Eyaletler

Vermont

http://www.insulationforhome.com/wp-content/uploads/2011/11/Vermont.jpg
Vermont, ABD'nin eyâletlerinden birisidir. Ülkenin kuzeydoğu kesiminde, New England bölgesinde yer alır.

Güneyde Massachusetts, doğuda New Hampshire, batıda New York ve kuzeyde de Quebec'le çevrilidir.

Tarih

Vermont yöresinde önceleri avcılık ve balıkçılıkla geçinen Amerika Yerlileri yaşıyordu. Fransız kâşif Samuel de Champlain, 1609'da eyâletin kuzeybatı sınırındaki Champlain Gölünü buldu. Fransızlar 1666'da Isle La Motte'ta ilk sürekli Avrupalı yerleşimini kurdular. Hollandalı ve İngilizlerin de 18. yüzyılda yerleşimler kurdukları yöre 1763'te bütünüyle İngilizlerin denetimine girdi. New York ve New Hampshire'ın hak iddialarına karşın Vermontlular 1777'de bağımsız bir cumhuriyet kurdular. Vermont 1791'de 14. eyâlet olarak ABD'ye katıldı. Daha sonra hızlı bir gelişme gösterdi, ama 1830'lardan sonra birçok kişi eyâletten ayrılarak ülkenin başka yerlerine göç etti. Amerikan İç Savaşı'nda (1861-1865) Vermont Pensilvanya'nın kuzeyinde çarpışmaya sahne olan tek eyâletti.

Coğrafya & İklim

Apalaş dağ sisteminin bir parçası olan Green Dağları, eyâletin neredeyse tamamını kaplar. Eyâletin en yüksek noktası olan Mansfield Dağının denizden yüksekliği 1.339 m'dir. Eyâletin yalnızca % 15'i verimli, düz araziden oluşur. Irmakların çoğu Champlain Gölüne dökülür; bütünüyle eyâlet içinde yer alan yaklaşık 400 göl vardır.

İklim genelde soğuktur, daha sıcak olan güneyiyle, kuzey bölgeleri arasında bariz sıcaklık farklılıkları vardır. Kış aylarında sıcaklık -37 °C ya da altına düşebilir (en düşük sıcaklık -46 °C (1933) olarak saptanmıştır), yazın da sıcaklık 30 °C'nin üstüne çıkmaz.

Demografi & Kültür

2005 tahmini nüfusu 623,050 olan Vermont'ta, Beyazların toplam nüfus içindeki payı % 98'dir. 50 ABD eyâleti arasında beyaz nüfusun en yoğun olduğu ikinci eyâlettir. New England'ın İngiliz ve Protestan Yankee kültürünün uzantısı olmakla beraber, eyâletin kültür yaşamında zamanla öbür etnik gruplar; Fransızlar ya da Fransız kökenli Kanadalılar, İtalyanlar ve Polonyalılar da önem kazanmıştır.

Ekonomi

Mandıracılığın temel tarımsal etkinlik olduğu Vermont'ta, turizm en önemli ekonomik faaliyettir. Yazın orman ve dağları, kışın da çok sayıda kayak merkezi birçok ziyeretçiyi eyâlete çeker. Turizmin ekonomik üretim içindeki payı %27'dir. Mermer, granit, asbest, akağaç şurubu üreticiliği ve arduvaz madenciliği de önem taşır.