Geçtiğimiz iki hafta boyunca Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (CSW),  tarafından her yıl düzenlenen oturumun elli dokuzuncusu 9-20 Mart tarihleri arasında New York’taki Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

UN Women örgütü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi için çalışmakta olup, dünya çapında, kadın ve kız çocukların ihtiyaçlarının giderilmesindeki ilerlemelere ivme kazandırmak amacıyla kurulmuş olup, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için küresel standartlar belirleyen BM üyesi devletleri destekler ve bu standartların uygulanabilmesi için gerekli yasaları, politikaları, programları ve hizmetleri tasarlamak üzere hükümetlerle ve sivil toplumla birlikte çalışır. (http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015)

Kadının Statüsü Komisyonu ise, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından 21 Haziran 1946 tarihli karar doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere küresel seviyede kurulan hükümetlerarası bir yapı olarak kurulmuş bir komisyondur.

1995 tarihinde 4. Dünya Kadınlar Konferansı’nın en önemli çıktısı olan Beijing (Pekin) Deklerasyonu’nu gözden geçirmek ve kararların hızla uygulanmalarını sağlayacak yeni tedbirler almak üzere (post-2015 development agenda)- 9-20 Mart 2015 tarihleri arasında dünyanın her yerinden ülke temsilcileri, STK’lar ve diğer katılımcılar toplanamış bulunuyor. Deklerasyon çerçevesinde 12 öncelikli alan tespit edilmiş ve bu alanlarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedef olarak belirlenmiştir.

Komisyon, 1995’te gerçekleştirilen 4. Dünya Kadın Konferansında kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun 20. yılında, uygulamada gelinen noktayı küresel olarak gözden geçirdi. Pekin Deklarasyonu, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlendirilmesini öngören bir irade beyanıdır. Eylem platformu ise bu amaçların gerçekleştirilmesi için 12 kritik alanda (yoksulluk, eğitim-öğretim, ekonomi, karar süreçleri, insan hakları, silahlı çatışma durumları, kurumsal mekanizmalar, çevre, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet) hükümetlere, parlamenterlere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine düşen görev ve öncelikleri sıralayan bir belgedir. Bu bağlamda, bu yılki oturumun ana teması da bu belgelerin kabul edilişinin 20'nci yılı ve bugüne kadar bu ülkelerin hangi alanlarda ilerleme kaydettikleri, ne gelişmeler gerçekleştirdikleriyle ilgili bilgi paylaşımlarıydı.

Şüphesiz Kadının Statüsü Komisyon toplantıları çok yönlü faydalar sağlamaktaysa da toplantının kadınlara faydalı politikalara ve sonuçlara dönüşmesi ancak KSK 59’un siyasi deklerasyonun bütün ülkelerce kabul edilen 13 maddesinin ülkeler tarafından tam ve etkin uygulanması ile mümkün olabilecektir. Genel Oturum konuşmalarını yapan ülkeleri dinlediğinizde daha çok yapılanlardan bahsediliyor, ülkeler iyi bir izlenim bırakmaya çalışıyor. Önemli olan bir yıl sonraki katılım sürecine kadar eksiklerini gidermeye dönük çalışmalarda mesafe alarak gitmesi, Pekin Deklerasyonu ve Eylem Planını için her ülkenin kendi gözden geçirmesini yapabilmesi olmalı. (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/L.1)

***

Oturumun ilk gününde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da bir açılış konuşması gerçekleştirirken, 2016 ABD Başkanlık yarışında Demokrat Parti’den aday adaylığını açıklaması beklenen ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da toplantılara katılarak konuşma yaptı.Geçen son 20 yılda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınlar ve kız çocuklarının hayatlarının her aşamasında eşit hak, özgürlük ve fırsatlara sahip olmasında büyük ilerlemeler sağlanmasına karşın hala hiçbir ülke tam anlamıyla kadın-erkek eşitliğinin sağlandığını iddia edemeyeceğimize değinen Clinton, önemli olumlu gelişmeler kaydedilmesine rağmen zorluk ve sorunlarla da karşı karşıya kalındığını söyledi.

Hilary Clinton’un katıldığı ve konuşma yaptığı, UN Global Compact toplantıları da Komisyon’un toplantılarına parallel olarak devam etti. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs platformu, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden birisi olarak 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve UN Women ortaklığında oluşturulmuştur. Clinton’un çalışmalarına destek verdiği WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır. CEO Destek Beyanını imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koymaktadırlar.

Komisyon toplantısı süresince, ülke olarak “Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması: Bütüncül ve Kanıt Odaklı Politika Oluşturmaya Doğru” ve “Olağanüstü Durumlarda Kadınlar ve Kız Çocukları: Türkiye’nin İnsani Müdahalesi” başlıklı  iki resmi yan etkinlik düzenlenmiş olup ve Türkiye, Japonya, Avusturya ve İspanya işbirliğinde “Kadınların İşgücü Katılımının Artırılması: G20 ve Ötesi” başlıklı etkinliğe de katılım sağlanmıştır.

Birleşmiş Milletler ECOSOC statüsünde resmi üyeliği bulunan KAGİDER ise, 59. BM “Kadınının Statüsü Komisyonu” yıllık toplantıları kapsamında Garanti Bankası’yla beraber gerçekleştirilen 8 yılda 30 bin kadına ulaşan Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması’nı ‘Türkiye’den İyi Uygulama Örneği’ olarak sunarak, "Pekin +20 Kadın ve Ekonomi: Kadını Girişimcilik Yoluyla Motive Etmek ve Güçlendirmek" başlıklı etkinlik düzenlemiştir.

Summary Report: The Beijing Declaration and Platform for Action turns 20 - See more at

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/02/beijing-synthesis-report#sthash.Dcd9cP9F.dpufhttp://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/02/beijing-synthesis-report