NİCE İNSANLAR GÖRDÜM, TANIDIM..
ÜSTÜNDE ESVAP BİLE YOKTU..
NİCE ESVAPLAR GÖRDÜM, TANIDIM..
ARA Kİ; İÇLERİNDEKİ O İNSANI BULASIN !..

 

*
 
Sanık sandalyesindekileri tanıyoruz hep, ezbere biliyoruz.. 
Hepsi aynı tornadan çıkmış gibiler..   Klâsik bildik VİP'ler !.. 
Agresif, eli her daim cepte, hep sana tepeden bakan !.. 
Müptezer madde bağımlısıymış gibi sırıtan o küstah suratlarıyla !... 
Ezici çoğunluk olan bizler ise her halükârda, ezeli müştekiyiz !..
 
*
 
İlim ve bilgi örselenerek çürütüldü..
Bilgi almak ve bilmek cezalandırılarak yasaklanır hale geldi..
Cehaletin dayanılmaz hafifliği, mutlu_mes'ut olmakla özdeşleştirildi..
Yeni kuşaklar, cahil olduğunun ayırdında bile olamayacak !..
Zira, bilginin ne olduğunu, önemini, tanımını bilemeyecek !..
Gerçekleri kavrayamadıkları için !.. 
 
**
! ! !
 
Şu kibir ve hırs ne illet bir ruh hastalığıdır?..
Putin de bir dizi hatayla, sürekli puan kaybında..
Rusya sınır_içi tâcizlerle, tehdit ve gözaltılarla..
Coğrafya değişse bile erk'in kibri hiç değişmez !..
 
***
 
!!!
 
Filler tepişir, çimenler ezilir.. 
Çimenlerdir  çiğnenen sadece..
Çimeniz ezelden..  
Ve bezdikk !..
Çimenleri ezmeyen FİL var ise zaten O diğerleriyle tepişmiyordur..
O halde zaman O'nun fildişini koruma_kollama zamanıdır..
 
Esenlikler herkese..
 

Ali Bilge Hasdemir