekonomik tedbir politikalarının bu alanda bir artışa da sebebiyet verdiği belirtilmiştir.

Raporda dünyada, kadınların erkeklere göre ortalama yüzde 24 daha az ücret kazandıkları, çocuklu kadınlarda bu oranın daha da yükseldiği belirtilmiş, iş gücüne katılım oranının düşük olmasının cinsiyete dayalı ücret farkının ve emeklilik kaynaklarına erişimin düşüklüğünün kadınlar açısından olumsuz bir durum yarattığı da ifade edilmiştir. Fransa ve İsveç’te kadınların tüm hayatları boyunca erkeklerden % 31 daha az gelir elde ettiği, Almanya’da bu oranın % 49, ülkemizde ise % 75’e ulaştığı dikkat çekiliyor.

Diğer bölgelerde ise; South Asia Sub-Saharan % 33, Afrika % 30, Developed Regions % 23, Central and Eastern Europe and Central Asia % 22, East Asia and the Pacific % 20, Latin America and the Caribbean % 19, Middle East and North Africa % 14 olarak sıralanmıştır.

Raporda yer alan çarpıcı bulgulardan birisi de, dünyadaki ev işçilerinin yüzde 83’ünün kadın olduğu ve yarısından fazlasının asgari ücrete tabi olmadığını ortaya koyması.  

Raporda hedefler için sıralanan tavsiyeler 10 maddede sıralanmıştır:

1. CREATE MORE AND BETTER JOBS FOR WOMEN

2. REDUCE OCCUPATIONAL SEGREGATION AND GENDER PAY GAPS

3. STRENGTHEN WOMEN’S INCOME SECURITY THROUGHOUT THE LIFE CYCLE

4. RECOGNIZE, REDUCE AND REDISTRIBUTE UNPAID CARE AND DOMESTIC WORK

5. INVEST IN GENDER-RESPONSIVE SOCIAL SERVICES

6. MAXIMIZE RESOURCES FOR THE ACHIEVEMENT OF SUBSTANTIVE EQUALITY

7. SUPPORT WOMEN’S ORGANIZATIONS TO CLAIM RIGHTS AND SHAPE POLICY AGENDAS AT ALL LEVELS

8. CREATE AN ENABLING GLOBAL ENVIRONMENT FOR THE REALIZATION OF WOMEN’S RIGHTS

9. USE HUMAN RIGHTS STANDARDS TO SHAPE POLICIES AND CATALYSE CHANGE

10. GENERATE EVIDENCE TO ASSESS PROGRESS ON WOMEN’S ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS

Söz konusu rapora http://progress.unwomen.org/en/2015/ adresinden erişim sağlanabilmektedir.