Eyaletler

Wyoming


Wyoming, ABD'nin eyâletlerinden birisidir. Başkenti Cheyenne'dir. Wyoming'in yıllık ekonomik üretimi 3 dolardır. (2006 verileri) Bölgenin dağlık olmasına karşın tarım faliyetleri geçmişten bugüne dek sürmektedir. Ayrıca doğalgaz, uranyum, kömür gibi doğal kaynakları mevcuttur.

Dinler

Wyoming'te en büyük mezhep protestanlıktır. Dinsizler ve katolikler de nüfusta önemli yer tutar.

Hıristiyanlık 85%

Protestan – 53%

Luther – 8%

Baptist – 8%

Methodist – 6%

Presbiteryan – 4%

Episkopal – 4%

diğer protestan grupları – 21%

Katolik – 16%

LDS (Mormon) – 11%

Diğer dinler – 1%

Dinsizler – 21%